- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رخشانه قربانی جهل و افراط گرایی

رخشانه نیز همچون فرخنده همچون عایشه و همچون هزاران زن و دختر بیگناه و مظلوم دیگر قربانی جهل و افراط گرایی و عقب ماندگی مردم ملکی زیر سایه تبلیغات سیاه بنیادگرایان و مخالفان مسلح شد لیکن…

 

لیکن قصد گله گذاری و عقده گشایی از درد دل ها و آنچه بر سر زنان این سرزمین رفته است نداریم بلکه می خواهیم به زمینه سازی ها و آثار و تبعات سوء چنین وحشی گری هایی علیه حقوق بشر و حقوق زنان در قلب اسیا و نیز افکار عمومی دنیا داشته باشیم.

 

انتشار همزمان خبر اعطای جایزه، لوح تقدیر، مدال، کسب مقام و چوکی وکالت و وزارت و نمایندگی از سازمان های جهانی برای زنان افغانستانی و مسلمانی که خارج از این کشور و خارج از اسیا فعالیت و زندگی می کنند با خبرهای تاسف بار و تکان دهنده از بریدن گوش و بینی و سنگسار زنان و دختران در ملأ عام و توسط مردم عام چه معنایی دارد؟

 

مگر نه اینکه تاثیر برانگیختن حواس بینایی و لامسه و شنوایی و نیز هیجان ها و همزاد پنداری مردم بوسیله یک صدا یا تصویر یا ابراز و نماد بسیار بیشتر از قلم فرسایی ها و نطق های کسل کننده است؟

 

بنابراین اولین و مهمترین چیزی که این گونه فجایع به اذهان عمومی می دهد، زن ستیزی مسلمان نماها و اسلام هراسی در غرب و اروپا است؛ گویی زنانی که در جامعه بسته و حصارگونه ی افغانستان محصور و محبوس شده اند از تمامی حقوق اولیه و کسب مدارج عالی علمی و فرهنگی بازمانده اند ولی زنان راه یافته به غرب در دامان ترقی و رفاه اند!

 

این پیام مخاطره آمیز و البته بسیار زیرپوستی و غیرمحسوسی که کسانی نظیر مریم منصف وزیر شده در کانادا، سکینه یعقوبی جایزه گرفته در اروپا، کبری خادمی در فرانسه، عایشه در ننگرهار، فرخنده در کابل و رخشانه در غور می دهند بسا مهمتر از پیام های سری و غیرسری طالبان و داعش و مخالفان مسلح و کاخ سفید و صهیونیسم است.

 

اینک موج همدردی ها و غم شریکی ها و محکومیت اینگونه اعمال ضداسلامی و ضدانسانی در سراسر جهان بویژه زنان براه افتاده است و دیگر رویدادهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی و مهاجران را در سایه دادگاه های صحرایی و سنگسارهای خودسرانه قرار داده است تا در این حاشیه امن، آنچه نباید، اتفاق افتد.