افغانستان

اخبار افغانستان

 • بیجاشده گان افغانستان

  بیجاشدن بیش از 11 هزار افغان از آغاز 2018 تاکنون!

  به گزارش خبرگزاری افغان تلکس به نقل از سازمان ملل متحد، از آغاز سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۱ هزار و ۷ صد افغان بی‎جا شده‌اند! سازمان ملل متحد می‌گوید، از آغاز سال ۲۰۱۸ عیسوی، نزدیک به ۱۱…

 • عودت کننده بیجاد شده افغانستان

  تفاهمنامه ای برای اشتغال زایی عودت کنندگان

  به کزارش افغان تلکس تفاهمنامه ای به منظور اشتغال زایی به عودت کنندگان توسط وزارت امور مهاجرین و وزارت کار امور اجتماعی به امضا رسید. بر اساس تفاهمنامه ای که میان وزارت امور مهاجرین، وزارت…

 • بیجاشده افغان

  کمک به خانواده های بیجاشده لغمان

  به گزارش افغان تلکس، به 939 خانواده عودت کننده و بیجاشده ولایت لغمان بسته های کمکی توزیع شد. ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری ادارات کمک کننده بین المللی به 939 خانواده عودت کننده و…

 • بیجا شده

  مساعدت نقدی با 114 خانواده بیجاشده در ولایت زابل

  ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) برای 114 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های ارغنداب، دای چوپان، شاه جوی، خاک افغان، شینکی، نوبهار و بخش های…

 • بیجا شده

  مساعدت به صدها خانواده در سرپل

  تعداد 362 خانواده بیجاشده در ولایت سرپل بسته های کمکی شامل مواد غذایی و غیر غذایی دریافت نمودند. کمک های مذکور توسط آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت

 • بیجا شده

  کمک رسانی به 205 خانوادۀ بیجاشده در سرپل

  براساس گزارشات رسیده، بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت سرپل مساعدت بشردوستانه دریافت نمودند. ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سرپل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) اداره مهاجرت ناروی (NRC) و کمیشنری عالی سازمان…

 • بیجا شده

  توزیع بسته های کمکی برای بیش از 60 خانواده بیجاشده در ولایت غور

  ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان امور مهاجرت (IOM) برای 65 خانواده که از بخش­های نا امن ولسوالی­های لعل سرجنگل، دولت یار، دلینه، شهرک و حومه­های شهر فیروز به مرکز این ولایت بیجاشده…

 • بیجا شده

  مساعدت به بیجاشدگان در کاپیسا

  بین 173 خانواده بیجاشده و عودت کننده در کاپیسا کمک های بشری توزیع شد. خانواده های یاد شده از سوی موسسات بین المللی و آمریت امور مهاجرین آن ولایت بسته های کمکی شامل مواد غذایی، وسایل آشپزخانه و پول…

 • بیجا شده

  مساعدت به 37 خانواده بیجاشده در کاپیسا و کنر

  ده ها خانواده بیجاشده در ولایات کاپیسا و کنر بسته های کمکی دریافت کردند. نمایندگی های وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با همکاری موسسات بین المللی در ولایات کاپیسا و کنر به 37 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع…

 • بیجاشده

  توزیع بسته های کمکی بین 140 خانواده بیجاشده درارزگان

  نزدیک به 140 خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان بسته های کمکی دریافت نمودند. ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت ارزگان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده­گان (UNHCR) و موسسه…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار