افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 9 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

دلايل توقف در بازشماري آراء و ضرورت توافق دوطرف در عبور از وضعيت كنوني

سومين دور انتخابات رياست جمهوري با مشاركت گسترده مردم برگزار شد. با وجود مشاركت گسترده مردم انتخابات اما در دور اول برنده نداشت.

انتخابات به لحاظ قانوني به دور دوم رفت. دور دوم قبل از اينكه نتيجه از سوي كميسيون مستقل انتخابات اعلان شود، يكي از تيم هاي انتخاباتي از پروسه كناره گيري كرد و انتخابات عملا به سوي بن بست كشيده شد. با گفتگو ها و مذاكرات زياد و آمد و رفت ديپلمات هاي خارجي دو تيم انتخاباتي توافق كردند كه آراء دور دوم انتخابات رياست جمهوري بازشماري گردد. بازشماري آراء با حضور ناظرين دو تيم انتخاباتي و ناظرين بين المللي شروع شد اما، تا هنوز چندين بار متوقف شده است. ادامه بازشماري آراء به شكل كنوني مشكل را حل نمي كند. دو تيم انتخاباتي در اول بر سر چگونگي بازشماري آراء توافق مي كردند و بعد از آن بازشماري آراء را شروع مي كردند. حال هيچ گونه مكانيسم براي بازشماري آراء وجود ندارد. به هر صورت اين نوشتار در صدد تحليل روند بازشماري آراء و تاثير آن بر زندگي روزمره مردم است.

يكي از دلايل جدي متوقف شدن بار بار بازشماري آراء عدم فرمول تعريف شده مورد توافق دوطرف است. دو تيم انتخاباتي تنها توافق كردند كه آراء دور دوم انتخابات دوباره بازشماري شود اما هيچ گونه سندي وجود ندارد كه دو تيم انتخاباتي توافق تخنيكي نيز در مورد بازشماري آراء كرده باشد.منظور از فرمول معياري است كه بتواند آراء پاك از آراء ناپاك را جدا نمايد. در بازشماري كنوني تمام آراء بدون فرمول بازشماري مي شود. ممكن تنها برخي آراء به خاطر مصلحت سنجي ها باطل اعلان شود. باطل شدن اعلان شدن برخي صندوق ها نه به خاطر وجود فرمول مشخص و مورد توافق دوطرف است بلكه باطل شدن بيشتر ريشه در مصلحت ها و زد و بند هاي قبيله اي و قومي دارد.وقتي فرمول و معيار مشخص براي جدا سازي رأي پاك از رأي ناپاك وجود نداشته باشد، بدون شك، هر دو تيم در مواردي خواهان توقف بازشماري آراء مي شود. به باور نگارنده اين يكي جدي ترين مشكلات در روند بازشماري آراء مي باشد.

دومين دليل متوقف شدن روند بازشماري آراء بر مي گردد به منافع فردي رهبران دو تيم. باور نگارنده براين است كه رهبري تيم انتخاباتي كه خواهان توقف در روند بازشماري آراء مي گردد بيشتر در فكر منافع شخصي خود و بيشتر در فكر دست يابي به قدرت سياسي است تا در فكر مردم و منافع عليايي كشور.زيرا، مردم از طولاني شدن روند انتخابات خسته شده اند و خواهان حل شدن مسئله انتخابات است. زيرا انتخابات و طولاني شدن آن منجر به تاثير منفي بر روند زندگي عادي مردم شده است. به همين خاطر، رهبر تيم انتخاباتي كه از روند بازشماري انتخابات دوري مي كند و بازشماري را متوقف مي كند، بيشتر در صدد بهينه سازي منافع شخصي خود است. سخن گفتن در مورد منافع مردم و منافع عليايي كشور يك دروغ است. آن ها هيچ باورمندي به منافع مردم و منافع عليايي كشور ندارد.نه ركود اقتصادي را فهم مي كند و نه افزايش ناامني و رشد گروه هاي تندرو براي شان مهم است. بنابراين يكي از مهمترين دلايل اولويت منافع شخصي رهبران تيم هاي انتخاباتي بر منافع مردم و منافع عليايي كشور مي باشد.

دليل ديگر براي توقف در بازشماري آراء توهم تيم هاي انتخاباتي است. هر يك از تيم هاي انتخاباتي بر اين توهم عمل مي كند كه دولت و جامعه جهاني در صدد آن است تا يك تيم خاص به پيروزي برسد. همين توهم باعث شده است كه تيم هاي انتخاباتي دست به هر كاري غير اخلاقي براي ضربه زدن به تيم رقيب زند.باور نويسنده بر اين است كه اين سه از مهمترين و اساسي ترين دلايل توقف در بازشماري آراء مي باشد.

انتخابات تاثير منفي زيادي بر زندگي عادي مردم گذاشت. بخش زيادي از سرمايه از كشور خارج شد و ميزان سرمايه گذاري در بيش از يك دهه به پايين ترين ميزان رسيد. بيكاري سير صعودي پيدا كرد. مواد خوراكه افزايش يافت. مواد سوختي و … نيز قيمت شد. همه اين ها به خاطر انتخابات است. اما طولاني شدن روند بازشماري آراء نيز تاثيرات خود را بر زندگي عادي مردم گذاشته است.‏ بخش از سرمايه هاي كه از كشور خارج شده بود در بانك هاي خارجي جابجا شده بود و سرمايه گذاران متنظر نتيجه انتخابات بودند تا سرمايه هاي خود را دوباره به افغانستان باز گرداند. اما طولاني شدن روند انتخابات باعث شده است كه خيلي از سرمايه داران و تجاران در كشور هاي ديگر سرمايه گذاري نمايد و اميد خود را از افغانستان از دست بدهد.بنابراين طولاني شدن روند انتخابات منجر به خارج شدن سرمايه زياد از كشور شده است. خارج شدن ارز از كشور تاثير منفي بر رشد اقتصادي مي گذارد. بازگرداندن روند اقتصاد به روند طبيعي شان هم هزينه زياد و هم مدت زمان زياد مي خواهد.

طولاني شدن روند بازشماري آراء و افزايش ميزان بيكاري باعث شد كه اكثر مردم دست به مصرف سرمايه هاي ذخيره شده شان بپردازد. به جرئت مي توان گفت كه اكثر مردم افغانستان در شرايط كنوني از پول ذخيره خود استفاده مي كند. زماني كه پول هاي ذخيره شده تمام شود، آن زمان كنترل و مديريت مردم سخت خواهد شد.به نظر مي رسد كه تيم هاي انتخاباتي با آگاهي به اين مسئله در صدد آن است تا روند بازشماري آراء را طولاني تر نمايد تا تاثير منفي آن بر اقتصاد افغانستان و اقتصاد خانواده سبب كشاندن مردم به خيابان ها شود و آن زمان ماهي دلخواهي خود را صيد نمايد.

به هر صورت، طولاني ساختن بازشماري آراء نه به نفع مردم افغانستان است و نه به نفع كشور. هيچ كشور حتي رهبران دو تيم انتخاباتي از طولاني كردن روند انتخابات سود نمي برد.تاثير مخرب آن بر اقتصاد افغانستان ممكن در آينده دامن رهبران دو تيم انتخاباتي نيز بگيرد.‏ در شرايط كنوني هر گونه توافق كه منجر به عبور از وضعيت كنوني گردد بهتر و سودمندتر از طولاني شدن بيش از حد روند انتخابات است.تيم بازنده بايد پست اجرايي را بپذيرد و از ادامه روند بازشماري آراء دست بكشد. زيرا، در هر صورت تيم كه از سوي كميسيون مستقل انتخابات برنده اعلان شده بود، برنده است. زيرا در روند بازشماري آراء هيچ گونه فرمول و معياري براي جدا كردن آراء پاك از ناپاك وجود ندارد.بنابراين بازشماري آراء تاثيري بر نتيجه انتخابات نمي گذارد. بنابراين بهتر است تيم هاي انتخاباتي به خاطر منافع مردم و منافع كشور دست از سركشي ها و خودسري ها بكشد.

در پايان بايد اين نكته را نيز متذكر شوم كه طولاني شدن روند انتخابات باعث مي شود كه رفتار هاي خلاف قانون اساسي صورت گيرد. بنا بر قانون اساسي مراسم تحليف رئيس جمهور بعدي بايد برگزار مي شد و قدرت از رئيس جمهور قبلي گرفته مي شد. توافق دو طرف مي تواند از رفتار هاي خلاف قانون اساسي جلوگيري كند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار