افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 14 سپتامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

واقعیت امروز برآیند خام اندیشی های دیروز

http://www.ana.ir/photo/2012-08-27/120407n00033865-b.jpg

یک گزارش تازه سازمان ملل متحد فاش کرده است که طالبان تنها در سال گذشته میلادی بیش از چهارصد میلیون دالر از راه جمع آوری اعانه، اخاذی از تاجران و قاچاق مواد مخدر، درآمد داشته است. کارشناسان سازمان ملل متحد این گزارش را برای شورای امنیت این سازمان تهیه کرده است. در این گزارش آمده است که صدها میلیون دالر از پولهایی که برای کمک و بازسازی افغانستان اختصاص داده شده است، نیز نصیب طالبان شده است.
البته اصل این گزارش چیز تازه ای را برملا نمی سازد. سالها قبل ازاین نیز در بسیاری گزارش ها از منابع مختلف درآمد طالبان نام برده می شد.

اگرچه طالبان بخش بزرگی از امکانات و تجهیزات خود را از طریق کمک های خارجی به دست می آورند؛ اما منابع مالی داخلی، در تشدید و تسریع برنامه های این گروه تاثیر فراوان دارد. پیش ازاین بیشترین تاکید روی کشت و قاچاق مواد مخدر صورت می گرفت که بخشی از درآمد آن به جیب طالبان واریز می شد. این گروه از طریق کشت تریاک و سهم گیری در تولید و قاچاق مواد مخدر سالانه صدها میلیون دالر به ذخایر مالی خود می افزود.

واقعیت این است که جنگ برای طالبان، اگر در سال های اولیه به عنوان یک عمل موجه برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیکی وسیاسی به حساب می آمد، در سال های اخیر به پدیده جنگ به عنوان مهمترین منبع درآمد نگریسته می شود. منبع مالی طالبان تنها در کشت تریاک و قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه ساحه وسیع از فعالیت های قانونی و غیر قانونی را شامل می گردد که این گروه از آن برای افزایش درآمدهای مادی خود سود می برند.

طالبان از مردم عادی با زور و اجبار عشر و زکات جمع آوری می کنند و از تاجران اخاذی می کنند و با قاچاق چیان مواد مخدر به صورت تنگاتنگ همکاری دارند. در اختطاف ها و آدم ربایی ها و بسیاری از سرقت های مسلحانه دست دارند و از شرکت های امنیتی و به خصوص شرکت هایی که مسئولیت تامین امنیت کاروان های اکمالاتی ناتو را به عهده دارند، پول می گیرند و از کمپنی هایی که قراردادهای بزرگ بازسازی را نصیب می شوند فیصدی اخذ می کنند.

در حالی که مجموع هزینه ای سالانه جنگ برای طالبان در حدود یکصد و پنجاه میلون دالر می رسد، درآمد پنجصد میلیون دالری منفعتی است که هر کس نمی تواند از آن چشم پوشی نماید.

این گزارش روشن می سازد که سالانه چه تعداد از کمک های جامعه جهانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به گروه طالبان تعلق می گیرد. گروهی که همه روزه نیروهای بین المللی را هدف قرار می دهند و جنگ با خارجی ها را جهاد قلمداد می کنند.متاسفانه بخش عظیمی از کمک های جامعه جهانی در افغانستان در عرصه امنیت به مصرف رسیده است. امنیتی که به صورت واقعی و با تقویت نیروهای امنیتی و استحکام پایه های اقتدار و مشروعیت نظام به دست نیامده است؛ بلکه امنیت نسبی از راه تخصیص کمکهای مادی برای گروه های شورشی تامین شده است و طبیعی است که این امنیت شکننده و غیر قابل اطمینان می باشد و با قطع شدن سهمیه آنها از پروژه های بازسازی و امور ترانسپورتی، ناامنی سراسر افغانستان را در بر می گیرد.

محتوای این گزارش و واقعیت های عینی و ملموس سال های گذشته، واضح می سازد که سیاست های امنیتی در این کشور تا چه حد سطحی و کوتاه مدت بوده و هیچ تدبیر اساسی برای امنیت پایدار و واقعی در افغانستان سنجیده نشده است. از اینرو اگر طالبان، قدرت و اقتدار دولتی مرکزی را به چالش می گیرند و جامعه جهانی را به اشتباه و ناکامی اش در افغانستان آگاه می سازند و خود را به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر سیاسی و امنیتی تحمیل می کنند، نتیجه سیاست های خام و سطحی نگر دولت و جامعه جهانی در قبال طالبان و سایر گروه های دهشت افگن می باشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار