افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 4 آوریل , 2014 لینک کوتاه خبر :

پیشآهنگ امریکا در افغانستان

فصل ناتمام تاریخ افغانستان” عنوان مقالۀ است که بتاریخ ۶ سنبلۀ ۱۳۹۲ در روزنامۀ ۸ صبح بنام “اشرف غنی احمدزی” و در وبسایت ایشان بنام “اشرف غنی” به نشر رسیده است.
دراین مقاله و سایر مقالات اشرف غنی احمدزی در بارۀ تبارشناسی و تاریخ افغانستان بطور مطلق هیچ چیز نوی وجود ندارد. بخش عمدۀ این متن ها قطعات انتزاعی تصدیق نشده (و اکثرا دست نخورده) از منابع سیاسی و علمی زبان انگلیسی اروپائی- امریکائی است. گواهینامۀ علمی او از نهاد های غربی شامل بعضی ویژگیهای مرموزی است.

پایان نامۀ دکترای او توسط دانشگاه کولمبیا در دهۀ ۱۹۸۰ اولا برای نشر پذیرفته شده و بعدا از نشرات کشیده میشود. او بهنگام حضور در دانشگاه امریکائی بیروت در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ کمک های گستردۀ از یک دانشمند مارکسیست لبنانی بنام فواد سعد دریافت میکند که برادر همسرش (رولا) میباشد (رولا غنی بخاطر حضور عمومی و لباس شیک اروپائی به عنوان غربی ترین زن در میان نخبگان کابلی شناخته میشد). موضوع و بخش بزرگ محتوای پایان نامۀ ماستری اشرف غنی (علوم سیاسی، ای یو بی، ۱۹۷۷ – در وبسایت ایشان گذاشته نشده) بنام “اشرف غنی احمدزی” و پایان نامۀ دکترای او (انسان شناسی، دانشگاه کولمبیا، ۱۹۸۲ {یا ۱۹۸۴؟ پوش آن دیده شود} – در وبسایت ایشان وجود دارد) بنام “اشرف غنی”، کاملا شباهت دارند. پایان نامۀ دکترای او “به خاطرۀ فواد سعد” اهدا شده است. هر دو سند در لیست او سی ایل سی ثبت است.

در مقالۀ زیر عنوان “ستایش از اشرف غنی احمدزی به “عنوان متفکر بزرگ جهان” (۸ صبح، ۱۱ جوزا ۱۳۰۲) گفته شده که اشرف غنی در یک خانوادۀ کوچی در ولایت لوگر به دنیا آمده است. چنین ادعائی هیچگونه اعتبار تاریخی یا فرهنگی ندارد. این خود- ساز “چهره قهوۀ با ماسک سفید” شهروند ایالات متحده و پیشآهنگ نیروهای اشغالگر امریکائی و من در عین محلۀ کابل قدیم بنام “گذر فورمولی ها” در شمال کوههای بالاکوه زندگی میکردیم. اشرف غنی در این محله زاده و بزرگ شده است. او برخلاف ادعاهای مصرانۀ رسمی اش، نه در ولایت لوگر زاده شده و نه زندگی اولیۀ خود را در آنجا گذرانیده است. پدر او (شاه پسند که بنام شاه جان و شیرآغا ملقب بود) هیچگونه رابطۀ قبیلوی معلومدار و فعال (قابل اثبات) به پشتون های کوچی یا مسکون افغانستان ندارد. شاه پسند هرگز در حکومت افغانستان کار نکرده است. او ایام اولیۀ جوانی خویش را به حیث کارمند در یک شرکت (خصوصی- حکومتی) بنام “ریاست نقلیات” در کابل گذرانیده است. حکومت کابل سهمی دراین شرکت داشت، اما آنرا اداره و رهبری نمیکرد. شاه پسند در دهۀ ۱۹۸۰ به پاکستانن مهاجرت کرده و یک شرکت بزرگ موترهای باربری را به راه میاندازد. این کامیونها مصروف انتقالات در سراسر خط دیورند بود.

ادعای تعلق اشرف غنی به هویت “احمدزی” صرفا اقراری است که نمیتواند ثابت گردد. عضویت معتبر یا موثق به یک اصل و نسب پشتونی نیاز به اقرار و سند (ثبوت) دارد. نسب پدری اشرف غنی (پیش از پدر بزرگش) شاید به یکی از دهقانان در سرخاب لوگر مرتبط باشد. پدر پدربزرگ او بهرام (یک نام باستانی پارسی) و یکتعداد زمینداران پشتون در این ساحه، از جملۀ همکاران، میزبانان و پیش آهنگان نیروهای اشغالگر برتانوی در جریان جنگ دوم افغان- انگلیس (۱۸۷۸- ۱۸۸۰) بودند. شواهد این موضوع در گزارشات وسیع نشرشده در بارۀ این جنگ وجود دارد. بعلاوه، پدربزرگ پدری اشرف غنی بنام عبدالغنی یکی از همکاران نیروهای مزدور برتانیه (به رهبری محمد نادر) در جریان سال های ۱۹۲۹- ۱۹۳۰ در سرنگونی حبیب الله کلکانی است. عبدالغنی به پاس این خدمات توسط نادرشاه با لقب نظامی اعزازی، لباس ارتشی اروپائی بشمول موزه های سیاه پاشنه- بلند، چندین جوره چوکی های پوش- چرمی، پول تقاعد و خانۀ رایگان در محلۀ قدیمی کابل مفتخر میشود. این خانه یکی از تعداد زیاد خانه های ضبط شده توسط حکومت کابل از مخالفین قبلی بود. شایعات وسیعی وجود داشت که در جریان دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ عبدالغنی نفوذ فوق العادۀ بالای گروهی از دزدانی داشت که در دشت سقاوه ولایت لوگر فعالیت داشتند. یک آدم وحشی صفت بنام “بلاّی” که اکثرا به خانۀ غنی رفت و آمد داشت، گفته میشد که رهبر این دزدان بود. بلای، برادر کوچک زن دوم عبدالغنی (مادر بزرگ اشرف) بود.

مادر اشرف غنی (کوکبه ملقب به ضیاگل) دختر احمد علی لودین، پارسیوانی از منطقۀ کوهدامن بود. احمد علی شاید شیعه بوده باشد. قسمت فوقانی صورت اشرف غنی شباهت زیادی به احمد علی لودین دارد. عکس های لودین در مجلۀ سالنامۀ کابل در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ وجود دارد (به اساس چهرۀ ظاهری و وضع عمومی، میتوان مشابهت زیادی بین اشرف غنی و مایک تایسن و گروچو مارکس دو رگه پیدا کرد). خانوادۀ که من درآن بزرگ شدم، گهگاهی با خانوادۀ که اشرف غنی در کابل  تولد و بزرگ شده بود، مراوده داشت. نام اشرف غنی بهنگام تولد “اشرف” بود، به افتخار شاه اشرف هوتکی، یکی از حاکمان پشتون در اصفهان ایران در سدۀ هجدهم. برادر بزرگ اشرف، به افتخار احمد شاه درانی، “احمدشاه” نام داشت؛ کاکای جوان او “میرویس” نام داشت، به افتخار میرویس هوتک، حاکم پشتون کندهار در جریان اوایل سدۀ هجدهم. اشرف برخلاف ادعاهای او در وبسایت خودش و سایر جاهای دیگر، مکتب ابتدائی را در کابل خوانده است، نه در لوگر. پسوند “غنی” در جریان مکتب عالی (لیسه) به اشرف علاوه میشود. او در دهۀ ۱۹۷۰ بنام “اشرف غنی احمدزی” شامل دانشگاه امریکائی بیروت میشود. او از آن ببعد در ادعای این سه هویت شخصی خود در نوسان بوده است. این نوسانات بخصوص پس از ۲۰۰۱ بسیار تند میشود که او بطور رسمی پیشآهنگی ماشین جنگی امپراتوری امریکا در افغانستان را به عهده میگیرد.

پارسی، زبان خانوادگی خانواده غنی بوده است. پدر، پدربزرگ و اکثریت اقارب پدری و مادری او در کابل زندگی و وفات کرده و در گورستان شهدای صالحین در جنوب شهر کابل مدفون اند. من بصورت واضح متن و محتوای تولد و پرورش اشرف غنی در کابل را در اواخر دهۀ ۱۹۴۰ و اوایل دهۀ ۱۹۵۰ به خاطر دارم. اشرف غنی مکتب ابتدائیه را در کابل و در لیسه حبیبه کابل به پایان رسانیده است. اشرف غنی در دهۀ سالهای ۱۹۷۰ بحیث ترجمان در پروژه های مختلف تحقیقاتی اروپائی- امریکائی در کابل کار میکرد. دسترسی به این شبکه های علمی غربی به اشرف غنی کمک میکند تا به دانشگاه های بیروت و کولمیبا راه یابد. اشرف غنی از سال ۲۰۰۱ بدینسو بحیث مشاور عمدۀ “بومی” به رهبران مداخله گر استعماری امریکائی در افغانستان خدمت میکند. در ماهیت، آنچه اشرف غنی برای نیروهای اشغالگر امریکائی در افغانستان انجام میدهد، همان چیزهای است که اسلاف احمدزی در جریان جنگ اول افغان- انگلیس برای برتانوی ها و در جریان سالهای ۱۹۲۹- ۱۹۳۰ انجام داده بودند. ظاهرا همدستی با خارجی ها در نسب پدری اشرف غنی جریان دارد که در اصطلاح فارسی کابلی ها به آن “وطن فروشی” و… میگویند.

رابطۀ فرهنگی اشرف غنی با جامعه و فرهنگ قبیلوی پشتون، حد اقل برای سه نسل قطع شده است (احتمالا از اواخر سدۀ نزدهم). هویت پشتونی متشکل از داشتن مثلث، خون پشتون (پشتو لرل – ادعا و نشان داده شود)، صحبت پشتو (پشتو ویل) بحیث زبان اولی (مادری) و کار پشتو (پشتو کول) می باشد. بر اساس سوابق تاریخی و ویژگی های اجتماعی و عامۀ اشرف غنی، ادعای او برای هویت پشتونی فقط  توانائی او در صحبت بازاری پشتو میباشد و بس. اشرف غنی یک “بومی” واقعی کابل است – او یک کابلی اصلی است. او و برادر کوچکش (حشمت غنی) بصورت هشیارانه از سال ۲۰۰۱ بدینسو یک هویت کوچی پشتونی را برای خود اختراع کرده اند. حشمت غنی که هیچگونه تحصیلات رسمی ندارد، قسمت اعظم جوانی خود در جریان دهه های سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را بحیث رانندۀ تکسی در ورجینیا گذرانیده است. من بطور تصادفی حشمت غنی را در سال ۱۹۹۶ در آپارتمان پدرش در ویرجینیا ملاقات کردم. او به سختی به پشتو صحبت میکرد. حشمت با وسیله سازی آشکار برادر بزرگ خویش، راه خود را در پارلمان افغانستان بحیث نماینده کوچی ها باز میکند.

رئیس دانشگاه براون در کنفرانسی در بارۀ افغانستان در ماه می ۲۰۱۱، در معرفی اشرف غنی اعلام کرد، غنی برایش گفته (ظاهرا با افتخار!) که تاریخ تولد او را پدرش (شاه پسند) در دایره المعارف (دانشنامه) نوشته است! مفکورۀ “دایره المعارف” در خانوادۀ اشرف غنی و (اکثریت وسیع خانوادۀ کابلی ها) در جریان دهۀ سالهای ۱۹۴۰ با واقعیت های فرهنگی زندگی محلی در کابل و بخصوص کابل قدیم ناسازگار است. درحقیقت، این یک تضاد عمیق است که بتوان نام دایره المعارف را در فرهنگ های بیسواد جوامع کوچی افغانستان پیدا کرد. غنی در کنفرانس دانشگاه براون، بخاطر اختراع و در واقعیت جعل عمق تاریخی برای گمراه سازی و درهم سازی سیاسی تفصیلات خویش، بیان کرد که در معرفت شناسی بغداد نوشته بود…

تصویر های زیادی از اشرف غنی وجود دارد که او را (تقریبا کاملا برهنه) در محضرعام (برای وضو!) در یک جوی آب در شرق افغانستان در سال ۲۰۰۹ نشان میدهد! چنین یک نمایش بی حرمتی از بدن، جائی در فرهنگ اسلامی افغانستان ندارد. در تصویر دیگری دیده میشود که در یک مراسم رسمی نظامی، روی خود را با بیرق پاک میکند! برای کسانیکه علاقمند فیشن و مود لباس اند، حضور عمومی اشرف غنی نمایشگر الماری لباس از طعم بلند و تنوع زیاد است: از پیشا-عصری تا عصری، از عصری تا پسا-عصری، از دریشی های زیبای اروپائی با نکتائی های گرهدار تا جوره های شلوارکمیس چیندار (گیبی) روستائی. در افغانستان هیچکسی بجز از اشرف غنی چنین کالا های متنوع، دریشی های اروپائی، لنگی های افغانی و سایر لباس های ظریفانه را نمی پوشد. به باور من هیچکسی نمیتواند تنوع لنگی های را دریابد که جمجمۀ اشرف غنی را تزئین میکند. دیده نشده که اشرف غنی چپن بپوشد (جیلک های سبز راهدار آستین دراز که حامد کرزی میپوشد). من تصویرهای غنی را در دریشی های پاریسی اش ندیده ام. همچنان هرگز ندیده ام که اشرف غنی لباس های “افغانی” را که در افغانستان میپوشد، در اروپا یا امریکا بر تن کند. دلایل این اختلاف سبک ها در عرصۀ سیاسی و فرهنگی فقط میتواند برای رولا، جنرال دیوید پتریوس و توماس گویتیر معلوم باشد. بهار گذشته اشرف غنی یک ریش نسبتا دراز هنرمندانه را با بروت خود به نمایش گذاشت. اما در جولای تمام چهره اش تراشیده بود!! چنین تغییرات (میل به بی ثباتی کامل) در “ارایۀ خود در زندگی روزمرۀ” اشرف غنی را میتوان بسادگی به “طعم” یا دینامیک سیاست های افغانی و جهانی یا موقعیت متغیر جایگاه اشرف غنی در این دینامیک ها و یا پیچیدگی های فزیولوژیکی عمیق در درون اشرف غنی ربط داد که فقط میتوان حدس و گمان زد.

اشرف غنی و کلیر لکهارت (یک سرمایه گذار اروپائی با بنیاد مرموز علمی و وابستگی های نهادی) کتابی نوشته اند بنام “ترمیم/تعمیر دولت های ناکام” که تا حدی به افغانستان پرداخته اند. برای رد اصولی محتوای این کتاب، به فصل ۱۹ کتاب “اقتصاد سیاسی جنگ” توسط سی تی کاینی و آر لی مادرز ۲۰۱۱ انستتیوت کاتو مراجعه کنید. اشرف غنی عضو شورای اتلانتیک است؛ لکهارت همکار شورای اسپین است. غنی و لکهارت روسای مشترک موسسه موثریت دولتی است که مقر آن در واشنگتنی دی سی میباشد. این دو متخصص خود- ساز در دولت سازی و ترمیم دولت، اخیرا “آمادگی برای سوریۀ جدید” را ابداع کرده اند. اشرف غنی نمونۀ حیوان خانگی عجیب و دوست داشتنی “افغان” غرب (شاید فراتر از “تازی افغانی”) است. او در این اواخر توسط “مجلۀ چشم انداز” برتانوی بنام “متفکر عالی” درجه دوم در جهان در سال ۲۰۱۳ اعلام شده است. نیویارک تایمز (۲۰۰۹) اشرف غنی را بحیث “تعلیم یافته ترین و غربی شده ترین نامزدان افغانستان” اعلان کرده است. در سال ۲۰۰۶ رولا نادر، انسان شناس برجستۀ شرق میانه برایم گفت که اشرف غنی بخاطری در بین دانشمندان اروپائی و امریکائی و نخبگان سیاسی مشهور است که “انگلیسی بسیار خوب” صحبت میکند! مایکل کنیدی یک جامعه شناس امریکائی و شرکت حامی پروژۀ “مشغولیت افغانستان” در کنفرانس افغانستان در دانشگاه براون در سال ۲۰۰۹ محزونانه اشرف غنی را چنین خطاب کرد، “آرزو داشتم تعداد زیادی مثل تو وجود میداشت”. چقدر زیبا!! ببینید او چگونه دست ها، چشم ها و انگشت های کبوتری و درخورستایش خود را حرکت میدهد!!

وقتی اشرف غنی وزیر مالیه افغانستان بود، درجریان مجالس وزرای کرزی مشهور به بدخلقی و تند مزاجی بود. او در جریان ریاست دانشگاه کابل بخاطر عدم برخورد مناسب با استادان محلی دانشگاه مشهور بود. اما در ملاقات ها و گفتگو ها با مهمانان اروپائی- امریکائی اش در آنزمان کاملا آرام و ساده معلوم میشود. این اثرات اجتماعی متغیر، در برخورد های زبانی اشرف غنی و حرکات بدنی او در عرصۀ اجتماعی نیز دیده می شود.

در کنفرانس ۲۰۰۸ در انستیتوت بروکینگز (در محضر اشرف غنی) لخدر براهیمی مشاور خاص منشی عمومی ملل متحد در بارۀ افغانستان، در مورد کارائی اشرف غنی (وقتیکه بحیث معاون براهیمی خدمت میکرد) چنین نظر داد: “این واقعا یک تجربۀ بود که با او در افغانستان برای دو سال بسیار بسیار طولانی و کامل کار کردم. قبل از اینکه وظیفه را ترک کنم، یک قصه در موردش گفتم. من گفتم شما میدانید، یک بادیه نشین کوشش میکرد شتر خود را بار کند. او تمام انواع اشیای خود را یکی پس از دیگری در پشت شتر می گذاشت. بعدا با یک کیسۀ بزرگ آمده و گفت، نمیدانم اینرا هم علاوه کنم یا نه. شتر بر گشت و برایش گفت، شما راست بروید (آنرا هم بگذارید)، من در هیچ حالتی برخاسته نمیتوانم. اشرف مانند همان آدم در افغانستان بود و هنوز هم مثل او است. یگانه تفاوت اینستکه او میخواهد برخیزد”. جیمز کارویل ستراتژیست معروف سیاسی امریکائی بصورت آشکار بحیث مشاور و رایزن در مبازرات انتخاباتی اشرف غنی برای ریاست جمهوری افغانستان در ۲۰۰۹ خدمت میکرد. غنی در یک بیانیۀ عمومی در رابطه به کارویل چنین گفت، “این پسر لوزیانا است که درک میکند (آنرا میشناسد). اگر شما نیواورلیان را بشناسید، افغانستان را هم می شناسید”. نیواورلیان شهر (خانۀ) کارویل است. تعجبی ندارد که حالا اشرف غنی رئیس منصوب امریکا در “کمیسیون همآهنگی گذار افغانستان” است!

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار