افغانستان

اخبار افغانستان

  • آمريکا:طالبان دشمنان ما نيستند

    معاون رئيس جمهور امريکا در اشاره به تغيير موقف اين کشور در مورد طالبان مسلح گفته است که زمامداران قبل از رويداد ١١ سپتمبر درکابل ،

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار