افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 26 ژوئن , 2012 لینک کوتاه خبر :

دشواري هاي فعلي و چشم انداز آينده

حضور استراتژيك و راهبردي جامعه جهاني در افغانستان پس از سقوط طالبان و كمك ومساعدت همه جانبه آنها در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، و فرهنگي و نظامي اين تصور رابه وجود آورده بود كه كشور افغانستان با تكيه بر حمايت هاي وسيع، همه جانبه و مستقيم جامعه جهاني بار ديگر امكان مي يابد كه به عنوان يك كشور مستقل درعرصه بين المللي نقش آفريني كند، روابط منطقه اي و بين المللي خود را بر معيار يك سياست جامع ،متعادل و متوازن استوار سازد.

ساختارهاي فرسوده و در هم ريخته سياسي را از نو اعمار كرده و ثبات و امنيت داخلي را در سايه يك نظام مقتدر سياسي امكان پذير نمايد. در بسياري از اظهار نظرها وتحليل ها اين موضوع برجسته مي گرديد كه جامعه جهاني و بخصوص آمريكا مي خواهند با تطبيق دموكراسي و توسعه اقتصادي و فرهنگي در افغانستان الگوي موفق و جديدي را از حكومت دموكراتيك و نظم سياسي مبتني

بر ارزشهاي جهاني، در اين منطقه استراتژيك ،پديد آورند، تا بدين طريق حضور بلند مدت و استراتژيك خود را درمنطقه، توجيه پذير و قابل قبول سازند.

ولي گذشت سالها كم كم مشخص ساخت كه باورها وتحليل هاي اوليه بيش از حد خوشبينانه و خوشباورانه بوده ونه جامعه جهاني واقعاً خواهان الگو سازي افغانستان در نوع حكومت و اداره براي خاورميانه، آسياي مركزي وجنوب غرب آسيا مي باشد ونه فرهنگ، اداره، سياست، اقتصاد وساختار اجتماعي افغانستان، ظرفيت چنين تحول ودگرگوني بنيادي وناگهاني را دارد.

ناامني هر روز گسترش مي يابد و امروز تا مكاتب، راههاي مواصلاتي و شهرهاي مختلف را در بر گرفته است. آنچه كه مايه نگراني خانواده ها گرديده ، مسموميت دختران مكاتب مي باشد كه سبب احساس خوف و ترس مي گردد و بر روند تحصيل دختران مانع ايجاد مي كند. طی دو سال گذشته هزاران دانش آموز در سراسر کشور مسموم شده اند.

هرچند که این پدیده در هیچ موردی، مرگ دانش آموزان را در قبال نداشته؛ اما همواره به عنوان عامل بازدارنده دانشجویان از مکاتب مطرح بوده است. مخالفین با اجرای این عمل در قدم نخست هدف بازداشتن دختران از مکتب و ایجاد فضای ترس و رعب در میان آنان را دارند.

این برنامه در مقیاس وسیع و در مدت زمان طولانی انجام پذیرفته است. دو سال به این طرف روند خزنده و آرام مسموم سازی دانش آموزان دختر در نقاط مختلف کشور؛ از امن ترین ولایات گرفته تا ولایت های ناامن ادامه داشته است و این نشانگر عزم مخالفین دولت در پیشبرد این برنامه است. گویا مخالفین برای بازداشتن دختران از تحصیل و سواد عزم جدی دارند و برای این کار برنامه ریزی دقیق و منسجم روی دست دارند.

شمار واقعات مسمومیت در ولایت های امن مثل بامیان، تخار و بدخشان به مراتب از ولایت های نسبتاً ناامن بیشتر بوده و در برخی حوادث گزارش شده است که بعضی از کارمندان معارف خود به خدمت طالبان و مخالفین درآمده و در روند مسموم سازی، این گروه ها را یاری رسانده اند.

مسوولین دولتی اما؛ از بلندرتبه ترین مقام حکومت تا مسوولان ولایتی، همگی به محکوم کردن این واقعات و پیوند دادن آن به دشمنان مردم افغانستان بسنده کرده و تاکنون گامی عملی و منتج به نتیجه در مبارزه با این عمل شنیع و ضد انسانی روی دست گرفته نشده است.

دختران افغان با انواع مشکلات و نابسامانی ها دست و گریبان اند. از محرومیت از تحصیل گرفته تا ازدواج اجباری، خشونت، تجاوز و قتل. بدون تردید بیشتر از نصف زنان افغان در طول عمرشان مورد خشونت قرار می گیرند و صد البته که در میان خانواده های افغان خشونت و تبعیض علیه زنان امر معمول و جزء فرهنگ ثابت و مسلط به حساب می آید.

با این همه در برخی نقاط کشور این فرهنگ مسلط در حال رنگ باختن است و کم کم سایه سیاه خشونت تبعیض از سر زنان برداشته می شود و درست در همین حال است که دشمنان مردم افغانستان وارد عمل می شوند و با استفاده از راه ها و طرح های مختلف می خواهند به هر نحوی جلو این دگرگونی و تغییر را بگیرند .

 

 

 

روزنامه افغانستان

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار