افغانستان

اخبار افغانستان

  • تحریم های امریکا علیه کیوبا تشدید شد!

    این اقدامات جدید در تناقض با سیاست اوباما در خصوص عادی سازی روابط با کیوبا پس از 50 سال است. از سویی دیگر تبدیل شدن این اقدامات به قانون، نیاز به تصویب مشرانو جرگه  امریکا و نیز امضای…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار