افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 21 دسامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

طالبان تمايلي به مذاكره با دولت ندارد؟!

موضوع مهم براي پايان دادن مداخله و حضور خارجيها اينست كه افغانها بين خود، اتحاد و وحدت داشته باشند و به تفاهم و آشتي برسند و همه افغانها چه در دولت و چه مخالفان مسلح دست در دست هم دهند.

اخيراً مشاور امور خارجه و امنيتي پاكستان اعلام كرده است كه،  اسلام اباد، طالبان افغان را براي گفتگو با دولت كابل تشويق مي كند، اما طالبان حاضر نيست كه با دولت افغانستان گفتگو انجام دهد.
مولوي شهزاده شاهد، عضو مجلس ملي افغانستان ضمن تكذيب اين ادعا اعلام كرد: چنين نيست كه همه طالبان تمايل به مذاكره ندارند بلكه رهبران مهم طالبان با ما گفتگو انجام داده و تعدادي از اعضاي طالبان در خارج و داخل با ما در تماس هستند و شوراي طالبان كويته و پيشاور كه پاكستان بر انها تاثير و نفوذ دارد. تقاضاي افغانستان از دولت سياسي و گروههاي نظامي پاكستان اينست كه در اين زمينه همكاري صادقانه انجام دهد تا شوراهاي مذكور با شوراي عالي صلح افغانستان و در مجموع با دولت كابل براي گفتگوي ميان افغان ها حاضر شوند و اين مشكل و معضل به رهبري افغانها حل و فصل شود.
مولوي شهزاده شاهد، عضو شوراي علماي افغانستان در رابطه با همكاري صادقانه پاكستان افزود : به اعتقاد و اطلاعات بنده چنين نيست كه همه معاملات يا كليد منطقه دست پاكستان باشد، اما تا حدي نفوذ و تاثير دارد،تا حدي پاكستان و كشورهاي دور و نزديك منطقه تاثير گذارند و اگر با تفاهم، هماهنگي و بطور صادقانه گام بردارند، مي توانند در برقراري صلح تاثير گذار و مفيد باشند.
وي در ادامه تاكيد كرد كه، تعدادي از اعضاي مهم طالبان كه در دولت انها حضور داشتند و اكنون نيز با اين گروه هستند، راه صلح و تفاهم را پيش گرفته اند، ملاآغاجان معتصم و مجاهد امده اند، اكبر اغا انجا حضور دارد وبرخي اعضاي طالبان كه از زندانهاي پاكستان ازاد شده اند، ما با انها نيز در تماس هستيم، اينها افراد مهم و تاثير گذار هستند. همچنين ما در شوراي عالي صلح افغانستان اعضاي مهم دوران دولت طالبان را داريم و انها نيز رابط و دوستاني دارند، لذا چنين نيست كه در اين زمينه پيشرفتي حاصل نشده يا با ما همكاري وجود نداشته باشد.
شهزاده شاهد، سخنگوي شوراي صلح در رابطه با موضع اخير كرزي در مقابل امريكا و همسو بودن فكري وي با طالبان حداقل در اين زمينه را اينگونه برداشت مي كند كه: موضوع مهم براي پايان دادن مداخله و حضور خارجيها اينست كه افغانها بين خود، اتحاد و وحدت داشته باشند و به تفاهم و آشتي برسند و همه افغانها چه در دولت و چه مخالفان مسلح دست در دست هم دهند. افغانستان نه نياز به حضور نيروهاي امريكايي دارد و نه نياز به مداخله كشورهاي همسايه بويژه پاكستان، چون اين دو موضوع مي تواند كشور ما را متضرر كند، يعني افغانستان يك قدرت و در منطقه يك كشور مستقل است و افغانها از دين ، استقلال و كشور خود شجاعانه دفاع كرده است و اين توطيه ها نيز براي اين است كه افغانها را باهم درگير كنند تا زمينه مداخله خارجيها و همسايگان فراهم شود.
به اعتقاد بنده اگر طالبان به خواسته هاي مردم افغانستان، اوامر اسلامي و شرعي تن دهد و مصلحت عالي افغانستان را در نظر بگيرد، فرصت خوبيست كه با دولت كابل به تفاهم برسد، چون تاوقتيكه در افغانستان نيروهاي خارجي وجود داشته باشد، جنگ و درگيري نيز وجود خواهد داشت كه اين به هيچ وجه به نفع افغانستان نيست بلكه مصالح و منافع افغانستان در اينست كه همه افغانها باهم به تفاهم برسند و براي منافع و مصلحت عالي اينكشور بطور مشترك فعاليت كنند و تاوقتيكه بين افغانها وحدت و تفاهم وجود نداشته باشد، مداخله خارجيها نيز وجود خواهد داشت و اگر طالبان خواهان پايان مداخله خارجي ها است بايد راه تفاهم، آشتي و وحدت را پيش بگيرد.
وي در پايان تاكيد كرد كه : كرزي حضور آمريكا را با شرايطي مي پذيرد، اما موضع بنده بعنوان يك نماينده و عالم ديني اينست كه اگر شرايط كرزي نيز پذيرفته شود، ما نمي خواهيم كه امريكا در اينكشور حضور نظامي داشته باشد، چون مصالح و ثبات و امنيت افغانستان در اينست كه افغانها باهم متحد شوند، كمكهاي اقتصادي، لجستيكي و سياسي خارجي وجود داشته باشد اما نيروهاي خارجي نبايد در افغانستان حضور داشته باشند.
به اعتقاد بنده راه حل اين است در غير اينصورت اگر شرايط كرزي نيز پذيرفته شود فكر نمي كنم در افغانستان امنيت و ثبات برقرار شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار