افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 10 فوریه , 2013 لینک کوتاه خبر :

محور چالش در موافقت نامه امنيتي ميان افغانستان و آمريكا

 بيش از يك سال است كه اختلاف نظرميان مقامات حكومتي افغانستان و ايالات متحده آمريكا در خصوص سپردن زندان بگرام به حكومت افغانستان بالا گرفته است.
حكومت افغانستان زندان هاي خارجي در قلمرو كشور را نقض حاكميت ملي دانسته و از كشورهاي خارجي و بخصوص ايالات متحده آمريكا خواسته است كه هر چه زودتر مسووليت اين زندان ها را به حكومت افغانستان بسپارند. در اثر خواست و پافشاري هاي مقامات بلند پايه حكومتي، سال گذشته توافقنامه اي ميان افغانستان و آمريكا در مورد چگونگي سپردن مسئوليت زندان بگرام به حكومت افغانستان به امضا رسيد كه بر اساس آن آمريكا متعهد شد تا در ظرف چند ماه آينده، مسئوليت زندان بگرام را به حكومت افغانستان بسپارد.
پس از سپري شدن ضرب الاجل تعيين شده در موافقتنامه، مسئوليت زندان بگرام به صورت رسمي به حكومت افغانستان انتقال يافت؛ اما مقامات حكومتي ادعا كردند كه آمريكا هنوز بخش هايي از اين زندان را در اختيار دارند. اين مساله اختلاف و تنش هاي سياسي ميان دو كشور را دامنه دارتر كرد و حكومت از آن به عنوان اهرم فشار بر دولت آمريكا استفاده كرد و آن را  پيش شرط امضاي توافقنامه امنيتي ميان دو كشور قرار داد.
امضاي توافقنامه امنيتي ميان افغانستان و آمريكا، از لحاظ استراتژيكي براي هر دو كشور حساس به نظر مي رسد. اما در جريان تنظيم و تدوين توافقنامه هر دو طرف سعي مي كنند تا خواسته هاي شان به گونه بر جسته تر در متن توافقنامه گنجانيده شوند. آنچه از اظهارات مقامات دولتي فهميده مي شود، اين است كه ساير بخش هاي موافقتنامه ممكن است در اثر رايزني هاي سياسي قابل حل باشد، ولي عمده ترين چالش در مسير امضاي موافقتنامه، بر دو محور تمركز پيدا كرده كه از نظر حكومت افغانستان به اصل حاكميت ملي اين كشور ارتباط مي گيرد: يكي از آن دو محور، وجود زندان هاي خارجي در خاك افغانستان مي باشد كه در حال حاضر از نظر مسوولان حكومت به عنوان خط سرخ امضاي توافقنامه امنيتي ميان دو كشور مطرح شده است. مساله دوم مصئونيت حقوقي نيروهاي آمريكايي در افغانستان است كه پس از سال 2014 در اين كشور باقي مي مانند. چار چوب حقوقي رفتار نيروهاي باقيمانده آمريكايي در افغانستان، يكي از پيچيده ترين موارد توافقنامه امنيتي به حساب مي آيد.
حكومت افغانستان گفته است؛ چنانچه آمريكا بپذيرد كه تمامي زندانيان را به حكومت افغانستان تحويل مي دهد و افراد دستگير شده را بيش از نود و هشت ساعت در پايگاههاي خود نگه نمي دارند، حكومت افغانستان هم از مردم خواهد خواست كه مصئونيت نيروهاي آمريكايي را قبول كنند، اگر چه اين موضوعات در سفر اخير رييس جمهور با ايالات متحده آمريكا تا حدودي حل شده بود؛ اما انتشار گزارش ملل متحد در مورد بد رفتاري با زندانيان در افغانستان و خبر توقف روند تحويل دهي زندانيان از سوي ايالات متحده آمريكا، بار دگر آتش تنش ميان دو كشور را شعله ور كرده و بر روند امضاي توافقنامه امنيتي سايه افگنده است.
اگرچه مقامات امنيتي اين گزارش را به شدت رد كرده است؛ اما سازمان ملل متحد مي گويد كه گزارش آنها بر پايه حقيقت استوار مي باشد. در واكنش به اين موضوع، رييس جمهور هيأتي را به منظور بررسي و حقيقت يابي موارد بد رفتاري با زندانيان در زندان ها و توقيف خانه ها توظيف كرده است؛ اما در عين حال در ديدارش با سرپرست نمايندگي خاص آمريكا براي افغانستان و پاكستان در كابل تاكيد كرد كه آمريكا بايد هر چه زودتر بر عملي ساختن توافقات انجام شده ميان كابل و واشنگتن اقدام نمايد و مسئوليت كامل زندان بگرام را به حكومت افغانستان بسپارد.
به هر حال حكومت افغانستان براي تسليم دهي زندانيان از سوي آمريكا حساست خاصي نشان مي دهد و از لحاظ تبليغاتي اين موضوع را نزد مردم افغانستان مهم و غير قابل چشم پوشي تلقي مي كند، بنابر اين ايجاد هرگونه موانع در اين مسير مي تواند به روابط استراتژيك ميان دو كشور لطمه وارد كرده و جريان گفتگوها و چانه زني ها را دشوارتر و پيچيده تر سازد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار