افغانستان

اخبار افغانستان

  • بازتاب پايان اجلاس سران جنبش عدم تعهد در مطبوعات کشور

                  روزنامه سخن جديد در شماره امروز خود با اشاره به بيانيه پاياني اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران نوشت: کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به اتفاق آرا از حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حمايت کردند و…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار