افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 26 ژانویه , 2013 لینک کوتاه خبر :

علت يابي اقتدار مخالفين مسلح در افغانستان

تداوم حملات مخالفان مسلح بر نيروهاي خارجي و داخلي كه با طرح ها و برنامه هاي پيچيده و دقيق جنگي عملي مي گردد؛ اين پرسش مهم را مطرح مي سازد كه براستي چه عواملي باعث مي شود مخالفان مسلح همچنان در نقاط مختلف كشور عمليات هاي تخريبي شان را طراحي و عملي سازند.

از همه مهم تر اينكه سطح همكاري هاي مردم با اين گروه هاي مسلح تا چه ميزان است؟ و اصولا بدون همكاري مردم و ساكنان مناطقي كه مخالفان مسلح عمليات هاي تخريبي شان را در آن مناطق سامان دهي و اجرا مي كنند، مخالفان مي توانند موفق باشند؟ بنا براين اگر ساكنان برخي مناطق كشور يا با طالبان همكاري مي كنند و يا اينكه مخالفت جدي نمي كنند علت اش چيست؟ و چگونه مي توان مردم را از تداوم همراهي يا همكاري با طالبان منصرف كرد؟ اگرچه اكثريت شهروندان كشور مخالف طرز فكر و عملكرد طالبان اند؛ اما به نظر مير سد در برخي مناطق كشور مردم نسبت به عمليات هاي تخريبي مخالفان مسلح، چندان حساسيت نشان نداده و اين يك نوع همراهي با آنان مي تواند تلقي شود.
در بسيار موارد طالبان از خانه ها و مناطق مسكوني عمليات هاي تخريبي شان را سازمان دهي و اجرا مي كنند. اين بدين معنا است كه اگر مردم و ساكنان آن مناطق مانع اقدامات تخريبي طالبان گردد اصلا چنين عملياتهاي تخريبي طالبان به مرحله اجرا نمي رسد. پيش از اين عمده عمليات هاي تخريبي مخالفان مسلح در جنوب كشور و عمدتا در شهرها و شاهراه هاي مهم عملي مي گرديد.
اما با تدابيري كه از جانب نيروهاي بين المللي ياري امنيت و نهادهاي امنيتي كشور اتخاذ گرديد ميزان اين عمليات ها كاهش يافته و مردم در بسيار از مناطق مانند برخي ولسوالي هاي غزني عليه مخالفان مسلح شوريده ومانع فعاليت هاي تخريبي آنان شده اند. اكنون شاهد كاهش چشمگير عمليات هاي تخريبي در جنوب كشور ايم. اما به هر ترتيب در مناطق جنوبي كشور همچنان در برخي موارد عملياتهاي تخريبي طالبان طراحي و عملي مي گردد كه ماي نگراني است.

اما اخيرا ميزان عمليات هاي تخريبي طالبان در شمال كشور افزايش يافته و مخالفان مسلحي كه هيچ گونه مقبوليت و اقتداري در شمال نداشتند اينك در اين نواحي كشور بيشتر مانور قدرت مي دهند. اين نشان مي دهد كه برخي ساكنان شمال كشور نيز نسبت به عمليات هاي تخريبي مخالفان مسلح بي تفاوتي نشان مي دهند و مخالفان آزادانه عمليات هاي شان را در اين مناطق اجرا مي كنند. اخيرا والي جوزجان در اجتماع وسيعي، باشندگان روستاهاي شاهراه شبرغان – سرپل را متهم به همكاري با مخالفين دولت نموده است. او به باشنده گان روستاهاي كيكرتكجر، منگوتي، افغان تپه و تورلي شهر شبرغان هشدار داده است كه اگر به همكاري شان با مخالفين دولت اختتام نبخشند، با آن عده افرادي كه در زمينه سازي حملات مخالفان بالاي مسؤولين دولتي همكاري دارند، برخورد جدي قانوني انجام خواهد داد.
والي جوزجان مي گويد در دو ماه اخير روستاهاي دو كنار جادۀ شاهراه شبرغان – سرپل در بيست كيلومتري جنوب اين شهر به لانه هاي مخالفين دولت مبدل گشته و اين مخالفين از بين منازل رهايشي موترها و مسؤولين ادارات دولتي را كه از اين معبر در حال عبور مي باشند، مورد حمله قرار مي دهند.
به نظر مي رسد يكي از كليدي ترن عوامل و زمينه هاي اقتدار مخالفان مسلح و تداوم فعاليت هاي تخريبي انان در مناطق مختلف كشور كوتاهي هاي مقامات مختلف دولتي در رسيدگي به مشكلات مردم است. بنا براين اگر دولت مي خواهد ريشه هاي اقتدار مخالفان را بخشكاند بايد بيش از هر امري به رسيدگي به امورات و مشكلات مردم اهميت بدهد و مسئوليني كه كفايت و توانايي لازم در انجام وظايف شانرا ندارند بايد سبك دوش كرده و نيروهاي تازه نفس و كارا را جايگزين نمايد. در غير اين صورت همراهي هاي مردم با مخالفان همچنان ادامه خواهد يافت و فعاليت هاي تخريبي مخالفان گسترده تر خواهد شد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار