افغانستان

اخبار افغانستان

  • چه کسانی اتحاد مردم افغانستان را نمی خواهند؟

    کسانى در جهان هستند که مى خواهند جهاد افغانستان را تخريب و آن را به فراموشى بسپارند؛ اما مردم افغانستان بايد افتخار اين جهاد را به عنوان يک امانت به نسل هاى بعدى جامعه انتقال دهند تا آنها نيز به آن ببالند و همه بايد تلاش کنند تا وحدت…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار