افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 24 دسامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

پاكستان در برابر افغانستان صادق نيست

ارتش پاكستان طي 35 سال گذشته در معاملات افغانستان به حد درگير شده است كه نمي تواند به راحتي دست از مساله افغانستان بردارد.

بسم ا…خان كاكر دبير كل حزب مردم ايالت بلوچستان پاكستان در رابطه با سفر هيات پارلماني پاكستان به كابل براي بررسي مشكلات دو كشور و ارائه اه حل مناسب براي رفع آنها گفت : اين يك سفر ديپلماتيك و عادي است و تاثير چنداني نخواهد داشت. در سفر نواز شريف نخست وزير پاكستان به افغانستان از وي خواسته شده بود كه به هيات افغانستاني اجازه داده شود تا با ملا برادر يكي از سركردگان مهم طالبان ديدار داشته باشد، اما نواز شريف در پاسخ گفته بود كه در پاكستان در اين باره مشورت خواهد كرد، يعني وقتي كه يك نخست وزير اين قدرت را ندارد، چگونه مي توان انتظار داشت كه يك هيات پارلماني بتواند مشكلات بين دو كشور را حل كند. اين يك سفر عادي خواهد بود و نتيجه خاصي نخواهد داد.
وي اعتقاد دارد : دولت سياسي پاكستان كه اكنون نواز شريف در صدر آن قرار دارد، شعار مي دهد كه با افغانستان همكاري مي كند، در حالي كه موانعي چون ارتش و سازمان هاي اطلاعاتي در پيش رو دارد. لذا فكر نمي كنم بتواند بطور كامل اين موانع را از سر راه بردارد. ارتش پاكستان طي 35 سال گذشته در معاملات افغانستان به حد درگير شده است كه نمي تواند به راحتي دست از مساله افغانستان بردارد. بنابراين ارتش هم در اين زمينه خواهان نقش است و به امريكا هم مي گويد كه اگر خواهان خروج امن از افغانستان هستيد بايد به پاكستان كمك كنيد، يعني از اين وضعيت سو استفاده مي كند و همچنين نفوذ خود را در افغانستان حفظ مي كند، اما مردم افغانستان از پاكستان نفرت دارند و به اين كشور اعتماد نمي كنند.
وي همچنين در رابطه با نشست اخير دولت و ارتش پاكستان و چرخش سياسي آنها نسبت به افغانستان گفت : وقتي كه در گفتگو صداقت و حسن نيت وجود نداشته باشد، گفتگوها نتيجه بخش نخواهد بود.
مشكل اينجاست كه يك نهاد به نهاد ديگر اعتماد ندارد، رهبران سياسي به فرماندهان ارتش اعتماد نمي كنند، همچنين نهادهاي ديگر چون قوه قضائيه وغيره باهم هماهنگ نيستند. بنابراين اينگونه نشستها فقط براي فريب مردم است و نتيجه نمي دهد، چون تضاد زيادي در اين روابط ديده مي شود.
وي در پايان با توجه به ورود رئيس ارتش جديد در پاكستان و احتمال همكاري ارتش با دولت گفت : به نظرم اين كار به ضرر ارتش است چون نواز شريف برخي ژنرال ها را كه از فرمانده فعلي تجربه بيشتري داشتند، ناديده گرفته و با اين كار در ارتش به نوعي شكاف ايجاد مي شود. متاسفانه همين رويه باعث شده كه عملكرد نهادهاي كشور وخيم شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار