افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 27 جولای , 2013 لینک کوتاه خبر :

ريشه يابي تداوم بحران در افغانستان

در يك دهه گذشته ده ها هزار سرباز ارتش هاي بين المللي و هزاران متخصص خارجي با سرازير ساختن ملياردها دالركمك به افغانستان آمدند.

انتظار آن بود كه بعد از سپري شدن يك دهه و هزينه شدن اين همه سرمايه هاي مادي، انساني و معنوي افغانستان گامي به جلو بردارد و مديران اين كشور از اين فرصت ها براي ساختن افغانستان آباد مترقي و مرفه استفاده نمايند. نتايج منطقي اين كمك ها و حمايت هاي گسترده جهاني از افغانستان اكنون بايد اين مي بود كه ما شاهد افغانستان با ثبات، پيشرو، امن و قدرت مند در منطقه مي بوديم. اما اينك نه تنها چنين نشده است كه افغانستان همچنان با چالشهاي فزاينده در حوزه هاي مختلف مواجه است براستي چرا چنين شده است؟ و اين چالشهاي فزاينده در افغانستان ريشه در كجا دارد؟
در پاسخ به پرسش فوق بايد گفت نخست دولت مردان افغانستان بايد بپذيرند كه ضعف و ناتواني در مديريت بحران افغانستان وجود داشته است و اين ناتواني با هر نوع فرافكني و برف خود را بربام ديگران انداختن پنهان نمي شود كه از قديم گفته اند آفتاب آمد دليل آفتاب. براستي افغانستان در كدام مقطع تاريخي خود شاهد سرازير شدن ده ها مليارد دالر كمك جهاني به اين كشور و حضور ده ها هزار سرباز و متخصص خارجي در اين كشور براي كمك به اين كشور و نجات آن از افراط گرايي و خشونت و جنگ بوده است؟ اين طلايي ترين فرصت افغانستان چگونه بر باد داده شده است و براستي چه كساني مسئول اند؟ مسلما كسي منكر وجود توطئه هاي بيروني عليه منافع افغانستان نيست اما اين مشكل تمامي دولت ها و نظام هاي سياسي در جهان است و هيچ كشوري در دنيا نيست كه دشمن نداشته باشد و توطئه هاي بسيار خطرناك تر از انچه در افغانستان شاهدش هستيم در آنجا نباشد. ولي مهم اين است كه دولت مردان هر كشوري بايد بتوانند با افزايش توانايي ها و تخصص هاي خود از عهده اين مشكلات بر آيند در غير اين صورت بايد مسئوليت را به افراد شايسته تر واگذار نمايند. اما در افغانستان همواره بار ملامت ها به گردن ديگران انداخته مي شود كه حقيقتا جاي تامل دارد.
با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده و انتقال قدرت به تيم جديد مقامات حكومت بايد به اين پرسش اساسي پاسخ بدهند كه طلايي ترين فرصت هاي افغانستان را در يك دهه گذشته چه كساني بر باد داده است و عامل ويراني هاي افغانستان در اكنون چه كساني هستند؟  ما در اكنون زندگي مي كنيم گذشته ها گذشته است و ديگر بر نمي گردد پشت آب رفته نبايد بيل گرفت. آينده هم كه هنوز نيامده است. بنا براين عامل فقر و فلاكت و مشكلات كنوني مردم افغانستان چه كساني هستند؟ مهم ترين و اساسي ترين پرسش شهروندان كشور اين است نه اينكه در دهه هاي گذشته و صده هاي گذشته چه بر سر افغانستان آمد. نبايد براي فرار از پذيريش بار مسئوليت فرافكني كنيم. ريشه اصلي مشكلات كنوني افغانستان  و چالشهاي فزايند آن در گذشته نيست. علت اساسي ندانم كاري ها ضعف ها و ناتواني در مديريت بحران كنوني افغانستان است. استراتيژي ناكارآمد جنگ و صلح، تقسيم ناعادلانه منابع قدرت و ثروت در ميان گروه ها و جريان هاي خاص كه عامل اصلي ترويج فساد در دستگاه حكومت شده و كمك هاي بين المللي را حيف و ميل كرده است عامل اصلي مشكلات كنوني افغانستان است كه در آن گروه ها و جريان هاي بيرون از حكومت هيچ نقشي ندارند بلكه تمامي مديران رده هاي مختلف دولت كنوني عامل آن است. به همين دليل افغانستان نتوانست آنگونه كه بايد شرط ها و خواسته هاي جامعه جهاني را برآورده سازد. در يك دهه گذشته علاوه بر نگراني هاي امنيتي كه حاميان بين المللي افغانستان بر آن تاكيد مي ورزيدند وجود فساد در دستگاه هاي مختلف در افغانستان از مسائل ديگري بود كه بسياري از شركت كنند گان در نشست هاي مختلف حمايت از افغانستان بر آن تاكيد كرده اند. جامعه جهاني همواره بر لزوم تلاش دولت افغانستان براي مبارزه با فساد و ايجاد صلح و عدالت در كشور تاكيد كرده اند. اما عملكرد ها و نارسايي هاي موجود نشان مي دهد كه دولت افغانستان در بسيار موارد ناتوان از تامين اين خواسته ها بوده است. در امر مبارزه با فساد، تبعيض و مواد مخدر تجربه ده ساله نشان داده است كه دولت افغانستان قابليت و توانايي مهار اين پديده ها در افغانستان را نداشته است.
موفقيت افغانستان و عبور از چالشهاي فزاينده موجود كاملا منوط به جديت لازم دولتمردان افغانستان بود. تا زمانيكه قاطعيت لازم وجود نداشته باشد پيشرفتي هم در كار نخواهد بود. به نظر مي رسد ضعف مديريت در افغانستان باعث شده است كه چالش هاي جدي فراروي افغانستان در يك دهه آينده باشد. اين يك واقعيت انكار ناپذير است كه افغانستان در ده سال اخير طلائي ترين فرصت ها و موقعيت ها را بدليل سوء مديريت و ضعف هاي جدي درون ساختاريي حكومت از دست داد. اينك نگراني عمده اين است كه پس از سپري شدن حدود يك دهه ديگر افغانستان در كجا قرار خواهد گرفت و چه اندازه اين كشور مي تواند چالشهاي موجود را پشت سر گذاشته و از فرصت ها بهره ببرد و چه مقدار از اين فرصت هاي طلائي بار ديگر ضايع خواهد شد؟.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار