افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 22 اکتبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

دستان خون آلود در خاورمیانه

هدف از به میان آوردن  دولت نا مشروع اسرائیل، ایجاد پایگاه برای غرب جهت کنترل بر منابع نفتی خاورمیانه و سر پا نگهداشتن رژیم های وابسته به غرب و جلوگیری از رخنه کشورهای متخاصم ـ شناخته شده است. طرح ایجاد اسرائیل با اعلامیه بالفورـ  وزیر خارجه انگلیس پس از پایان جنگ جهانی دوم ریخته شد. برای تشویق یهودیان، سرمایه هنگفتی در دسترس آنان گذاشته شد که خواهان بازگشت به سرزمین فلسطین بودند. در راستای پیاده نمودن این طرح، در آغاز، شرکت های تجاری یهودی به فلسطین سرازیر گردیدند و سپس به آهستگی با استخدام کارگر و مهندس و داکتر و کارمند یهودی از سراسر جهان، برای خود جای پایی در سرزمین فلسطین باز نمودند.

سپس با یک برنامه از پیش طراحی شده، یورش سهمگینی را بر شهرها و روستاهای بی دفاع فلسطینی آغاز نموده و با به آتش کشیدن خانه ها و کشتزارها و کشتن و زخمی نمودن و بستن ده ها هزار نفر از باشندگان آن، فلسطینیان را از سرزمین های آبایی شان راندند و شالوده یک دولت یهودی را بر دو پایه تبار و مذهب ریختند. از آن روزگار تا کنون، تراژدی آوارگان فلسطین و نبرد رهایی بخش مردم آن برای به دست آوردن آزادی و دولت ادامه دارد. در دوران جنگ سرد، حفظ اسرائیل در خاورمیانه از اولویت های آمریکا و اروپا بود.استراتژی آمریکا براساس منافع ملی ایالات متحده در دوران جنگ بدین صورت رده بندی شده بود:: -1 حمایت از حکومت اسرائیل -2 کنترل بر جریان نفت خاورمیانه -3 کنترل بر گسترش ایدئولوژی کمونیسم و نفوذ شوروی. -4 کنترل بر گسترش ناسیونالیسم عرب -5 کنترل بر گسترش تندروی و بنیادگرایی اسلامی اعم از جنبش اخوان المسلمین و وهابیت  6 حفاظت از رژیم های هوادار غرب در کشورهای عربی .بدین ترتیب کمک های آمریکا به اسراییل در 1955 به صورت بسیار فزاینده افزایش یافت. در سال های دهه شصت، آمریکا جنگ افزارهای بسیاری از جمله هواپیماهای فانتوم به دسترس اسرائیل گذاشت. در این سال ها که اوج گسترش ناسیونالیسم عرب به رهبری جمال ناصر و شکل گیری احزاب ناسیونالیسیتی بعثی در عراق و سوریه و نیز اشاعه اندیشه های مارکسیستی در میان فلسطینی ها به شمار می رود، جنگ های خونینی میان اعراب و اسرائیل رخ داد که به پیروزی اسرائیل انجامید. در جنگ شش روزه 1968 اعراب و اسرائیل، کمک آمریکا به اسرائیل ده برابر افزایش داده شد. سپس تا سال 2003 به بیش از 170 میلیارد دالر رسید. کمک های بلاعوض سالانه آمریکا به اسرائیل، روی هم رفته به میلیارد ها دالر صعود کرد. اهمیت اسرائیل برای آمریکا یک امر عیان است. اسرائیل  به خاطر این چشم اندازها برای آمریکا مهم به حساب می آید:1ـ حمایت از یگانه رژیم  دمکراسی لیبرال در خاورمیانه. -2 ارزش استراتیژیک ویژه اسرائیل برای آمریکا و در کل جهان غرب -3 کنترل بر جریان نفت خاورمیانه -4 کنترل بر گسترش ناسیونالیسم عرب -5 کنترل بر گسترش تندروی و بنیادگرایی اسلامی اعم از جنبش اخوان المسلمین و وهابیت -6 حفاظت از رژیم های هوادار غرب در کشورهای عربی -7  آمریکا از گسترش چین، ژاپن، روسیه، هند و ایران در خاور میانه وهمچنین آسیای میانه سخت نگرانند. بدین ترتیب اسرائیل را به عنوان  یک قدرت بازدارنده در خاورمیانه تلقی وحمایت می کند. جدای از این، آمریکا به جز اسرائیل دیگر عمق استراتژیک مطمئن در خاور میانه ندارد. که گاهی عقب نشینی از آسیای میانه در آن تجدید قوا کند. چه آنکه آسیای میانه تا هنوز  برای حضور آمریکا سازگاری چندان نشان نداده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار