- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مسلمانانی که تیشه به ریشه اسلام می زنند

در نمایاندن چهره خشن و وحشی از انسان مسلمان و اسلام انسانی، دو گروه وجود دارند، گروه اول مغرضانه و عامدانه با توسل به بدترین و وحشیانه ترین خشونت های ضد انسانی و ضد اسلامی در ملأ عام به تخریب چهره اسلام و کشورهای مسلمان به غرب می پردازند از جمله داعش، القاعده، طالبان و…

گروه دوم برعکس گروه اول از فرط جهالت و ناآگاهی به انجام اعمال و حرکاتی دست می زنند که نه خیر دنیا و نه آخرت را برای شان به همراه دارد و وزنه گناه آن از ثواب تاثر برانگیزی در دیگران بیشتر است از جمله زنجیرزنی، قمه زنی، شمشیر زنی و تفرقه میان شیعه و سنی.

سالیان درازی است که با نزدیک شدن به محرم الحرام و ماه صفر که از جمله ماه های حرام و حرمت دار در نفی قتل و خونریزی هستند؛ اختلاف افکنی و سنگ اندازی در آسیاب اهل تشیع و اهل تسنن علیه یکدیگر شدت می یابد به گونه ای که حتی دانشگاه کابل هم صحنه دشنام ها و برخوردهای فیزیکی می شود.

قیام حسین بن علی(ع) که بسیار ارزشمند و عظیم است دارای درسهای بسیاری در دل خود از فضایل اخلاقی و مکارم انسانی و اصول اسلامی است که با تاسف فراوان در پنهان ماندن آن کوشش بسیار شده است و در مقابل بر نمایاندن جنبه وحشیانه و خشونت بار عاشورا و تاسوعا تاکید گردیده است.

از این رو به صراحت می توان مدعی شد وهابیت دشمن اسلام ناب محمدی نبوده و نیست بلکه جهل و تعصب کورکورانه مسلمانان شیعی و سنی که از پوسته دین فراتر نرفته اند و به هسته نرسیده اند خود زخمی کاری بر پیکر اسلام وارد آورده است.

اسلام امریکایی و یا طالبانی با وجود رویکردهای کاملا مخالف و در ضدیت با یکدیگر برخاسته از اسلام جاهلانه و ناآگاهانه و تقلید کورکورانه نسل اندر نسل مردم ملکی جوامعی همچون افغانستان است که از اسلام چهره ای مخدوش و ملتمس و منفعل ساخته است.

درحقیقت، مردم بیسواد، امی و عادی افغانستانی و برخی از کشورهای عقب نگاه داشته شده آسیایی و آفریقایی که هر یک بنابر القائات تحریف شده و سینه به سینه نقل گشته پدران خود رنگ و روی آزادیخواهی و صلابت را از اسلام اصیل الهی زدوده اند و غبار یأس و سکون بر آن پاشیده اند.

حتی اعمال خشونت بار و غیر انسانی برخی تندروها در مراسم مذهبی به حدی رسیده است که آیت الله محقق کابلی یکی از مراجع بزرگ شیعیان افغانستان زنجیر زدن و کارد زدن در ماه محرم را حرام اعلام کند.

درحالی که اسلام برای آگاهی بخشی و تعلیم و تعلم و دادخواهی ظهور کرد و بر اصل اعتدال استوار بود؛ امروزه افراط و تفریط و رقابت بر سر بازی با نمادهای اسلامی به کلی توازن و تعادل را از جوامع مسلمان برانداخته است. قد علم کردن گروهک های تروریستی و رخنه فرهنگ غربی مصداقی بر این مدعا است.