افغانستان

اخبار افغانستان

  • بنای امریکایی ها بر بشر آزاری و ملل آزاری است

    امریکایی ها و همچنین سایر دولت و کشورهای غربی، چنانکه تاریخ تاسفبار آنها نشان می دهد، از بدو تشکیل کشورهای شان و به خصوص زمانی که احساس کرده اند می توانند ملتهایی را استعمار کنند، به بشر آزاری و ملل آزاری همت گماشته اند.   هر روز که…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار