افغانستان

اخبار افغانستان

  • جای ایران و پاکستان در افغانستان عوض شده است؟

    آیا عنوان “ایران” به خودی خود جنجال آفرین و عنوان “پاکستان” به خودی خود هراس آفرین است؟! مگر نه اینکه به مراتب بیش از حساسیتی که متوجه ایران است باید متوجه پاکستان باشد.   پراکنده گویی ها پیرامون پدیده ناخوشایند و ناخواسته مهاجرت و قصه پر غصه مهاجران افغانستانی افزایش…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار