افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 7 فوریه , 2013 لینک کوتاه خبر :

نفوذ وهابیت در افغانستان

چهار دهه قبل میهن فقیر ما در بستر از جنگ سرد ابرقدرت های جهان، نه تنها محل رقابت کشورهای بزرگ امریکایی شمالی و اروپایی قرار گرفت؛ بلکه  مورد تجاوز ایدئولوژیک وهابیت عربستان سعودی نیز واقع شد که به جز از «قربانی کردن افغانستان» به خاطر تحقق منافع استعماری غرب و ایدیولوژیکی عربستان، کدام سودی برای مردم و سرزمین ما نداشت.
در جریان بیش از سه دهه جنگ و بحران افغانستان؛ از جمله وهابیان عربستان سعودی به طور خاص در پاکستان با هرگونه امکانات اقتصادی، سیاسی، لوژیستکی وغیره خود، وهابیت را در صفوف گروه های مجاهدین کشور ما در پیشاور پاکستان جاه سازی نمودند که نه تنها باعث افزایش تنش های مجاهدین گردید؛ بلکه سبب تشدید اختلافات مذهبی بین سنی و شیعه در پاکستان و افغانستان نیز شد.
آل سعود در سایه انگلیس و استخبارات پاکستان بیش از سی و پنج هزار مدارس دینی را در ظاهر به نام اسلام در پاکستان تأسیس کرد و هرگونه کمک های مادی، سیاسی، تخنیکی، استخباراتی وغیره را در اختیار این مدارس وهابی گذاشت و سالانه هزاران وهابی را تربیت کرد. یکی از نتایج همین محصلین وهابی از مدارس اسلامی، باعث تشدید اختلاف بین سنی و شیعه پاکستان شد که از جمله خیلی از شیعیان بیگناه پاکستان را به جرم شیعه بودن شان به قتل گاه برد و برعکس، حلقات خاص شیعه نیز به دفاع از موجودیت فزیکی و حریم مذهبی خویش در مقابل حلقه های مختلف وهابی به نبرد پرداختند.
متأسفانه همین جنگ های مذهبی با حمایت عربستان سعود ی در پاکستان هنوز هم ادامه دارند که هر کدام، مقاصد سیاسی خاص خود را دنبال می کند. در واقعیت امر، مسلمانان پاکستان، قربانی اهداف شوم وهابیت تا هنوز در این کشور می گردند.
در وقت که جنبش مقاومت خود جوش ملی مردم افغانستان علیه اشغالگران ارتش سرخ آغاز گردید؛ آن وقت وهابیان از طریق احزاب مجاهدین از پاکستان در صفوف مجاهدین وارد شد و هزاران عرب وهابی نه تنها خطوط سیاسی ویژه ای خویش را در میان سران و افراد مجاهدین ترویج می دادند؛ بلکه تشنج و جنگ های مذهبی بین سنی وشیعه را نیز مدیریت می کردند.
بهتر است گفته شود که سیاست و ایدیولوژی وهابیت از طریق استخبارات پاکستان در صفوف مجاهدین کشور ما رهبری می گردید که از یک سو، مانع اتحاد شیعه و سنی در افغانستان در نبرد علیه اشغالگران ارتش سرخ روسی گردید. و از سوی دیگر، جنگ مردم ما را بر ضد اشغالگران تا مدت 14 سال تمدید کردند و به این صورت از پیروزی زود ثمر مردم ما جلوگیری کرد.
عربستان سعودی، کمک های نهایت چشم گیر اقتصادی وغیره را در دسترس احزاب پیشاورنشین مجاهدین افغان گذاشت. با هر پیمانه ای که عربستان سعودی و سایر کشورهای وهابی تلاش ورزیدند که اهل سنت و جماعت افغانستان را به فرقه وهابیت و وهابیزم متمایل سازد، خوش بختانه موفق نشد. برادران اهل سنت کشور ما هرگز فریب وهابیان عربی را نخوردند و در آینده هم نخواهند خورد و هم چنان سنی و شیعه کشور ما مشترکآ بر اصل جوهر و پیکر شکست ناپذیر اسلام متعهد خواهند ماند.
در دهه ای هفتاد خورشیدی با استقرار دولت اسلامی مجاهدین در کابل، به صورت عمده وهابیان با استخبارات پاکستان نقش محوری را در ایجاد تنش ها و جنگ های داخلی در کابل داشت که محصول آن بیش از هفتاد و پنج هزار انسان های بیگناه به قتل رسیدند و کابل به خاک یکسان شد.
علاوه برآن، القاعده در وجود وهابیت از طریق استخبارات پاکستان، عامل بس بزرگی در خلق تنش ها و گسترش تعصبات مذهبی، گروهی، سمتی، زبانی و فرهنگی در میان مجاهدین و مردم افغانستان گردید که از این جهت صدمات جبران ناپذیر به کشور ما وارد گردیدند. شوربختانه که مجاهدین هم با نحوی از انحاء ابزار دست دشمنان خارجی و به خصوص وهابیان، القاعده، پاکستان، انگلیس و آمریکا شدند و منافع ملی مردم و کشور جنگ زده افغانستان را در برابر دشمنان گوناگون حفظ کرده نتوانستند.
وهابیت در جریان بیش از دو دهه در بین احزاب اسلامی مجاهدین افغانستان در پاکستان رخنه نمود و القاعده را در میان آن ها ایجاد و گسترش داد تا اینکه با ایدیولوژی وهابیزم؛ تروریزم بین المللی را در آن سوی خط دیورند به وجود آورد که تا کنون در افغانستان فاجعه های جبران ناپذیر را بار آورده است.

این بار وهابیان عربستان سعودی، پاکستان، انگلیس، کویت، امارات متحده عربی و… از بدنه احزاب مجاهدین، بلاخیره «گروه طالبان» را در پاکستان سازماندهی، تربیت و تسلیح کردند و تا اینکه توسط آن، دولت اسلامی مجاهدین را در کابل سقوط داد و طالبان با تسلط خویش در سراسر کشور به بزرگترین نقض حقوق بشر اقدام ورزیدند که حتا مجسمه های تاریخی بامیان را نیز با افتخار تمام خویش منفجر ساختند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار