افغانستان

اخبار افغانستان

 • 200 سال دخالت انگليس در افغانستان چگونه گذشت؟

    افراد و گروه هاي مخالف و حتي منتقد دولت افغانستان از طرف انگليس و رسانه هاي وابسته به آن بطور مستمر برجسته مي شوند و از اين طريق به اختلاف و تضاد آن ها با دولت دامن زده مي شود.    زماني که…

 • انگليس حق دخالت در امور افغانستان را ندارد

  در حال حاضر نيروهاي امنيتي افغانستان به قدري قدرتمند شده اند كه اگر نيروهاي خارجي از اين كشور خارج شوند، مي توانند از افغانستان دفاع كنند . ” سر پيترزوال ” رييس ستاد مشترك ارتش انگليس مي گويد: اگر نيروهاي خارجي از افغانستان خارج شوند ، طالبان مناطقي…

 • ريشه تمام بدبختي هاي افغانستان، امريكا و انگليس است

  فداكاري هاي افغانها توانست شوروي راشكست بدهد و اين در ميدان نبرد بود ولي در مبارزه با نفس و در جهاد اكبر، افغانها نتوانستند پيروز شوند و الان خصوصياتي كه باعث از بين بردن يك ملت مي شود، بر افغانها حاكم شده است . ششم ديماه، سالروز…

 • جبهه جنگ نرم انگليس عليه افغانستان

  بي بي سي؛ باپردازش مفصل به زندگي يك همجنسگراي مقيم كانادا در پي شكستن مرزهاي اخلاقي و ارزشي در افغانستان است. مردم افغانستان از ديرباز به اين سو با سياست هاي نفاق افكنانه و تخريبي استعمار پير انگليس در اين كشور آشنايي دارند. سرنوشت سياسي…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار