افغانستان

اخبار افغانستان

  • telegram vs whatsapp

    نقض مکرر حق آزادی بیان در افغانستان

    اعمال محدودیت بر رسانه‌ها از سوی حکومت وحدت ملی اقدامی غیرقانونی است و آزادی بیان در کشور را نقض می‌کند. مجیب خلوتگر رییس نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان موسوم به نی اعلام کرد که اقدام حکومت…

  • آزادی بیان غربی بر پایه استعمار است

    این چه آزادی بیانی است که به یک فرد اجازه می دهد به یک پیامبربزرگ از یک دین بزرگ توهین کند و به مسلمانان اجازه نمی دهد که به این موضوع اعتراض کنند. شعارهای آزادی بیان آنها فقط بر پایه استعمار و قدرت طلبی است و نه آزادی بیان.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار