افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 21 دسامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

رئيس جمهور بعدي پيمان را امضا خواهد كرد

رئيس جمهور اينده هر كسي كه باشد، يكي عبد ا… عبد ا… است كه از پيمان حمايت مي كند و ديگر اشرف غني است كه در زمينه تدوين پيمان تلاش زيادي انجام داده است ، لذا هر دو براي امضاي پيمان امادگي خواهند داشت.

نجيب منلاي مشاور وزارت اقتصادي افغانستان اعتقاد دارد، درباره پيمان امنيتي جاي بحث زيادي وجود ندارد، زيرا 18 ماه در اين زمينه كار شده و جزئيات آن مورد بررسي قرار گرفته است. كرزي هيچگاه اعلام نكرده كه در پيمان امنيتي خلايي وجود دارد كه به دليل آن نمي خواهد ان را امضا كند. مشكل كرزي اينست كه به امريكائي ها اعتماد نمي كند كه با امضاي پيمان در افغانستان در زمينه برقراري صلح گام هاي جدي برداشته خواهد شد، امريكا اين تعهد را به كرزي نمي دهد.
اين مشكل امروز، فردا و يا چند ماه ديگر حل مي شود. البته با اين كار در افغانستان يك نگراني بوجود امده كه مطبوعات غربي و مرتبط خيلي به آنها دامن مي زنند حتي در شخصيت هاي سياسي نيز برخي گروها هستند كه به اين موضوع دامن مي زنند، اما جز اين مساله مشكل خاصي در اين رابطه ديده نمي شود.
وي در رابطه با اعتماد كردن به امريكا و تاثيرات ان پس از 12 سال همكاري گفت، كرزي با امريكا 12 سال كار كرده است، اما در اين مدت با اين سطح اين موضوع را مطرح نكرده است. اكنون كه در حال رفتن است، اين موضوع را مطرح كرده است كه جاي سئوال دارد و يكروز بايد براي ملت خود پاسخ دهد كه آيا طي 12 سال مي توانست به امريكا اعتماد كند؟ اگر در اين مدت مي شد به امريكا اعتماد كرد، چرا اكنون نمي شود و اگر نمي شد، چرا قبلا اين موضوع مطرح نشده است؟ بايدبگويم كه در سطح ملت سر موضوع امضاي پيمان يك اجماع وجود دارد و كرزي خود را به نوعي منزوي كرده است و يكروز بايد به ملت پاسخ دهد.
اين مقام سياسي و نويسنده افغان اعلام كرد : كرزي تلاش مي كند كه خود را از امضاي پيمان نجات دهد، اما در حمايت پيمان بين مردم مسائلي وجود دارد و اگر كرزي دلايلي قانوني دارد كه بايد بر اساس انها پيمان امضا نشود، ولي كرزي اين مسائل را با مردم شريك نمي كند.به مردم ستم شده است و اگر چنين مسائلي وجود نداشته باشد و باز هم كرزي از امضاي پيمان خودداري كند باز هم به مردم ظلم و ستم است. بنابراين فكر كنم اين وظيفه اخلاقي كرزي است كه با مردم رو راست است كه چرا با امريكا پيمان را امضا نمي كند.بنابراين فاصله كرزي با مردم براي آينده سياسي كرزي نيز مفيد نيست.
وي در رابطه با دليل اصلي امضا نكردن پيمان توسط كرزي گفت : فكر كنم كرزي با مشكل اساسي مواجه شده است.كرزي بارها شاه شجاع خطاب شده است و اگر پيمان مذكور را امضا كند، لقب شاه شجاع براي كرزي خواهد ماند، اما اين نگراني به اين دليل صحيح نيست كه كرزي پيمان راهبردي كه پيمان مادر است، با امريكا امضا كرده است و پيمان امنيتي بخشي از پيمان راهبردي است. بنابراين نمي دانم موضع فعلي كرزي چه معقوليت دارد؟
وي در مورد آخرين مهلت امريكايي ها به كرزي گفت: امريكا تاريخ امضاي پيمان را جلو مي برد و انتخاب گزينه صفر كه امريكا بارها مطرح مي كرد، فكر كنم براي افغانستان و هم امريكا انتخاب خوبي نيست . به هر نحوي كه باشد امريكا در افغانستان حضور مي خواهد، بنابراين انتظار شش ماه، يكسال يا بيشتر از اين به هيچ عنوان ناممكن به نظر نمي رسد .
وي در پايان تاكيد كرد: در يكي، دو ماه آينده كرزي پيمان را امضا خواهد كرد و اگر امضا هم نشود، مشكل خاصي بوجود نخواهد امد. چرا كه موضوع نهايي همين است كه رئيس جمهور اينده پيمان را امضا خواهد كرد. رئيس جمهور اينده هر كسي كه باشد، يكي عبد ا… عبد ا… است كه از پيمان حمايت مي كند و ديگر اشرف غني است كه در زمينه تدوين پيمان تلاش زيادي انجام داده است ، لذا هر دو براي امضاي پيمان امادگي خواهند داشت.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار