افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 9 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

مردم تحملِ بحرانِ ديگر را ندارند

بحران انتخاباتي و بن بست سياسي پديد آمده در دور دوم انتخابات رياست جمهوري، همه را نگران و مضطرب كرده بود. سخن از تاسيس دولت موازي زده شد، زنگ هاي خطرِ نبردهاي داخلي و حتي تجزيه افغانستان به صدا در آمد، اقتصاد بيمار بود، اما بيمار تر شد و مردم تصور برگشت دوبارة جنگ هاي داخلي دهة هفتاد و حتي شديدتر از آن را مي نمودند.

در ميان اين همه نگراني ها، سر انجام ايالات متحده امريكا و نمايندگي سازمان ملل متحد در كابل، با پادرمياني، غم ها، اضطراب ها و تشويش ها را از اذهان مردم بيرون كرده و با اميد، آرزو و خوش حالي جايگزين كردند. آقاي جان كري وزير امور خارجه امريكا با سفر به كابل، با همة جوانب و طرف هاي سياسي به ويژه دو نامزد رياست جمهوري نشست ها و گفت و گوهاي داشت و در نتيجه موفق به تبديل بحران به فرصت، و گشايش بن بست سياسي گرديد.

پس از ساعت ها گفت و گو، ناوقت شب، كه احتمالا اكثريت مردم با اذهان مشوش و مضطرب در بسترهاي خواب به گونه موقتي آرام گرفته بودند، كنفرانس مطبوعاتي با حضور جان كري، نماينده سازمان ملل در كابل و دو نامزد برگزار گرديده و توافقات بين دو طرف با رسانه ها و در نهايت با مردم كشور شريك شد. ضمن اين كه خنده بر لبان دو نامزد ديده شده و همديگر را در آغوش گرفتند، دو مسئله اعلام گرديد؛ توافق تخنيكي و حقوقي مبني بر بازرسي صد در صد آراي ريخته شده به نفع هر دو نامزد، و توافق سياسي مبني بر تشكيل حكومت وحدت ملي كه ناظر بر حضور هر دو تيم در ساختار قدرت سياسي خواهد بود. البته از همان فرداي توافق، تفسيرها و تبصره هايِ از توافق سياسي بين دو دسته صورت گرفت. همه به گونة نظريات خود را بازتاب مي دادند. ولي در نهايت، اين حقيقت روشن گرديد كه هر نامزد كه برنده گردد، طي فرماني، پستِ را زيرنام رياست اجرايي حكومت ايجاد كرده و متعلق به نامزد بازنده است. حالا خود نامزد آن پست را تصاحب كرده و يا به يكي از همكاران اش واگذار كرد، بحث ديگري است. و پس از گذر زمان كه احتمالا دو سال است، حكومت زمينه هاي برگزاري لويه جرگه را مساعد كرده و جهت تعديل قانون اساسي شايد در برخي موارد از جمله ايجاد پست نخست وزيري، برگزار مي كند. آن گاه تصميم با نمايندگان مردم و اعضاي لويه جرگه خواهد بود كه چه تصميم مي گيرند؟

بنابراين، خوش بيني هاي جدي وجود داشته و برنامة بازرسي آراء با علاقمندي دنبال مي گرديد. تصور همه اين بود كه اين بار تنش و كشمكش سياسي دركار نيست. هر يكي از دو نامزد كه برنده گردد، ديگري آن را خواهد پذيرفت. زيرا خود آنان قول داده است كه مورد پذيرش خواهد بود.

اما ظاهرا كه مردم افغانستان خيلي زود به بازيگران قدرت باور و اعتماد كردند. فرايند بازرسي آراء از آغاز تا كنون تنش زا، منازعه بر انگيز و چالشي بوده است. گاها يك نامزد فرايند را تحريم كرده و روند متوقف شده است و گاها نامزد ديگر.

يكي از علل پيدايش تنش در روند بازرسي آراء، فقدان طرز العمل و كارشيوة ابطال دانسته مي شد. يعني ملاك و معيار مشخص وجود نداشت تا بتوان برمبناي آن راي هاي سياه و سفيد را تفكيك كرد. از اين رو، هر روز، اختلاف نظرهاي بين ناظرين دو دسته ايجاد شده و روند متوقف مي شد.

ولي با تاسف كه تلاش ها جهت تدوين و تصويب طرز العمل و كارشيوة ابطال تا هنوز نتيجه نداده است. انتظار اين بود كه تا بعد از عيد سعيد فطر، اختلاف نظرها حل شده و يك كارشيوة جامع كه بازتاب دهندة نظريات هر دو دستة انتخاباتي است، تهيه گردد. ولي با گذر يك هفته از عيد، همان اختلاف ها و يا به اصطلاح همان آش و است همان كاسه است.

روز شنبه روند بازرسي آراء بنابر در خواست آقاي عبدالله نامزد دستة اصلاحات و همگرايي متوقف شد. انتظار اين بود كه در طول 24 ساعت، تنش ها و اختلاف نظرها حل شده و روز بعد، روند بدون چالش آغاز گردد. ولي روز گذشته، روند بدون حضور ناظرين دستة اصلاحات و همگرايي آغاز گرديد. پس، ديده مي شود كه توافق حصول نشده و يك طرف قضيه، ناراض از وضعيت موجود است. سخنگويان اين دسته از عدم مشروعيت روند سخن زده و تاكيد كرده اند، تا زمان كه به خواسته هاي اين دسته رسيدگي صورت نگرفته و آن، در كارشيوة ابطال تبلور نيابد، روند را تحريم نموده و كار يك جانبه نيز فاقد مشروعيت خواهد بود.

بنابراين، به نظر مي آيد كه بازهم دور زديم و به جاي كه بوديم و ايستاده بوديم برگشتيم. قبل از پادرمياني جان كري نيز همين واژه ها سر هم مي شد. مشروعيت نداشتن روند، افشاي برخي سندها و مدارك مبني بر دست داشتن مقام هاي بلند كمسيون انتخابات و حكومت و برپايي تظاهرات ها. فقط هنوز، اعلام دولت موازي كم مانده است.

از اين رهگذر، باز هم نوار صوتي اي نشر شده است كه ادعا دارد يكي از شخصيت هاي سياسي در تقلب دست د ارد. مدعيان با نشر نوار صوتي، استاد محمد كريم خليلي رهبر حزب وحدت و معاونت رياست جمهوري را متهم به تقلب در انتخابات مي نمايد. من نمي خواهم در مورد صحت و سقم اين نوار سخن بگويم. اما بدين باورم كه اين بار منتشركنندگان اين نوار صوتي گام غير عقلاني برداشته اند. بحث استاد خليلي با بحث مامورِ چون امرخيل و يا شخصيت هاي حكومتي چون والي ها تفاوت جدي دارد. خليلي جايگاه سياسي قدرتمند و ريشه داري در ميان مردم افغانستان و به ويژه يكي از گروه هاي قومي دارد. او از تريبون حزب وحدت به عنوان ريشه دار ترين و متعهد ترين حزب سياسي در درون جامعه هزاره و شيعه سخن مي زند.

پس، اتهام بستن به شخصيت چون خليلي، در گام نخست جايگاه و وجهه منتشر كنندگان را در ميان مردم خدشه دار كرده و اگر محبوبيت نسبي وجود داشت تبديل به نفرت مي كند و در گام دوم، بحران را عميق تر خواهد كرد.

به هر صورت، وضعيت سياسي حكايت گر دور زدن و بازگشت به بحران و بن بست است. روي محتوايي كارشيوة ابطال آراء توافق صورت نگرفته و يكي از دسته ها بازرسي را تحريم كرده است. سخن از عدم مشروعيت زده شده و افشاگري ها و نيز تقلب گفتن ها طنين انداز شده است.

اما بايد گفت كه از عقلانيت، خردمندي و جمع محوري سود جسته و بدانيد كه مردم ديگر تحمل بحران را ندارند. اين سخن به نفع هيچ يكي از دسته ها نيست، بلكه هر دو طرف را به گفت و گو، تواضع سياسي و كرنش سياسي در برابر ملت فرا مي خواند.

همه مي دانند، شور و شوق انتخابات و رفتن به پاي صندوق هاي راي در ميان مردم نمانده و تبديل به نا اميدي، نگراني و تشويش شده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار