- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سياست ناپايدار آمريكا در تحكيم ثبات افغانستان

رئيس جمهور كرزي در ديدار اخير خود با سناتوران آمريكايي گفته است اعتماد مردم افغانستان در مورد “نقش و عملكرد آمريكا در قبال افغانستان” از هفت ماه به اين سو پس از سفرش به واشنگتن و برگزاري نشست هاي سه جانبه در لندن و بروكسل خدشه دار شده است.

به باور آقاي كرزي نحوه گشايش دفتر طالبان در قطر باعث شده است كه به گفته او، باور افغان‌ها نسبت به نقش آمريكا در مسايل افغانستان، صدمه ببيند. اين اظهارات رئيس جمهور افغانستان نشان ميدهد كه روابط كابل واشنگتن نه تنها به گرمي گذشته نيست كه اين سردي و فراز و فرودها در روابط دو كشور تاثيرات مستقيم بر روند جنگ و صلح در افغانستان گذاشته است. به همين دليل از زمان گشايش دفتر طالبان در قطر تا كنون گام عملي در راستاي آغاز مذاكرات رسمي صلح برداشته نشده است. اين درحاليست كه قرار بود پس از گشايش اين دفتر مقامات شوراي عالي صلح به قطر سفرنموده و گفتگوها در اين زمينه آغاز شود.
علاوه بر تاثيراتي كه اين سردي روابط دو دولت بر روند صلح داشته است ساير مناسبات ميان دو كشور نيز از آن متاثر شده است. يكي از تاثيرات مستقيم آن را مي توان در تاخير امضاي موافقتنامه امنيتي كابل واشنگتن ديد. حامد كرزي، رئيس جمهوري افغانستان به سناتوران آمريكايي در كابل گفته است گفتگوها براي امضاي موافقتنامه امنيتي با آمريكا را همزمان با آغاز مذاكرات صلح ميان نمايندگان طالبان و اعضاي شوراي عالي صلح از سر مي‌گيرد. اما وي شام چهارشنبه ۱۲ سرطان در ديدار با جان مك‌كين و ليندسي گراهام اعضاي مجلس سناي آمريكا تاكيد كرد كه براي امضاي موافقتنامه امنيتي با آمريكا شرايط دارد. آقاي كرزي گفته است امضاي موافقتنامه امنيتي با آمريكا بايد “آينده يك افغانستان متحد، امن و داراي يك نظام قوي مركزي” را تضمين كند.
اگرچه سناتوران آمريكايي وعده داده اند كه براي اعتمادسازي ميان كابل و واشنگتن تلاش خواهند كرد و رئيس جمهوري آمريكا نيز ابراز اميدواري كرده كه تا سه ماه آينده گفتگوها براي امضاي موافقت نامه امنيتي از سر گرفته شود. اما تداوم سردي روابط دو دولت مي تواند به نفع جبهه ترور و خشونت در افغانستان و منطقه تمام شده و مشكلات افغانستان را افزايش بدهد. واقعيت اين است كه برخي نشانه هاي از سردي روابط رئيس جمهور با برخي مقامات غربي در اين چند سال اخير آشكارا ونهان وجودداشته است. اوج اين شكاف و اختلاف نظر زماني برملا شد كه باري رئيس جمهور در جمع مردم قندهار غربي ها را تهديد كرده گفت در صورت عدم توجه به خواسته هاي او و حكومتش وي  مي تواند به مخالفان مسلح يعني طالبان بپيوندد. اين سخنان مدتي بعد از پيروزي آقاي كرزي در دور دوم انتخابات رياست جمهوري گفته شد اما در سفرهاي كه بعد ها رئيس جمهور و هيات همراه به واشنگتن داشتند نگراني ها در مورد روابط روساي جمهور دو كشور اندكي بهبود يافت.

اما اظهارات اخير رئيس جمهور كرزي حاكي از تداوم برخي بي توجهي ها به دولت افغانستان و مقامات حكومت به شمول آقاي كرزي است كه باعث تشديد دوباره نگراني ها در خصوص روابط دو كشور و تاثير آن بر روند جنگ و صلح مي گردد. البته پس از روي كار آمدن دمكرات ها در آمريكا همواره روابط رئيس جمهور كرزي با مقامات امريكايي به خوبي گذشته نبوده است و انتظار ميرفت با قدرت گرفتن دوباره جمهوري خواهان در كانگرس اين كشور، از اوج گيري بيشتر تنش ها جلو گيري شود ولي به نظر ميرسد اختلاف نظرها و برخي تنش ها همچنان در روابط رئيس جمهور با مقامت غربي باقي است. اما فراموش نبايد كرد كه جامعهء بين المللي در حاليكه براي آغاز خروج نيروهاي شان وانتقال كامل مسووليت امنيتي براي قواي افغان آماده گي مي گيرند، نياز دارند تا علايم پيشرفت را درافغانستان مشاهده كنند و نقش رييس جمهور كرزي در آن اساسي و مهم است. حال بايد منتظر ماند و ديد كه در هفته ها و ماه هاي اينده آقاي كرزي تا چه ميزان مي تواند مناسبات حكومت افغانستان را با كاخ سفيد بهبود ببخشد تا شاهد تسريع روند صلح و پايان خشونت ها در افغانستان باشيم.

اما در شرائط كنوني پرسش اساسي تر اين است كه براستي وجود برخي تنشها و سردي روابط به صلاح رئيس جمهور،  افغانستان و متحدان غربي اش هست؟
به هر ترتيب نشانه ها و قرائن گواه بر آن است كه بحران جنگ در افغانستان روز بروز بر پيچيدگي هايش افزوده مي شود و درشرائطي كه روز بروز اوضاع امنيت و ثبات در كشور شكننده تر مي شود، همه روزه ده ها نفر در سراسر كشور در رويداد هاي خونين كشته و مجروح مي گردد، بالا گرفتن تنش هاي سياسي يا سردي روابط با دوستان و متحدين افغانستان در جنگ عليه تروريزم در كشور امر عجيب و توجيه ناپذير مي نمايد. در چنين وضعيتي اين پرسش اساسي ذهن ها را بخود مشغول مي سازد كه اين وضعيت چه سودي مي تواند براي نظام و مردم داشته باشد. و در نتيجه سرنوشت سياسي كشور چگونه رقم خواهد خورد؟