افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 13 جولای , 2014 لینک کوتاه خبر :

شكست تروريزم مأموريت اصلي رئيس جمهور آينده افغانستان

در حاليكه خشونت ها در افغانستان در سالهاي اخير به شدت افزايش يافته و به اعتراف فرماندهان جنگي در افغانستان حركتهاي تروريستي در اين كشور چندين برابر شده است اكنون پرسش اساسي اين است كه رئيس جمهور آينده در افغانستان با اين پديده ويرانگر چه مي كند؟ با توجه به تصميم رئيس جمهور آينده افغانستان است كه مي توان به حضور نيرومند و همه جانبه قواي بين المللي مبارزه با تروريزم درافغانستان اميدوار بود.

از طرفي در وضعيت كنوني جهان اسلام، گروه هاي تروريستي و خشونت طلب تهديد جدي عليه امنيت و ثبات كشورهاي اسلامي به شمار مي رود. اين بدين معنا است كه ملت هاي جهان با چالش هاي مشتركي رو برو هستند، كه بايد براي نابودي تهديدات مشترك تصاميم جمعي اتخاذ شود. زيرا اكنون تروريسم، فقر اقتصادي و خشونت هاي افغانستان از چالش هاي عمده است كه بايد به زودترين فرصت ممكن به اين پديده ها رسيدگي صورت گيرد.

با آنكه درمورد موفقيت يا عدم موفقيت راهبرد جنگي آمريكا در افغانستان ديدگاه هاي گوناگوني وجود دارد اما براي افغانستان و متحدينش در هم شكستن تروريزم در افغانستان يك ماموريت دشوار و جدي است. با توجه به تشديد فعاليت هاي تروريسيتي در منطقه و جهان چنين به نظر مي رسد كه برنامه خروج نيروهاي بين المللي عليه تروريزم ازافغانستان فعلا به صورت جدي مطرح نيست. اما پرسش اساسي اين است كه براستي چرا بعد از حضور طولاني سيزده ساله در افغانستان همچنان طالبان و تروريزم در اين كشور از تهديدات جدي برا امنيت افغانستان و جامعه جهاني به شمار ميرود. اين پرسش از آنجا اهميت بيشتر مي يابد كه در اين ده سال هزينه هاي فراواني براي مبارزه با تروريزم درافغانستان بر جامعه جهاني و مردم افغانستان تحميل شده است. مسلما اگر اين هزينه ها ومصارف درست هدايت مي شد شرائط امروز بگونه ي ديگري رقم مي خورد.

رئيس جمهور آينده بايد با بازخواني پرونده جنگ ده ساله در افغانستان مسير درست مبارزه جدي با تروريزم را دنبال كند. دراين سالها هزاران سرباز و افراد ملكي درافغانستان جان هاي خود را از دست داده اند و صدهامليارد دالر در جنگ افغانستان هزينه شده است. براستي مبارزه با يك گروه شورشي مانند طالبان اين همه هزينه بايد بر مي داشت كه پس از ده سال مبارزه و تحمل هزينه هاي فراوان اكنون تهديد هاي تروريستان اين چنين جدي باشد. آيا روش مبارزه وجنگ در افغانستان اشتباه نبوده است و ممكن نبود با هزينه و زمان كمتري جنگ در افغانستان نتيجه مي داد؟ مسلما با باز خواني پرونده جنگ افغانستان مي توان نقاط ضعف هاي جنگ و روش هاي مبارزه در افغانستان را بخوبي دريافت.

يكي از مشكلات اصلي نيروهاي غربي درافغانستان نا آشنايي با فرهنگ و سنت بومي ساكنان افغانستان است به نظر مي رسد همين مسئله با عث شده است مشكلات زيادي بر سر راه مبارزه با تروريزم در افغانستان بوجود بيايد. در سالهاي آغازين نظام جديد در افغانستان طالبان ومخالفان مسلح دولت محبوبيت و مقبوليت اجتماعي شان را كاملا از دست داده بودند و اكثريت مطلق مردم افغانستان با حضور در انتخابات اول رياست جمهوري حمايت كامل شانرا از روند جديد درافغانستان اعلام داشتند. اما ديري نگذشت كه مخالفان توانستند در محلات و قريه هاي افغانستان در خانه هاي مردم نفوذ نموده و جاي پا باز نمايند. يكي از عوامل اصلي اين چرخش درديدگاه مردم كه به مخالفان پناه و امكانات دادند همين مسئله عدم احترام كافي سربازان خارجي به عقايد ارزش ها و باور هاي مردم افغاستان بوده است. بنا بر اين اصلاح روش ها در جنگ افغانستان مي تواند به موفقيت مبارزه با تروريزم به شدت كمك نمايد در غير اين صورت بالا بردن هزينه هاي جنگ كمكي به موفقيت آن نخواهد كرد. اين ها مسائلي است كه بايد رئيس جمهور آينده در امضاي پيمان هاي امنيتي با كشورهاي ديگر مد نظر بگيرد.

نكته مهم و اساسي اين است كه  پيروزي در افغانستان نيازمند يك تفاهم و همكاري مثبت دولت افغانستان با كشورهاي منطقه و جهان و همينطور نيروهاي ناتو است.  بنا بر اين بايد به تلاش براي تداوم فشار بر طالبان و ايجاد دستگاه‌هاي امنيتي افغانستان ادامه يابد. مشاركت راهبردي افغانستان با هم پيمانان بين المللي اين كشور، مي تواند اميد بخش آينده بهتر براي افغانستان و شكست تروريزم در اين كشور باشد. دولت افغانستان بايد در آينده با افراط‌گرايي مبارزه كند و از شهروندان افغانستان دفاع كنند و همچنين شيوه حكومت را در افعانستان، بويژه در سطح محلي بهبود ببخشند و خدمات اساسي را براي مردم افغانستان فراهم كنند. انتظار همگاني آن است كه نيروهاي ناتو در آينده با هماهنگي هاي لازم با دولت افغانستان عمليات هاي شان را عليه مواضع تروريزم راه اندازي نمايد و در اين زمنيه نگراني هاي دولت افغانستان را جدي بگيرد. زيرا در نبود يك همكاري و تفاهم لازم در اين جنگ بعيد است كه بتوان شاهد پيروزي كامل برجبهه ترور و خشونت در افغانستان بود.

با توجه به تهديدات جديد گروهاي شورشي و تروريست در كشورهاي مختلف اكنون بايد بدنبال پيروزي در افغانستان بود، ر ئيس جهور آينده بايد داراي تعهد كافي براي موفقيت در افغانستان باشد. برخي از كارشناسان براين باور اند كه نيروهاي ناتو به دنبال ايجاد پايگاههاي دائمي و گسترش آن به سوي كشورهاي آسياي مركزي هستند. به باور اين عده اين نيروها اكرچه به بهانه مبارزه با تروريسم وارد افغانستان شده اند ولي استراتيژي آنها در قبال افغانستان شفاف نيست. در سيزده سال گذشته نيروهاي خارجي موفق به از بين بردن مراكز و هسته‌هاي اصلي تروريسم در كشور نشده و به شكل درست در بالا بردن سطح توان نيروهاي امنيتي افغان همكاري نكرده اند. برخي حتا مدعي اند كشورهاي غربي به صورت پنهاني با تروريستان ارتباط دارند، اين كشورها تلاش مي كنند تا تروريستان و مراكز آنان را افزايش دهند و براي توجيه حضور خود در منطقه بهانه داشته باشند. به باور اين عده كشورهاي غربي به دلايلي خواهان نابودي تروريسم و ايجاد صلح در منطقه نيستند، مراكز اصلي تروريسم در بيرون از افغانستان است و هيچ اقدام جدي از سوي كشورهاي غربي براي از بين بردن مراكز تروريستان در اين مناطق انجام نمي شود.

بدون شك تا زمانيكه جامعه جهاني هدف اصلي از حضور خود در افغانستان يعني مبارزه و نابودي تروريسم را به جد دنبال نكرده و از انديشيدن به توسعه ساحه نفوذ خود در منطقه با استفاده ابزاري از برخي جريان هاي تندرو منطقه ي نپرهيزد شكست تروريزم در افغانستان معني نخواهد داشت. رئيس جمهور آينده افغانستان بايد براي كشورهاي غربي روشن سازد كه نبايد فقط براساس منافع خود در افغانستان حضور يافته و زماني كه منفعت خود را به دست آوردند، كشور را به هر حالتي كه باشد، رها كنند.  مقامات افغانستان بارها اعلام كرده اند كه شواهد كافي در اختيار دارند كه ثابت مي كنند تروريزم از جاي ديگر به افغانستان صادر مي شود و تا زمانيكه ريشه اين پديده شوم خشكانده نشود كشتار مردم افغانستان در دهات و قصبات گرهي از بحران جنگ در افغانستان نمي گشايد. رييس جمهور اينده افغانستان بايد در  ستراتيژي جنگي امريكا در افغانستان باز نگري كند. زيرا تجربه سيزده سال گذشته در افغانستان نشان مي دهد كه جنگ عليه طالبان در قريه هاي افغانستان موثر نيست، زيرا به جز از كشته شدن افراد ملكي ديگر دست آوردي ندارد.  بنا بر اين لازم است استراتيژي مبارزه عليه تروريزم در افغانستان تغيير كند. اين جااست كه علاوه بر مقامات افغان مقامات امريكايي نيز همواره گفته اند كه شواهد موثق در دست دارند كه از موجود بودن مراكز مخالفان حكومت افغانستان در بيرون از خاك اين كشور حكايت مي كند.

به نظر مي رسد يكي  از دلايل اصلي عدم موفقيت مبارزه با تروريزم در افغانستان نيز همين مسئله است. عدم توجه به از بين بردن مراكز و مخفيگاه هاي ترويستان در بيرون از مرزهاي اين كشور و تداوم كشتار افراد ملكي در افغانستان حقيقتا وضعيت دشواري را در افغانستان رقم زده است

 

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار