افغانستان

اخبار افغانستان

  • ترویج فرهنگ بیمه را در نهاد های دولتی

    در چند سال گذشته فرهنگ بیمه در افغانستان تنها در نهاد های خصوصی محدود شده است و شاید هم اندک نهاد های دولتی باشد که کارمندانش شمال این سیستم شده باشند، اما اکنون حکومت می خواهد تا این فرهنگ را در تمامی نهاد های دولتی مروج سازد.   مسوولان شرکت…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار