افغانستان

اخبار افغانستان

  • وضعيت تبليغات انتخابات رياست جمهوري افغانستان

    بخت محمد بختيار، كارشناس امور سياسي بين الملل و افغانستان در رابطه با نحوه تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري و برقراري ارتباط با مردم و رساندن برنامه هاي خود گفت: مرحله انتخابات در افغانستان با توجه به وضعيت اينكشور مشكلات خاص خود را دارد، لذا…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار