- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خاستگاه اصلي بحران افغانستان؛ دخالت خارجي هاست

در يك دهۀ گذشته جامعه جهاني در كنار قدرت هاي بزرگ و مدعي در جهان، تمام توجهات خود را متوجه افغانستان نموده و با تمركز قوا در اين منطقه از جهان گويا سعي كردند اين كشور را به يك كشور با ثبات و پيشرو و عضو فعال جامعه جهاني در عرصه هاي مختلف تبديل نمايد.

علاوه بر هزاران كشته و زخمي كه تلفات انساني مبارزه سخت عليه دهشت افكني در افغانستان بود ملياردها دالر هزينه هاي مالي نيز بر جامعه جهاني تحميل شد.
اما اكنون يكي از مهم ترين و شگفت ترين مسائل اين است كه براستي چرا افغانستان همچنان نا امن است و تروريزم همچنان تهديد جدي عليه امنيت و ثبات منطقه و جهان است؟
جالب تر از همه اين است كه در اين سالها هزاران سرباز طالب و ارتش و پليس افغانستان به شمول انسانهاي عادي كشته شده و هزينه هاي سنگين جاني و مالي را بر مردم افغانستان تحميل شده است. اما همچنان جنگ ادامه دارد و كشتار انسانها هر روزه در اين كشور اتفاق مي افتد.  در اين سالها جامعه جهاني هم در حوزه سخت افزار و هم در بخش نرم افزار بيشترين تلاشها را سامان دادند كه بتوانند افغانستان را سرزمين امن و عضو پيشرو و سالم جامعه جهاني بسازد.
طرح هاو پلان هاي مختلفي در اين سالها سنجيده شده و عملي گرديد اما همچنان اين كشور گامي به سمت ثبات و امنيت بر نداشته و در نتيجه روند توسعه و پيشرفت در اين كشور با چالش هاي جدي مواجه است. گويي اين كشور به يك معادله چندين مجهولي مي ماند كه كسي را ياراي كشف تمامي مجهولات آن و يافتن راه حل مناسب آن نيست.
در اين سالها هم بر طبل صلح كوبيده شد و هم در شيپور جنگ دميده شد اما هيچكدام انگار نتيجه نداده و هنوز هم كه هنوز است اين كشور آزمايشگاهي است براي آزمودن روش هاي تكراري و نا كار آمد.
در روزهاي اخير طبق معمول و همزمان با افزايش تلاشهاي صلح حملات طالبان مجددا افزايش يافته است. طالبان از يك طرف اعلام كرده اند كه در اجلاس پاريس براي مذاكره و تفاهم نمايندگان شان را مي فرستند از جانبي ديگر حملات سنگين بر ولسوالي برگمتال ولايت نورستان را سامان داد و به قصد تصرف كامل اين ولسوالي و در پي آن ولايت نورستان راه دارند. علاوه بر اين در روزهاي اخير تعداد زيادي از شهروندان عادي و مقامات دولتي توسط اين گروه به قتل رسيده اند.
اين درحاليست كه تعداد زيادي از سربازان اين گروه در چند روز گذشته توسط نيروهاي دولتي و ناتو به قتل رسيده اند بنا براين همانطوري كه ديده مي شود هم ماشين جنگ فعال است و هم خيمه صلح برپا است.
اما هر كسي مي تواند با توجه به تجربه يك دهه گذشته و تلاشهاي بي نتيجه گذشته نتيجه بگيرد كه نه ميدان جنگ پيروز و فاتح نهايي خواهد داشت و نه صلحي در كار خواهد بود.
بنا بر اين باآنكه نمايندگان دولت افغانستان، اپوزسيون سياسي و اعضاي طالبان در نشستي در پاريس اشتراك كردند؛ در برآيند اين نشست سرنوشت سياسي افغانستان نيزتغييري نخواهد كرد.
ترديدي نيست كه تلاش براي خاتمه جنگ و برقراري صلح و ثبات نياز مردم افغانستان و وظيفه حكومت است، بنابراين برگزاري جلسات با حضور نمايندگان حكومت، مخالفين مسلح و اپوزسيون و نيز شوراي عالي صلح بعنوان هماهنگ كننده و رابط طرفين گام مثبتي در جهت رسيدن به صلح مي باشد.
اما مشكل اساسي اين است كه همين سنخ تلاشها و اقدامات مشابه در يك دهه گذشته نيز بارها و بارها تكرار شده است ولي نتيجه ي نداشته است بنابراين چرا بايد همچنان آب در هاون كفت؟ نكته ديگر اينكه با توجه به عدم اظهار تمايل و موضع سران گروه هاي مخالف مسلح چگونه به نتيجه بخش بودن اين نشست ها مي توان اميدوار بود؟
آنچه كه متاسفانه دراين ميان كاملا به فراموشي سپرده مي شود مردم افغانستان و خواسته هاي آنان در بازي هاي سياسي است. چه كسي مي تواند منكر اين حقيقت باشد كه مردم مخالف گروه طالبان اند مردم دردوازده سال گذشته با تمام توان از نظام جديد حمايت كرده و با حضور در پاي صندوق هاي راي در تمام انتخابات هاي كشور ثابت كردند كه از روند جديد حمايت مي كنند و به هيچ عنوان طالبان را در قدرت نمي پذيرند. مشاركت مردم در انتخابات ها علاوه بر اينكه به كانديد مورد نظر خود راي ميدهند به نظام كنوني در مرحله اول راي مي دهند.