افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 27 جولای , 2013 لینک کوتاه خبر :

طرح مشكوك صلح در قطر

دفتر طالبان در قطر و روند مشكوكي كه در محور اين دفتر از سوي آمريكائيها و ديگر بازيگران منطقه اي دخيل در پروسه مصالحه راه اندازي شده، نگراني هاي جدي دولت و مردم افغانستان را ببار آورده است. مهمترين نگراني دولت و مردم افغانستان تبديل شدن دفتر قطر و بدين ترتيب طالبان به عنوان دولتي در تبعيد و ساختاري موازي با حكومت افغانستان است.

اينكه نشود طالبان از دفتر قطر با آمريكائيها و ساير كشورهاي دخيل در قضيه افغانستان در مورد سرنوشت مردم افغانستان و روندهاي سياسي آينده كشور تصميم بگيرند. ترس مردم از اين است كه آمريكائيها ارزش ها و دست آوردهاي ده سال گذشته را به پاي مصالحه با طالبان قرباني نمايد و بدون هيچ اعتنايي به خواست ها و مطالبات مردم افغانستان، با طالبان مذاكره نمايد.
هرچند لوحه و پرچم امارت اسلامي از دفتر قطر برداشته شده و اوباما نيز ضمانت هاي به حكومت افغانستان در اين مورد داده است؛ اما روند مبهم و مذاكرات مشكوك دفتر قطر، مانع از ايجاد اعتماد مردم افغانستان به اين مذاكرات مي شود.
زماني دولت و مردم افغانستان به اين مذاكرات اعتماد مي كنند كه رهبري و مديريت گفتگوها بدست دولت افغانستان باشد. صلاحيت اين دفتر مشخص شده باشد، هويت مذاكره كننده گان طالب روشن و قابل اعتماد باشد و مهلت زماني مشروعيت اين دفتر تعيين گرديده باشد. در حال حاضر هيچ يك از اين موضوعات مشخص نيست. حكومت افغانستان تاكيد دارد كه بايد از اين دفتر فقط مورد گفتگوهاي صلح استفاده شود؛ اما طالبان اهداف فراتر از اين را تعقيب مي نمايند.
در بيانيه اي كه طالبان به مناسبت ايجاد دفتر قطر منتشر كرده به وضوح به صلاحيت هاي يك دولت اشاره رفته است. “بهبود روابط با كشورهاي منطقه و جهان، تماس با سازمان ملل و ساير نهادهاي بين المللي دولتي و غير دولتي و نيز ايجاد يك نظام مستقل اسلامي” كه به عنوان اهداف طالبان از ايجاد دفتر قطر نام گرفته شده، همه از صلاحيت ها و نشانه هاي يك دولت مستقل است.
در حاليكه اصولا اين دفتر بايستي صرفا در محدوده مذاكرات صلح با طرف هاي درگير روي چگونگي پايان دادن به جنگ و خشونت فعاليت نمايد و اساسا تامين روابط يك گروه جنگي در داخل يك كشور هيچ ربطي به تامين با بهبود روابط با كشورهاي جهان و منطقه ندارد. در مورد هويت كسانيكه  در اين دفتر به نمايندگي از طالبان مذاكره مي نمايند نيز ترديد هاي جدي خلق شده است.
به تازگي امرالله صالح رييس پيشين امنيت ملي افغانستان گفته اين افراد در طول دوازده سال گذشته هيچ ملاقاتي با ملا عمر نداشته است. او ادعا كرده كه سفر و حضور آنها در اين دفتر از سوي پاكستان تدارك ديده شده و در واقع اين افراد گماشته شدگان پاكستان هستند. حوزه كار، محورهاي كار و صلاحيت هاي اين دفتر نيز نه از نظر زماني و نه هم از نظر حيطه كاري مشخص نشده است.
بنابراين، اين دفتر به شدت مشكوك بوده و تا جلب اعتماد مردم افغانستان فاصله زيادي دارد. آمريكا و ساير بازيگردانان دفتر قطر بايد صداقت خود را نشان داده و به مردم افغانستان ثابت كند كه بجز ختم جنگ و يافتن صلح، اجنداهاي سياسي ديگر را تعقيب نمي نمايند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار