افغانستان

اخبار افغانستان

  • برگزرای جلسه شورای عالی، تحصیلات عالی

      قرار است به زودی مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها مورد تطبیق قرار گیرد که به اساس آن پوهنتون ها مستقلانه بودجه شانرا به مصرف رسانده و امکانات عاید پولی را نیز بدست می آورند.   این تصمیم  روز گذشته…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار