- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نقش عربستان سعودي در انتخابات افغانستان

عبدا… عبدا… نامزد معترض با ارائه اسناد جديدي از تقلب به كميسيون شكايات انتخابات، بحران را بيش از پيش پيچيده تر كرده است و حالا سازمان ملل و حتي امريكا درصدد هستند اين بحران را به هر شكلي كه شده حل كنند. براي حل اين بحران نيز گزينه ها و پيشنهادات مختلفي مطرح مي شوند.

برخي مي گويند براي برون رفت از اين بحران بايد يك حكومت مشاركتي از هر دو نامزد تشكيل شود و برخي هم تشكيل يك حكومت موقت به رياست يك نفر بي طرف را پيشنهاد مي كنند، ولي معلوم نيست در نهايت چه خواهد شد، اما فضاي سياسي كه در نتيجه اين بحران بوجود آمده است افغانستان را به سوي گرايشهاي شديد قومي سوق داده و اين چيزي است كه امريكا و برخي كشورهاي منطقه در افغانستان به دنبال آن بودند كه متاسفانه برخي عوامل كميسيون انتخابات افغانستان آلوده اين بازي شده اند و اگر آلوده نمي شدند و دست به يك سري اقدامات نمي زدند، شايد اشرف غني بدون اين اقدامات نيز راي مي آورد ولي عوامل كميسيون انتخابات به دليل اينكه پيروزي اشرف غني را قطعي كنند، در برخي ولايات دست به اقداماتي زدند كه وقتي نتيجه اين اقدامات را كميسيون انتخابات اعلام كرد بسيار شك برانگيز بود كه به گفته عبدا… در برخي ولايات و مناطق، آراء ريخته شده به صندق ها بيش از تعداد واجدين شرايط بوده و يا آراي زنان برخي ولايات كه مردان درآنجا به بيرون آمدن زن از خانه تعصب دارند، صددرصد بوده و كميسيون نيز بر مبناي اين اقدامات اعلام كرد كه مشاركت مردم در دور دوم بيش از هفت ميليون نفر بود كه عبدا… در همان اوايل نسبت به اين امر ابراز ترديد داشت و گفت در دور اول اگر مشاركت تا حدود 7 ميليون نفر بود به دليل انتخابات شوراهاي ولايتي بود ولي در دور دوم انتخابات شوراها نبود و مشاركت بيش از 7 ميليون نفر به گفته عبدا… امكان نداشت.
وحيد مژده كارشناس مسائل سياسي افغانستان تلفني به راديو پشتو گفت؛ دخالت عربستان در انتخابات بسيار آشكار و بارز بود. سفر برخي نامزدهاي رياست جمهوري به عربستان از جمله زلمي رسول و اشرف غني احمد زي كه خيلي قبل از انتخابات صورت گرفته بود، بسيار سوال برنگيز بود.
به گفته وحيد مژده عربستان در قضاياي جهان اسلام، به ويژه در عراق و سوريه از امريكا به شدت آزرده بود، اما به قدرت رسيدن اخواني ها در مصر سبب شد تا موقعيت عربستان نزد امريكا و اسرائيل با اهميت باشد. عربستان با امريكا به اين توافق رسيد كه در مقابل كنار زدن اخواني ها از قدرت در مصر، بايد جمهوري اسلامي ايران تحت فشار قرار بگيرد و امريكا اين معامله را با عربستان پذيرفت كه در نتيجه سلفي ها در مصر به مخالفت با مرسي برخاستند. عربستان و قطر از داعش خواستند تا وانمود كنند كه از القاعده جدا شده اند و به اين ترتيب اين گروه توانست بخشي از مناطق سني نشين عراق را تصرف كند. در افغانستان نيز عبدا… كه از دوره حكومت مجاهدين به رياست برهان الدين رباني با جمهوري اسلامي ايران رابطه خوبي داشت از نظر عربستان شخص مطلوبي نبود.
به گفته وحيد مژده چون امريكا در دو كشور همسايه ايران يعني افغانستان و عراق دو رژيم ضد ايران را از بين برده بود و بايد اين كار را جبران مي كرد، براي اين كار عربستان در افغانستان دست به كار شده و با دادن 100 ميليون دلار به اشرف غني، دور دوم انتخابات را مديريت كرد كه اين دلارها بين افراد كميسيون انتخابات حتي بين برخي نامزدهاي شكست خورده در دور اول توزيع شد.
اكنون بحران به حدي رسيده كه امكان درگيري هاي قومي وجود دارد، به نظر مي رسد يك حكومت موقت به رياست يك شخصي كه نه پشتون باشد و نه تاجيك تشكيل شود كه به احتمال زياد عبدالستار سيرت، افغان ازبك تبار كه سالها در عربستان بوده و هم اكنون نيز در امريكا زندگي مي كند براي احراز اين پست در نظر گرفته شود.
سيرت در اجلاس بن نيز نسبت به حامد كرزي رئيس جمهوري كنوني افغانستان بيشترين راي را داشت ولي از آنجا كه امريكا مي خواست رئيس جمهور از پشتونها باشد، حامد كرزي به اين مسند تكيه زد.