افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 2 مارس , 2013 لینک کوتاه خبر :

سنگيني تجاوز و فساد برشانه هاي خسته مردم

آمريكا تحت شعار دموكراسي ، حقوق بشر ، جامعهء مدني وارد كشور ما گرديد اما بعد از سپري شدن دوازده سال تمام شعار هايش پوچ بدر آمد نه دموكراسي بي مفهوم غربي نتيجه داد ، نه حقوق بشر و نه جامعه مدني.

در طول همين مدت اگر كارنامه هاي نظامي و سياسي دولت آمريكا بررسي گردد و بطور قطع گفته ميشود كه كارنامه هاي سياسي و نظامي زمامداران آمريكا خلاف شعار شان بوده است .
نظامي كه در طول دوازده سال در حاكميت قرار دارد مزدور، نا كار آمد و فاسد بوده به همين دليل است كه نه تنها به كشور و ملت  ما بلكه به كسانيكه به غرب و دموكراسي غير اسلامي غربي عقيده داشتند نيز مفيد واقع نگرديد .
دولت مردان آمريكا در طول اين مدت تصميم گرفتند و بار ها از طريق امواج راديو هاي جهاني شنيده شد عدالت انتقالي ايجاد گردد و وظيفه عدالت انتقالي گرفتاري كساني مي باشند كه مخالف حضور آمريكا در افغانستان هستند.
اگر در مورد فساد اداري رژيم افغانستان  تبصره شود جاي سخن بسي دامنه دار خواهد شد ؛ زيرا فساد اداري كه در رژيم كامل موجود است نه تنها در كشور ما بلكه حتي در ديگر كشور هاي ديگر جهان سابقه ندارد و در فساد اداري رژيم نا مشروع در سطح جهان قهرمان ميباشد . اگر به فساد اداري در ادارات نظامي و غير نظامي مانند څارنوالي ها  ، محاكم سه گانه  ، ادارات ملكي  ، وزارت ها ، شهروالي ها  بيان گردد بايد چندين كتاب نوشت.
رژيم كابل در تعصب و تعبيض نژادي ، قومي و زباني رژيم هاي تره كي و امين را برائت داده است . بطور مثال تمام ادارات ملكي ، نظامي ، سفارت خانه ها وغيره ادارات مستقل همه اولاً از وابسطه هاي خانواده گي سران رژيم به سر اقتدار است و يا از اقوام يك قوم برسر كا ر در راس وزارت  ميباشد . اگر يكي از افراد رژيم جنايتي را انجام ميدهد جنايت فوق آنقدر بزرگ ميباشد كه رژيم نميتواند از آن چشم پوشي كند مجبوراً از يك مقام به يك مقام بلندتر ديگر تبديل اش مينمايد .
اما طوريكه مشاهده ميگردد هركدام از مأمورين حكومت دست نشانده كاملا به فكر منافع شخصي خودشان بودند وهستند تا منافع مردم رنج كشيدهء افغانستان ، وديده شد كه با ترفند هاي گوناگون برنامه ريزي شدهء سياسي قبلي ، باسوء استفاده از تجارب تلخ گذشتهء مردم افغانستان دست به پياده نمودن طرح ها وبرنامه هاي استعماري زده و با دائر نمودن نمايشنامه هاي گران قيمت و نقش هاي از پيش تعين شده بنام لويه جرگه ها و انتخابات ها پرداختند و با فريب مردم به تحكيم پايه هاي خود و يا در تلاش به مشروعيت بخشيدن حاكميت خود بر آمدند.
طي ده  سال گذشته شاهد بوديم كه سران دولت دست نشانده به بيرحمانه ترين شكل در حيف و ميل گمركات و مالياتهاي مردم بيچاره و بيت المال كه حق مردم بيچاره و رنج كشيدهء افغانستان است ، با هم به رقابت پرداختند و همچنان دولت مزدور كرزي با در اختيار داشتن همهء امكانات و كابينه هاي مختلف آمريكائي اش فقط به يكي از وظايفش كه همانا غلامي بي قيد وشرط به بادارانش بود  عمل نموده و نتوانست كو چكترين درد مردم را دوا نمايد . درين دوره نادار نادار تر و غني غني تر ميگردد ، بي امنيتي ، بي سرپناهي ، فقر ، بيكاري ، بي سرنوشتي ، قوم پرستي ، فساد بي سابقه اي اداري و اجتماعي همچنان بيداد مي كند.
از طرف ديگر قواي خارجي در رأس آن آمريكا با اعمال ضد انساني همراه با تكبر و غرور در بر خورد با مردم افغانستان ، زندانيان ، و بمباردمان كوركورانه ء  قرأ و قصبات كه منجر به كشته شدن صدها  مرد و زن وكودك بي گناه ميگردد و جهان را چون شهر هاليود و خود را قهرمانان فيلم هاي آن ميداند و از هيچ كس گوش شنوا ندارد ، موجب گرديده تا روز به روز ديد و نظر مردم نسبت به حضور قواي خارجي و اشغال كشور تثبيت گردد و مردم آنها را قواي امداد گر نه بلكه قواي اشغال گر ببينند . كه اين تغيير نظر و ديدگاه به ذات خود براي قواي خارجي خطرناك و  براي اينده اي افغانستان بسيار مهم خواهد بود و زمينهء رفتن كشور را بسوي استقلال آزادي و خروج اشغالگران  ميسر مي سازد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار