افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 4 آوریل , 2013 لینک کوتاه خبر :

دست شيطان بزرگ باعث نفاق در افغانستان است

 

استعمارگران و متجاوزين غربي و در رأس آنها آمريكاي جنايتكار كه همواره مانع اصلي براي شكل گرفتن دول و حكومت هاي اسلامي در نقاط مختلف جهان بوده اند، بعد از تجاوز و اشغال كشور و براي جلوگيري از اتحاد دوبارهء ملت و اقوام افغانستان در برابر كفر و تجاوزگر، در صدد ايجاد صفوف اختلاف و چند دستگي در بين اقوام و ملت بر آمده و متأسفانه تا حدود زيادي نيز در اين توطئه موفق شدند كه اكنون در نتيجهء آن ملت واحد و مسلمان افغان را رو در روي يكديگر قرار داده و صفوف واحد آنان را شكستند.

دشمنان مردم مسلمان افغانستان، با توسعه بذر تفرقه و چند دستگي زمينه از پيش طراحي شدهء اشغال اين سرزمين را اجرايي كرده و با لشكركشي به اين كشور، بيش از يك دهه است كه مذبوحانه براي استحكام جاي پاي ايجاد شده خويش تلاش مي ورزد ولي در مقابل با رشادت و حماسه هاي فدائيان راه حق و مجاهدت ملت مسلمان موفق به كسب حداقل نتايج اوليه اين اشغالگري نيز نگرديده اند.
طرح هاي دولت سازي و ملت سازي اشغالگران غربي با پوشش هاي دروغين حقوق بشري و مبارزه با … و … هم تا بدين جا نتوانسته است آنها را در راستاي منافع استثمارگرانهءشان به نتيجه رسانده و دستاورد مهمي را براي آنها به ارمغان آورد و امروز آثار شكست اهداف شياطين اشغالگر غربي در افغانستان بيش از هميشه هويدا شده و آنها را وادار كرده است نا با عقب نشيني از خواسته هاي نا مشروع و تن دادن به مطالبات حقه مردم افغانستان، به دنبال راهكارهاي برون رفت از اين بحران پيچيده باشند.
اين نوشتارباطرح اين سوال كه هدف از اين همه دشمني به ظاهردوستي بااين ملت و كشور صورت ميگيرد،آيا منظور اينها اشاعهء بازسازي و امنيت است؟ يا دشمني و خصومت ديرينه با اسلام و مسلمان ؟ و يا هم موقعيت مهم واسترتژيك اين كشور؟ تا از اين طريق راه حيات خلوت براي تاخت وتاز خود شان ساخته وبه مقاصدواهداف شوم خود برسند؟
علي الرغم درستي همهء اينها بازهم اين يك پندار غلط وغير عملي است زيرا اعمال و كاركردهاي ضداسلامي و انساني كه نسبت به مردم بي گناه اين سرزمين روا مي دارند، ملت را بيش از پيش مصمم ومحكم مي كند .اگر خواب وخيال اشغال و تصرف اين سرزمين رابرسرمي پرورانند، باز رويايي محتوم به شكست است، تجربه وتاريخ نشان داده است، كه ملت افغان دربيگانه ستيزي دربين ملل جهان ممتاز و شهره آفاق است.
پس چرا، به چه دليل ،چه جرم وگناهي اين مصيبت ها رابر ما روا مي دارند؟آياوقت آن نرسيده است كه وجدانهاي مريض وخفتهء مزدوران افغاني ازخواب غفلت بيدار شوند؟ آيا ازآه ونفرين هزاران يتيمي كه در سوگ پدران ومادران خود نشسته اند وحشت ندارند؟ آيا آه مادران كه در ماتم عزيزان و جگرگوشه گان خود همواره مويه مي كشند وشب وروز مي سوزند اينان را نخواهند گرفت؟
اگر اينان خيال مي كنند وعده خدا تحقق ناپذيراست، بايد بدانند كه كاملا در خطايند و بايد انتظار بازتاب اين همه ظلم ، ستم، جسارت و اجحاف را خواهند داشت، روزي فراخواهد رسيد كه اين آتش به دامن كثيف خودآنها شعله ورشود وآه مردم ستم كشيده، رنجديده و مسلمان افغانستان بنيان اينان را ازروي زمين برخواهد كند.مسئوليت هاي فرد فرد ملت افغانستان در برابر خواسته اشغالگران اينست كه به عنوان يك فرد مسلمان وباشندهء اين خاك، افغانستان امروز در موقعيت بسيار مهم تاريخي و در منظر بيش از يك ميليارد مسلمانان جهان، هزاران شهيد، معلول و يتيم و مجاهدت بيش از ۴۰ ساله اخير مردم در برابر تجاوزات قبلي و حوادث بعد از ان در اين سرزمين و همچنين مسئوليت زعامت بيشتر از ۳۰ ميليون نفر جمعيت مسلمان كنوني افغانستان قرار گرفته و هراقدام و انديشه، همكاري و حمايت در هر مسير ثواب و يا ناثوابي، علاوه بر آنكه در پيشگاه حق تعالي پاسخگويي خاص خود را به دنبال خواهد داشت، مسير سرنوشت مردم و نسل كنوني و آينده افغانستان را براي ادامه عزت و يا فرو رفتن در ضلالت و وابستگي… ، رقم خواهد زد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار