افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 25 فوریه , 2013 لینک کوتاه خبر :

شرارت سردمداران حقوق بشر در نقض حقوق بشر

كميسيون حقوق بشر هيچگاهي با نامي كه به آن منسوب شده عمل نكرده و هيچگاه عليه اين گونه اقدامات خلاف حقوق بشري لب به سخن نه گشوده است، و اين خود نشان دهنده اين ادعاي كاذب و دروغين آنها ست كه اين سازمان مستقل و آزاد است

هميشه نفرين‌كردن بر ناملايمات روزگار همانند لعنت‌كردن به تاريكي‌ها مي‌ماند و حسن نظر داشتن نسبت به امري، به تنهايي و بدون ابتكاري به اين مي‌ماند كه درِ قفسي را به روي پرنده‌ اي پا شكسته و بي‌بال باز كنيد. براي اينكه يك امر اخلاقي را از يك امر غير اخلاقي به درستي مورد شناسايي قرار دهيم، پيامدهاي اجتماعي و حتي فردي يك عمل مهم است. اگر يك جمعي و يا گروهي و يا فردي خود را متعهد به ارزش‌هاي اخلاقي مي‌دانند و احساس خوش‌بيني نسبت به آن دارند، مهم نيست، مهم اين است كه پيامدهاي عمل آن‌ها چه است؟. به چه ميزاني خير و شر را در او ميتوان جستجو كرد؟.سالي كه خوش است از بهارش پيداست . حكومتي كه ساخته و وابسته به ديگران باشد تمام ارگانهايش متعلق و تحت اختيار اربابان است .
كميسيون مستقل حقوق بشر در ۱۶ جوزا سال ۱۳۸۱ منحيث يك ارگان مستقل، آزاد و تمام اختيار در افغانستان به فعاليت خويش آغاز نمود كه يك تعداد از كشورهاي بزرگ آنرا تا كنون تمويل مي نمايند و آنها بايد از كساني كه حقوق بشري و شهروندي شان از جانب اشخاص، گروه ها و يا كشورهاي ديگر نقض ميگردد آن را برملا و از طريق مطبوعات به آگاهي مردم و جهانيان برسانند كه به منظور تطبيق اين موضوع تا كنون هزارها  هزار دالر را به مصرف رسانيده اند.
اگر صرف مكثي گذرا در مورد جنايات و نقض حقوق بشر از ده سال گذشته در افغانستان كه مسببين آن براي همه معلوم اند  نمائيم به خوبي مي بينيم كه كميسيون حقوق بشر هيچگاهي با نامي كه به آن منسوب شده عمل نكرده و هيچگاه عليه اين گونه اقدامات خلاف حقوق بشري لب به سخن نه گشوده است، و اين خود نشان دهنده اين ادعاي كاذب و دروغين آنها ست كه اين سازمان مستقل و آزاد است، اين سازمان تاكنون دربارهء  كشته و زخمي شدن صدها هزار تن افراد ملكي و بيگناه همانند يك شخص كور وكر عمل نموده و اگر واقعاً كميسيون حقوق بشر خود را مستقل مي داند بايد طي ده سال گذشته در موارد فوق از طريق ميديا اظهار نظر مي نمود و به نحوي آن را تقبيح ميكرد.
ومتأسفانه آن چيزيكه هم اكنون در حال تطبيق ميباشد نمايانگر آنست كه مسلمانان داراي كدام حقي نبوده و كسانيكه حقوق مسلمانان را نقض كنند ارتكاب به جرمي نشده و از اين لحاظ به سزاي اعمال خود هم نمي رسند. زيرا از آنروزي كه استعمارگران اشغالگر داخل خاك ما گرديدند، هزاران انسان بي گناه ما را به قتل رسانيدند و هزارها تن زنان  و اطفال نيز جام شهادت نوشيدند و چندين برابر از اين تعداد بي سرپرست و به بي سر پناه ماندند. آيا همهء آنها گناهكار بودند؟ آيا از نگاه “حقوق بشر” جزاي مجرم بدون تثبيت جرم وي به شكل غير انساني و وحشيانه داده ميشود؟
گناه آنعده زنان معصوم و پاكدامن افغانستاني كه به قتل رسيدند و يا مورد تجاوز بعضي ها قرار گرفتند چه بود؟
آيا باورتان مي آيد كه آن طفل معصوم و بي گناه افغانستاني كدام جرمي داشته باشد؟ اينها مثال هاي بود كه اكثر آنها و يا بدتر از آنها را همهء ما و شما به چشم سر خود مشاهده كرده ايم. يكبار به حوادث ولسوالي پنچوائي تفكر نمائيد. حوادثي كه در آنجا رخ داده است  به قتل رسيدن زنان و اطفال و سوختاندن اجساد كه زبان از بيان نمودن آن عاجز ميباشد.
پس عاملين اين اعمال وحشيانه كي ها  هستند؟
آيا يك نهاد بين المللي و يا يكي از سازمانهاي حقوق بشر غربي و يا حتي اسلامي و افغاني  قد بر افراشته كه اي اشغالگران  چرا به خاك و ناموس ديگران تجاوز ميكنيد ! اين كار شما  مغاير حقوق بشري ميباشد كه خود شما آنرا بنياد نهاده ايد و ما اين  عملكرد شما را تقبيح ميكنيم  و براي تلافي اين اعمال حيواني شما برخلافتان قيام ميكنيم ؟.
حال يكبار نگاهي به ممالك غرب و يا هم پيمانهاي شان بكنيد، بطور مثال در گذشته در كشور يونان يك محصل به قتل رسيده بود ساير مردم چنان اعتراضي نمودند كه گويا محشر بر پا ميشود. نه تنها مردم يونان، كه ديگر ممالك نيز آنرا تقبيح نموده خواهان به مجازات رسيدن عامل آن گرديند.
در كشور ما تقريباً هر روز ده ها  نفر توسط خارجي ها و نظاميان اشغالگر  به قتل مي رسند هيچ نهاد و كشوري حاضر نميشود كه آواز اعتراض بلند نموده و مانع همچنين اعمال گردد. مانع شدن يكطرف حتي بعضي از اين موسسات و نهادهاي افغاني و بين المللي  ميخواهند كه ملت قهرمان افغانستان از اين منجلاب بد بختي نجات پيدا نكنند. اين بدان معناست كه مسلمانان شامل واژهء “حقوق بشر” نبوده و از اين لحاظ هر قدر كه بالاي شان ظلم صورت گيرد مربوط به حاميان  حقوق بشر نميباشد. اما هر وقتيكه دشمنان خاك و مردم ما بخواهند كه يك پلان شوم خود را بالاي مردم ستم ديدهء ما پياده سازند آنگاه از واژهء فوق سوء استفاده نموده ما را با يكديگر دشمن ساخته،  دارايي و معادن سر شار ما را به غارت مي برند.
 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار