افغانستان

اخبار افغانستان

  • تاکید جلالی بر لزوم تغییرات در ریاست امنیت ملی

    به تاریخ 21 ثور جلسه مشترک تیم داکتر خلیلزاد در منزل داکتر اشرف غنی برگزار گردید. در این جلسه پس از غور در مسائل انتخاباتی و استراتیژی تیم مشترک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، محترم داکتر جلالی با اشاره به کنترولهای ریاست امنیت ملی بر فعالیتهای خود،…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار