افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 4 آوریل , 2013 لینک کوتاه خبر :

فقر و گرسنگي حاصل 12سال اشغالگري

در سلسله تجاوز ناحق آمريكا و متحدينش بر افغانستان از اولين روزش تاكنون رسانه ها و مطبوعات غربي، پروپاگاند و شايعات را بصورت دوامدار و شبانه روزي نشر مي نمايند كه آنها براي بازسازي، عمران و ترقي افغانستان به اينجا آمده اند، يك گروه بزرگي از متخصصان را با خود آورده اند و براي پروژه هاي زير بنائي و اقتصادي كشور ميليون ها دالر را مصرف خواهند كرد و بسيار زود اين كشور در رديف ديگر كشورهاي مترقي و پيشرفته در صنعت، زراعت و نفت قرار خواهد گرفت.

ملت افغانستان از همان روزهاي نخست ميدانست كه اين تبليغات رسانه و نشرات شبانه روزي آنها پوچ و واهي است؛ زيرا اين كشور در تجارب گذشته تجاوزگران را آزموده است و حقيقت اينست كه آزموده را آزمودن خطاست.
انگليس ها بر اين خاك تجاوز كردند و كشور را ويران ساختند اما مجبور به شكست و فرار گرديدند. روسها نيز آمدند ، كشور عزيزمان را به ويرانه و ماتم سرا مبدل كردند اما در نهايت به ترك ان مجبور گرديدند. اكنون بارديگر و طاغوتي ديگر قدم بر نقش قدم انها گذاشته و كشور را اشغال كرده است…. مگر باز هم با تمام ترس و اضطراب تبليغات و اعلانات خويش را افزايش و ادامه مي دادند. تبليغات رسانه ها و مطبوعات غربي آنها آنقدر قوي بود كه حتي بسياري از مردم اين فكر را نيز نمي كردند كه انها اينقدر دروغگوياني با مهارت و سنجيده باشند. اين جريانات به همين منوال ادامه داشت . يك ، دو ، سه ، چهار، پنج سالي گذشت ، مدتي بعد تر يك دهه ديگر تكميل شد ، روزها و ماهاي ديگري نيز سپري شد، اما هموطنان عزيزمان آنچه را كه به گوش شنيده بودند هيچ گاهي به چشم مشاهده نكردند. عاقلان مي گويند كه از صد بار شنيدن يكبار ديدن بهتر است.
اما بر خلاف همهء اينها افغانها با فقر ، تنگدستي و گرسنگي دست به گريبان هستند. به كرات و مرات از طريق رسانه هاي غربي راپورهايي مبني بر اينكه مردم افغانستان بدليل گرسنگي و سرماي شديد جان هاي خود را از دست داده و مي دهند همه روزه به نشر مي رسد. در سه ( ۱۹فبروري ۲۰۱۳ ميلادي) سازمان غذائي بين الملل (WFP) اعلان كرد كه بيشتر از ۷ ميليون تن از افغانها در اين كشور با كمبود خوراك روبرو اند ، حال انكه در حقيقت ارقام افغاناني كه با فقر و گرسنگي دست به گريبان هستند چندين برابر بيشتر از رقم ذكر شده در اين راپور است . در اين ميان فقط تعداد محدودي از مزدوران اشغالگران استند كه با پول و دالر بازي مي كنند ، متباقي ملت همچنان از فقر و تنگدستي رنج مي برد. همچنين اين سازمان مي گويد كه در سال جاري ميلادي با دو ميليون افغان كمك غذائي صورت خواهد گرفت. براي اماده سازي اين مواد غذائي انها خواستار ۱۴۵ميليون دالر هستند كه تاكنون تنها شش صد هزار (۶۰۰۰۰۰) دالر بدست امده است.
اينكه سازمان غذائي بيل الملل (WFP) با خانواده هاي فقير كمك خواهد نمود و يا نه؟ در اينده معلوم خواهد شد. جاي بسا تعجب است كسي كه در يك جنگ تريليون دالري خواستار ۱۴۵ميليون دالر گرديده است، تاكنون نتوانسته فقط يك ميليون دالر را جمع آوري نمايد. اين خود حكايت آشكار از سخاوتمندي آنان را نشان مي دهد. اگر موضوع جنگ ، درگيري و كشتار باشد ، خواهيم ديد كه چند برابر اين مقدار در زودترين فرصت اماده مي شود و هريك از اعضاي اين اتحاد غربي جيب هاي خود را باز نموده و باران چيك هاي دالري آغاز مي شود . اما اكنون كه موضوع كمك هاي بشري و انسان دوستانه در ميان است هركدام با چشم سفيدي نظاره گر ميدان است.
دشمن ، دشمن است. وقتي در قاموسش كلمه اي بنام ترحم و دلسوزي وجود ندارد ، چه توقعي ميتوان از او داشت. اما حقائق فوق الذكر و مثالهاي ديگر آن لكهء ننگ و داغ سياهي بر پيشاني آنعده  افغانهايي است كه تاكنون مي گويند: امريكا و متحدين غربي آنها براي خدمت به افغانها و بازسازي افغانستان تشريف فرما گريده اند و اكنون نيز در خدمت آنها بدون خستگي و ماندگي دست به سينه ايستاده و خدمت مي نمايند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار