افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 27 نوامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

مخالفان اجازه سخن گفتن نداشتند!

سفير امريكا به كرزي اعلام كرده است، انتخابات رياست جمهوري در افغانستان به دور دوم كشيده خواهد شد و در آن پنج ماه به تاخير خواهد افتاد و بعد از پنج ماه خيلي دير شده و امريكا نمي تواند براي خود برنامه ريزي كند.

وحيد مژده مسوول آژانس خبري بست باستان افغانستان در رابطه با پايان لويه جرگه و سخنان احساسي كرزي در صحن علني لويه جرگه معتقد است ؛ از اول كه در افغانستان لويه جرگه داير مي شده است سعي مي شد افراد موافق به آن خواسته شود يا افرادي كه زياد مخالف نباشند و اگر عده اي از مخالفان باشند براي اينست كه جرگه جنبه موجه بودن را به خود بگيرد. ولي به هر حال كنترل در دست موافقان است. چنين جرگه اي امروز چهارمين روز است كه تشكيل شده و در آخر 50 نفر كه روساي كميته هاي پنجاه گانه بودند، سخنراني كردند و گفتند، اين قرارداد بايد با امريكا امضاء شود، اما به شروطي. برخي از اين شروط بدين قرار است كه مسائلي مانند جستجوي خانه هاي مردم افغانستان و يا ماده مصونيت قضايي بايد اصلاح شوند. در حالي كه امريكا دخالت در اين موارد را اصلا قبول ندارند. بعد از پايان سخنان اين نمايندگان كه همه آنها به امضاي اين پيمان قبل از پايان سال ميلادي تاكيد مي كردند، كرزي سخنراني كرد.كرزي گفت، من به اين شرط اين قرارداد را امضاء مي كنم كه در افغانستان صلح برقرار شود و انتخابات برگزار شود، چون من با سفير امريكا صحبت كردم و وي به من گفت، انتخابات رياست جمهوري در افغانستان به دور دوم كشيده خواهد شد و در آن پنج ماه به تاخير خواهد افتاد و بعد از پنج ماه خيلي دير شده است و امريكا نمي تواند براي خود برنامه ريزي كند.
كرزي گفت، من با شنيدن اين حرف ها از سفير امريكا در كابل فهميدم كه امريكا براي افغانستان برنامه ديگري دارد و مي خواهد دور دوم انتخابات مانند گذشته با تاخير بيفتد. دفعه قبل من رئيس جمهور بودم و دولت موجود بود، ولي اين دفعه دولت مشروع وجود نخواهد داشت و ما به عنوان يك دولت نامشروع در قدرت بمانيم تا زماني كه افغانستان از هم پاشيده شود. بنابراين وقتي به اين توطئه متوجه شدم به امريكا گفتم كه اين قرارداد بعد از انتخابات بوسيله رئيس جمهوري آينده امضاء خواهد شد و من آن را امضاء نمي كنم و ساير مسايل هم درميان بود.
در آخر كه نوبت به سخنراني مجددي رئيس جرگه رسيد او از كرزاي انتقاد كرد و گفت، كرزي شاگرد من است ولي حرف من را قبول نمي كند. وي قبلا هم گفته بود كه رييس جمهور بايد اين قرارداد را امضاء كند . در نتيجه درميان مجددي و كرزي كشمكش و اختلاف بوجود آمد.
كرزي دوباره به تريبيون رفت و سخنان مجددي را رد كرد و گفت، تا زماني كه در افغانستان صلح برقرار نشود من اين قرارداد را امضاء نمي كنم. امريكائي ها بايد حق ورود به خانه هاي مردم و اذيت و آزار مردم را نداشته باشند و اين نكته بايد در قرار داد قيد شود. اين درحاليست كه امريكا در افغانستان دست باز مي خواهد تا هرجا كه بخواهد عمليات انجام دهد. به هر حال لويه جرگه در يك حالت اختلافي به پايان رسيد و رئيس جمهور تا زماني كه شروط او برآورده نشود اين قرار داد را امضاء نمي كند.
وحيد مژده سخنگوي جبهه ملي و مخالف پيمان امنيتي افغانستان همچنين در مورد آينده و تداوم داشتن نزاع و اختلاف ميان كرزي و امريكايي ها گفت، من فكر نمي كنم كه امريكا به تعديلات راضي شود چون در اين صورت اصول امريكا از بين خواهد رفت، امريكا تاكيد دارد كه بايد ما حق عمليات آزادانه در افغانستان را داشته باشيم. از سوي ديگر شما مي دانيد كه در دوازده سال گذشته در افغانستان كرزي همواره از عمليات و مبارزه امريكا با تروريسم در افغانستان انتقاد كرده است. الان هم گفته است كه امريكائي ها بايد در پايگاه هاي خود بنشينند. صلح و يا جنگ با القاعده و طالبان هيچ ربطي به امريكا ندارد. اينها بايد در كارهاي ما مداخله نكنند. كرزي گفت، ما به هيچ كس اجازه نمي دهيم خودسرانه در افغانستان هر كاري كه مي خواهند انجام دهند. به نظر من سخنراني احساساتي كرزي درحالي كه اكثريت مطلق اعضاي لويه جرگه با خواسته هاي امريكا موافق بودند و سخنراني موافق انجام دادند و حتي نمايندگان قوم هزاره گفتند كه امريكا بايد در باميان هم يك پايگاه داشته باشد كه اين نكته در پيمان امينتي هم گنجانده شد. به نظر مي رسيد كرزي آنچه از لويه جرگه مي خواست بدست نياورد و تنها ماند و مردم خواهند گفت كه تصميم لويه جرگه بر خلاف نظرهاي كرزي بود. به همين دليل كرزي اين جرگه را مشورتي خوانده بود و الان هم مي تواند بگويد كه اين جرگه به من مشورت داد و مشورت هاي اين جرگه الزام آور نيست.
اين كارشناس مسائل افغانستان، در تحليل رفتار و گفتار حميد كرزي نيز گفت: شايد هدف كرزي اين بود كه لويه جرگه اي تشكيل دهد كه در آن مردم به امريكا فشار بياورند كه از امريكا انتقاد كنند و امريكا به اين نتيجه برسد كه مردم افغانستان از امريكا راضي نيستند، ولي كساني كه نمايندگان لويه جرگه را معرفي كرده بودند، كساني را معرفي كرده بودند كه تا حد زيادي خلاف انتظار كرزي عمل كرده اند و طرفداران موجوديت امريكا بوده اند و در نتيجه الان موضع كرزي كه گفته بود من با ملت مشورت مي كنم و بيشتر ملت از امريكا ناراضي است بنابراين من هم از امريكا ناراضي هستم و انتقاد مي كنم تا خلاف خواسته ملت حرف نزده باشم ولي در عمل ديده شده كه لويه جرگه انتظار كرزي را بر آورده نكرد و حتي مجددي گفت، كرزي شاگرد من است و اگر حرف مرا قبول نكند من از افغانستان مي روم.
وي در پايان در رابطه با آينده اين پيمان و مخالفان آن گفت : در آينده خواهيم ديد كه پارلمان چه تصميمي مي گيرد، تصميمي كه الزام آور خواهد بود البته با تصميم لويه جرگه، موقعيت پارلمان هم تقويت شده است.
كساني كه لويه جرگه را خواسته بودند و براي آن مهندسي كرده بودند، البته من هم در اين ميان به نوعي قرباني شدم كه با پيمان امنيتي مخالفت كردم و با مخالفت هاي زيادي به دليل همين لويه جرگه مواجه شدم ولي الان كه كرزي تصميم لويه جرگه را نپذيرفت و الان شايد بين كرزي و دوستانش اختلافي هم بوجود بيايد كه چرا آنها اينگونه مهندسي كرده بودند.  از هم اكنون نشانه هاي اين اختلافات ديده مي شود، شخصي اعتراض كرد، ولي عده اي گفتند كه اين فرد ديوانه است، در حالي كه اين فرد عالم دين بود. اين فرد پرسيد كه حيثيت و جايگاه امريكائي ها در افغانستان چيست؟ آيا بر ما حاكم هستند يا محكوم ما هستند؟ اگر بر ما حاكم هستند خداوند حاكميت كفار را بر مسلمانان مردود دانسته است و اگر بر ما حاكم نباشند پس چرا بايد حق داشتن پايگاه و جستجوي خانه هاي ما را داشته باشند؟
كرزي گفت، بگذاريد اين فرد حرف بزند و اگر شما در تشكيل كميته ها هم اينگونه عمل كرده باشيد كه صداي مخالفان را خفه كرده باشيد پس اين در واقع جرگه نيست.  يعني كرزي درك كرده است كه يك سري خرابكاري هايي در جرگه وجود دارد و عده اي جرگه را تحريم كرده اند. در يك جمع بندي مي توان گفت كه كرزي نتوانسته است به اهداف خود از اين جرگه برسد و حتي با رئيس جرگه هم برخورد پيدا كرد و شايد طرفداران امريكا كرزي را متهم كنند كه به خاطر منافع شخصي اين قرارداد را امضاء نمي كند و مي خواهد كانديداي او در انتخابات به قدرت برسد. به نظر من بعد از اين در رسانه و مطبوعات اينگونه اتهامات متوجه كرزي خواهد بود. در مجموع بايد ديد پارلمان چه كارهاي انجام خواهد داد .سخنان كرزي به مذاق تمام افرادي كه مي گفتند پيمان امنيتي بايد امضاء شود ولي منافع ملي افغانستان بايد در نظر گرفته شود، برابر است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار