افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 16 فوریه , 2013 لینک کوتاه خبر :

پیامد های موافقت نامه امنیتی آمریکا و افغانستان

دراین روز ها که بحث پیرامون  موافقتنامهء امنیتی میان دولت دست نشانده کابل وامریکای متجاوز بسیار داغ است، رسانه های خارجی  وداخلی دلائل گوناگون و توجیهاتی را برای قانون مند کردن این سند به نشر میرسانند که از هر بابت در خور تامل وتعمق است .  دریک نگاه ساده میتوان فهمید  که مسوده ابتدایی این سند آن چنان یکجانبه  وخارج  از اصول و حقوق  بین المللی تحریر یافته است  که حتی صاحبنظران و تحلیل گران امور سیاسی و نظامی  که یک دهه وظیفهء دروغ گوئی و پنهان کاری جنایات متجاوزگران در افغانستان را انجام داده و به پیش می بردند، نمی توانند نقاب استتار بر روی مطامع و خواست های امپریالیستی اربابان خود بکشند و حقایق را وارونه تحلیل وارزیابی نمایند . چراکه اهداف بلند مدت  واستراتیژیک  تهاجمی  آمریکا چنان ازسروپای این مسوده بیرون زده است که توجیهات و دلائل مزدوران دست نشاندهء رژیم و اربابان اشغالگر، نمیتواند عملکرد ننگین و بردگی آشکار مزدوران در این معامله را پنهان نماید.
از لابلای این موافقتنامه و به عبارت واقعی  ( سند فروش استقلال کشور ) بخوبی بر می آید که  کشور تجاوزگر آمریکا  که خواب جنگهای بزرگ استراتیژیک را در برابر کشور هایی مانند روسیه  ، هند ، چین می بیند موقعیت  جیوپولیتیکی افغانستان  واستقامت سوق الجیشی آن برایش فوق العاده دلچسپ  بوده،  در نظر دارد تا این منطقه کوهستانی که مرتفع ترین  نقطه در بین آسیای میانه  وخاور میانه است را در صورت وقوع جنگهای منطقه ای و فرا منطقه ای که وقوع آن اجتناب ناپذیر است به میدان کارزار اتمی مبدل سازد .
علاوه بر اینکه  امریکا میخواهد از موقعیت جیوپولیتیکی و استقامت سوق الجیشی افغانستان برای فشار بر کشورهای منطقه استفاده نماید، موضوع عمدهء دیگر برای  امریکا عبارت از چور و چپاول منابع زیر زمینی دست نخوردهء افغانستان است. زیرا در شرایط کنونی افغانستان از غنی ترین کشورهای منطقه بشمار میرود. طبق سروی که در افغانستان صورت گرفته منابع زیرزمینی دست نخورده آن ، بالغ بر صدها تریلیارد دالر میباشد، این سروی باعث گردیده که امریکا دیوانه وار برای ایجاد پایگاه دائمی نظامی نقشه بکشد و وطنفروشان این مرز و بوم بخاطر حفظ منافع ارباب شان به دفاع از ایجاد چنین پایگاهی برخیزند.
آمریکا با حضور دراز مدت در افغانستان، تلاش دارد تا این کشور را از نظر اقتصادی وابسته سازد. این پایگاه‌ها وظیفه دارند تا کشورهایی که خطر بالقوه ای برای آمریکا به شمار می روند را نظارت کنند و در صورت لزوم توانایی‌های نظامی آمریکا را نیز نشان دهند. آهنگ توسعه اقتصادی و اشتیاق کنترل بر منابع و ذخایر زیر زمینی منطقه، آمریکا را به این منطقه کشانده است.
چنانچه تجارب پایگاه های نظامی دولت های  استعماری درجهان نشان میدهد که این پایگاه ها اثرات منفی ناگواری را برتمام گوشه های حیات جامعه می گستراند. درعرصهء سیاسی دولت میزبان با هرج ومرج سیاسی وکودتاها مواجه بوده از تبارز قیادت ملی محروم می شود.  در موجودیت فقدان استقلال کامل، بیگانه ها بصورت مسلسل درتحمیل زعامت مورد نظرشان برمردم می کوشند. عناصر و دسته های مزدور صفت و وابسته، به کرسی های بلند حکومتی تکیه زده وعناصر مخلص، مؤمن و وطندوست از اریکهء قدرت دورخواهند ماند.
استعمار بخاطرحفظ امنیت پایگاه های نظامی خویش جاسوسی ومخبری به نفع اجنبی را درمیان مردم پرورش می دهد، درتلاش ایجاد بی اتفاقی وبی اعتمادی درمیان اقشار مختلف مردم خواهد افتاد. انواع و اقسام فساد اداری بشمول رشوه خواری  در حکومت  پرورش یافته  ادارهء کشور را فاقد اعتبار و ارزشها خواهد ساخت. حضورنظامی امریکا درکشور به معنای ضربه خوردن بیشتر وحدت ملی در کشور خواهد بود زیرا کشور متجاوز بخاطرمهار کردن کشورمیزبان راهی جز تطبیق فورمول تفرقه بیانداز حکومت کن ندارد عملکردی که طی دوازده سال گذشته نیز از آن استفاده کافی صورت گرفته است. خلاصه اینکه پایگاه های نظامی امریکا به هیچ صورت درحفاظت افغانستان ازخطرات داخلی و خارجی نقش مثبت بازی نکرده وبالعکس چنین خطرات را بیشترمی سازد.

ازجانب دیگرافراد نظامی این پایگاه ها جهت دفع آتش شهوت خود و بخاطرهوس رانی شان به جنایات و تهاجمات جنسی وشراب نوشی محتاج خواهند بود که کشور میزبان مجبوراست درتهیهء جو مساعد  با کشورمهمان همکاری نماید. مراجعه به داستانهای تجاوز جنسی سربازان امریکایی برکودکان و زنان کشورهای میزبان درجاپان،کوریا، فیلیپین ، المان , تایلند ودیگرکشورها بخاطر درک ابعاد خطرناک اخلاقی قضیه کافی خواهد بود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار