افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 11 ژانویه , 2014 لینک کوتاه خبر :

سفر مقامات عربستان به پاكستان ربطي به مشرف نداشت، موضوع افغانستان بود

هدف اصلي سفر وزير امور خارجه عربستان به پاكستان به مسايل خروج نيروهاي امريكايي و ناتو از افغانستان و تاسيس پايگاههاي امريكا بعد از سال 2014 در اين كشور مربوط مي شود

بسم ا…خان كاكر، دبير كل حزب مردم در ايالت بلوچستان پاكستان در رابطه با هدف اصلي سفر وزير امور خارجه عربستان سعودي به پاكستان گفت: به اعتقاد بنده هدف اصلي سفر وزير امور خارجه عربستان به پاكستان به مسايل خروج نيروهاي امريكايي و ناتو از افغانستان و تاسيس پايگاههاي امريكا بعد از سال 2014 در اين كشور مربوط مي شود، همچنين بعد از 2014 شايد نقش طرفهاي مختلف در قضيه افغانستان نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته باشد.
وي در رابطه با ارتباط اين سفر با پرونده پرويز مشرف گفت: فكر نمي كنم كه عربستان سعودي درباره وضعيت مشرف اينقدر نگران باشد. ديگر اينكه اقاي نواز شريف با عربستان روابط نزديكي دارد و در عربستان سعودي سرمايه گذاري كرده است، لذا براي عربستان موقعيت مشرف و نواز شريف خيلي تفاوت دارد، بنابراين فكر نمي كنم عربستان خيلي نگران وضعيت مشرف باشد .
وي در رابطه با آينده محاكمه مشرف نيز گفت: آقاي مشرف حتما محاكمه خواهد شد، اما اينكه به مجازات وي عمل خواهد شد يا خير، مشخص نيست، زيرا بعد از محاكمه وي فشار هاي بين المللي وجود دارد و به مجازات وي عمل نخواهد شد اما وي در پاكستان محاكمه خواهد شد.
وي افزود: برخي شاعيات وجود دارد كه شايد براي ارتش فقط محاكمه نيز قابل قبول نباشد، چون مشرف فرمانده پيشين ارتش است، لذا گفته ميشود كه وي را به بهانه درمان از كشور خارج خواهند كرد اما به اعتقاد من، ارتش از اقدامات وي راضي نيست، مشرف بدون مشورت با ارتش تصميمات اتخاذ مي كرد و به امريكا خيلي نزديك شده بود. در دوران مشرف ارتش با مشكلات زيادي مواجه شده بود، لذا در ارتش عليه وي برخي اعتراضات و مخالفتها وجود دارد، بنابراين مشرف محاكمه خواهد شد اما به مجازات وي عمل نخواهد شد.
البته اين حقيقت نيز وجود دارد كه ارتش بايد در اينگونه مسايل طرف يا حريف محسوب نشود ، مسله ديگر اينكه وقتي فرمانده ارتش دستور مي دهد ديگران از حكم وي پيروي مي كنند ، لذا مشرف دستور داده بود و ديگر فرماندهان نيز اجرا كرده بود.
وي همچنين در رابطه با نقش عربستان در امور مربوط به افغانستان و خروج نيروهاي امريكايي نيز گفت : عربستان سعودي هم بر طالبان نفوذ دارد و هم بر دولت پاكستان و افغانستان ، همچنين عربستان سعودي در زمينه كمك اقتصادي به امريكا بنوعي با اين كشور ارتباط نزديك دارد ، بنابراين نقش عربستان در همه جا ديده مي شود.
وي در پايان صحبت هاي خود تاكيد كرد كه : اگر پاكستان نمي تواند طالبان را براي مذاكره راضي كند، حد اقل يك كار مي تواند انجام دهد و ان اينكه دست از مداخله در اين كشور بكشد. افغانها مي خواهند افغانستان بار ديگر با جنگ، درگيري، بي ناموسي، قتل و غارت و جور و چپاول مواجه نشود .افغانها خواهان اين هستند كه انتقال قدرت در اين كشور بطور مسالمت آميز صورت گيرد و همانند دوره دكتر نجيب، نهادهاي افغانستان از هم نپاشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار