افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 17 ژوئن , 2012 لینک کوتاه خبر :

چالش ها و راهكارهاي امنيتي در افغانستان

امنیت خواست فطری عموم انسانها و نیاز فراگیر جوامع بشری است. امنیت با زندگی انسانها پیوند ناگسستنی دارد. كشتار، آدم ربايي، سرقت، غارت و ترور افراد، شيوه هاي گوناگون نقض امنيت فرد و جامعه است.
وجود امنیت در جامعه، سبب رشد اقتصادی، جذب سرمايه هاي داخلي وخارجي، تأمین و تمثیل دموکراسی، حاکمیت قانون، تأمین برابری و عدالت اجتماعی در جامعه مي شود.
افغانستان با سپري نمودن سه ده جنگ، ناامني هاي طاقت فرسائي را پشت سر گذاشت و ضربات سنگيني را از اين ناحيه متحمل گشت. چه آن كه اين جنگ ها نتيجه اي جز نابودي زير ساخت هاي كشور، كشته شدن هزاران نفر بيگناه و ويراني افغانستان، چيز ديگري به همراه نداشت. پس از سقوط طالبان و حضور جامعه جهاني در افغانستان، مردم اميدوار شدند كه فصل جنگ و خونريزي و ناامني تمام شده، امنيت و صلح پايدار در افغانستان حاكم خواهد شد، ولي اين انتظارات يكي پس از ديگري به نااميدي تبديل شد. چه آن كه مردم خواهان ايجاد امنيت و صلح پايدار در افغانستان بودند و يقين داشتند كه خارجي ها از پس اينكار، بر مي آيند ولي نه تنها امنيت در افغانستان بصورت كامل محقق نشد بلكه دهشت افگني گسترش پيدا كرد و دهشت افگنان تقويت يافت. بدين ترتيب اعتماد مردم افغانستان نسبت به خارجي ها تقليل پيدا نمود؛ چه آن كه خارجي ها به هيچ يك از وعده هايشان عمل نكردند. و اين خود گواه واضح و روشن بر ناكارآمدي نيروهاي خارجي در طي ده سال حضور در افغانستان بحساب ميآيد.
حقيقت آنست كه جامعه جهاني به ويژه آمريكا به وعده هاي خويش در قبال افغانستان عمل نكردند. تقويت نيروهاي امنيتي افغانستان و مجهز نمودن آنان به تجهيزات لازم نظامي و امنيتي از جمله وعده هائي بود كه آمريكا و همپيمانانش به افغانستان داده بودند. ولي اين اتفاق نيفتاد و آنها تعهداتشان را در قبال افغانستان فراموش كردند. چه آن كه نيروهاي امنيتي افغانستان نه آموزش هاي لازم نظامي را تجربه كردند و نه تجهيزات نظامي و امنيتي مورد نياز افغانستان را تامين ساختند. اگر خارجي ها كمك هايي هم كرده باشند محدود به كمك هاي زميني بوده وفقط در بعد تجهيزات زميني خلاصه مي شوداما در ارتباط باتجهيزات و وسايل هوايي كمك هاي چنداني صورت نگرفته است. در حاليكه ارتش يك كشور زماني قوي و نيرومند بحساب مي آيد كه در هر دو بعد، تجهيزات لازم و آموزش هاي كافي را ديده باشند. اهميت اين امر در خصوص كشوري مانند افغانستان كه در حال مبارزه با افراد و گروه هاي مسلح مي باشد، به خوبي احساس مي شود و از طرف ديگر قدرت هوايي نقش مهم و اساسي را در پيروزي ها عليه دشمنان ايفاء مي نمايد. و اين امر خود نگراني هاي زيادي را براي مردم و دولت افغانستان بوجود آورده است. چه آن كهزمان حضور خارجي ها به سر آمده و مي خواهند تا سال 2014 افغانستان را ترك نمايند، درحالي كه هنوز نيروهاي امنيتي افغانستان،از آموزش هاي لازم و تجهيزات كافي برخوردار نمي باشد. اين نگراني ها سئوالات زيادي را براي مردم ايجاد كرده است كه براستيآيا نيروهاي امنيتي افغانستان در نبود نيروهاي خارجي،قادر به تامين امنيت مي باشند؟ آيا خروج ناتو از افغانستان به معناي تقويت و روحيه گرفتن تروريزم وطالبان نيست؟
حال با توجه به آنچه كه گفته آمد، مشكلات و ضعف هاي نيروهاي امنيتي افغانستان به معناي آن نيست ك افغان ها، از عهده ي مسئوليت هاي مهم و دشوار امنيتي، بر نمي آيند. چه آن كه نيروهاي نظامي افغانستان، از استعداد ها و پتانسيل بالايي برخوردار مي باشند، لذا نبايد استعداد ها و توانايي هاي آن ها را دست كم گرفت. از ديگر سوي، دولت مي بايست، براي حل، كاستي ها وتقويت نيروهاي مسلح افغانستان و آماده سازي آنان، برنامه ريزي دقيق و لازم را انجام دهد و از هيچ تلاشي در اين راستا دريغ ننمايد، امكانات و زمينه هاي لازم وضروري را درجهت رشد و تقويت نيروهاي مسلح، فراهم آورد.

 

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار