افغانستان

اخبار افغانستان

  • سیاهی لشکری که اروپا گردی می کنند

    سیاهی لشکری از نهادهای به اصطلاح مدنی، اعضای شورای ملی، ارگ نشینان و سرپرستان برخی وزارت خانه ها با رییس جمهور و رییس اجرایی راهی اروپا شدند تا هم سیاحتی از خزانه ملی داشته باشند و هم نمایشی مضحک از همان جمع پیشین در حکومت پیشین و بدون دستاورد…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار