افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 7 دسامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

مقر جديد طالبان، تركيه يا عربستان؟

در سفر نواز شريف نخست وزير پاكستان به افغانستان، گفته مي شود كه رهبران دو كشور درباره گشايش دفتر جديد طالبان در عربستان يا تركيه گفتگو كرده اند.

وحيد مژده، رئيس خبرگزاري بست بستان، سخنگوي جبهه وحدت ملي افغانستان در اين زمينه اعتقاد دارد، به نظر مي رسد سفر نواز شريف به افغانستان براي اين بوده كه اعتماد سازي شود و خود نواز شريف هم گفته كه از اين پس بايد گام هاي جديدي برداريم. بعدا” گفته شد كه به جاي قطر در عربستان يا تركيه براي طالبان دفتر بازگشايي مي شود، اينكه دفتر مذكور براي كدام طالبان بازگشايي مي شود روشن نيست. گروه طالباني كه مي جنگند يا گروه طالباني كه دنبال امكانات مالي هستند.
اگر هدف اين باشد اين دفتر براي گروه طالباني بازگشايي شود كه در قطر دفتر دارد، فكر نمي كنم انها قبول كنند، زيرا قبلا در قطر دفتر بازگشايي شده و طالبان معتقد است كه نيازي به دفتر ديگري ندارد، اما اگر قرار باشد كه براي طالبان يك دفتر جعلي باز شود تا گفتگو شود، اين گفتگو كه هنوز نيز ادامه دارد و چنين طالبان هر چند از گاهي به كابل نيز سفر مي كنند و گفتگو مي كنند.
جان معتصم كه به كابل امده بود، در واقع از طرف دولت كابل به تركيه فرستاده شده، اما به نظرم اين گونه گفتگو ها نتيجه خاصي نخواهد داشت. به اعتقاد بنده تنها هدف اين بازي اينست كه گروهي از طالبان وجود داشته باشند كه با آنها بازي شود، بازي اي كه پاكستان خواهان انست، وگرنه از اين اقدام اميدوار ديگري نمي رود .
وحيد مژده، كارشناس امور سياسي افغان در رابطه با تحركات دوگانه امريكا و پاكستان در فرايند صلح با طالبان مبني بر اينكه، از يك سو امريكا و ناتو تهديد كرده اند اگر تا پايان سال جاري پيمان مذكور را امضا نكنند، همه نيروهاي خود را از افغانستان خارج و كمك هاي خود را نيز متوقف خواهند كرد و از طرف ديگر در مطبوعات پاكستان به نقل از منابع اطلاعاتي گزارش هايي منتشر شده كه نشان مي دهند، امريكا در حال نزديك شدن به طالبان و منتظر شرايط اين گروه است كه به امريكا اطمينان داده اگر طالبان در افغانستان بار ديگر قدرت را در دست بگيرد، مشكلات امريكا حل خواهد شد، نيز اعلام كرد :
تا جايي كه بنده مي دانم طالبان بسرعت در مواضع خود تغيير ايجاد نمي كند، موضع طالبان همين است كه نيروهاي خارجي به طور كامل از افغانستان خارج شوند، بنابراين در چنين شرايطي مسائل ديگر كه مطرح مي شود فقط براي تحت فشار قرار دادن دولت كابل است، اما بيانيه اخير طالبان كه درباره موضع كرزي رئيس جمهوري افغانستان صادر شده، نشان مي دهد كه موضع خود را تغيير نداده است.
البته اين حمايت طالبان از سخنان كرزي ارتباطي به حمايت از سياست هاي وي ندارد، چرا كه مشكل اينجاست كه كرزي همواره مواضع خود را تغيير داده است. مواضع تند اخير كرزي به خاطر منافع شخصي خويش است، به همين خاطر است كه طالبان نيز در بيانيه خود نشان داده كه 100% به موضع كرزي اعتماد ندارد.
به هر حال اگر كرزي به موضع خود پافشاري كند، شايد راه را براي گفتگو طالبان و دولت كابل هموار كند و اين براي كرزي نيز فرصت خوبيست اگر خواهان اين باشد كه با طالبان مذاكره كند و اين دستاورد خوبي براي كرزي خواهد بود .
وحيد مژده در رابطه با آينده امضا اين پيمان با توجه به تحت فشار بودن كرزي گفت : برخي معتقدند كه اگر كرزي درباره دولت اينده افغانستان با امريكا به توافق برسد، شايد پيمان را امضا كند، اما يك موضوع بسيار مهم ديگر اين است كه با اين كار كرزي در تاريخ افغانستان بدنام خواهد شد، بنابراين به اعتقاد من كرزي تا اخر تلاش خواهد كرد كه پيمان با امريكا را امضا نكند، حتي اگر مجبور به استعفا يا ضد وي كودتا شود. چرا كه امتيازاتي كه كرزي در دولت اينده خواهان انست، چگونه مي تواند از الان بدست بياورد؟ يعني چگونه به امريكا اعتماد مي كند. كرزي بارها گفته كه امريكا به بنده وعده داده اما آن را عملي نكرده، بنابراين بعيد به نظر مي رسد كه كرزي به امريكائي ها اعتماد كند.
وي در رابطه با قدرت نظامي امريكا در افغانستان چه با امضاء پيمان و چه بدون امضاء تاكيد كرد : امريكا فقط دنبال مشروعيت ظاهري براي پايگاه هاي نظامي خود در افغانستان است، و گرنه اگر پيمان امضا هم نشود، نيروهاي امريكايي در پايگاه ها مستقر هستند، هوا و زمين افغانستان تحت كنترل امريكاست، امريكا از افغانستان خارج نمي شود و تنها بلوف مي زند و كرزي هم متوجه شده است، بنابراين مي خواهد از امريكا امتياز بگيرد، مثلا جلوي بازرسي منازل توسط امريكايي ها را بگيرد وغيره. بنابراين براي كرزي اين فرصت فراهم است كه بر مسائل مختلف چانه زني كند. امريكا مي خواهد از افغانستان همه نيروهاي خود را خارج كند و اين مسئوليت را بر دوش افغان ها بگذارد كه افغان ها مي خواستند كه ما از افغانستان خارج شويم و ما در اين كشور با شكست مواجه نشده ايم و بعد از تكميل ماموريت از افغانستان خارج شديم .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار