افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 28 دسامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

حضور اشغالگران و نابودی هویت اسلامی در افغانستان

افغانستان طی سی سال گذشـته نسبت به هر زمان دیگر از دست استعمارگران سلطه طلب و متجاوز آسیب دیده است. از زمان شروع تجاوز شوروی تا اشغال کشور توسط غول استعمارگر غرب و متحدینش ،هستی ، نیسـتی ، موجودیت جغرافیایی ، تمامیت ارضی و اســــــتقلال افغانستان تحت سوال و زوال بوده است. ولی آنچه که بسیار مهم و قابل نقد است مفکوره و روش جنگ نوین امریکا در افغانستان است. امریکا بعد از ایجاد کشور یهودی اسرائیلی در کنار و جوار کشورهای عرب و قانونی نمودن بالادستی و اقتدار اسرائیل میخواست در طرح های شیطانی صفت خویش، افغانستان را به مثابه دست دوم خویش بعد از اشغال و ایجاد کشور یهودی اسرائیل در منطقهء مهم و حساس آسیای میانه به شکل نوینی در آورد.
آمریکا برای این هدف میبایست دو عمل و تغییر مهمی را انجام می داد اول اینکه زمینه را برای تجاوز افغانستان طوری مهیا میساخت که اگر اشغال افغانستان برای مدت طولانی به درازا کشیده شود جهانیان نسبت به آن اعتراض و شکوه نداشته باشند و ثانیا در داخل نیز اوضاع را برای از بین بردن هویت دینی و اسلامی یعنی شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم زمینه سازی نماید چیزی که سردمداری و جهان یک قطبی یهودیان از آن ترس و واهمه داشتند و آن را همانند یک نقطهء مرکزی که جهان و جهانیان را به طرف خویش تمایل میداد مینگریستند. برداشتن و بدنام کردن این هویت (اسلام ) عمل سهل و آسانی نبود و آمریکا در تلاش شبانه روزی آن بودند که حمله به امریکا زمینه انجام هردو را مساعد کرد.
اشغال افغانستان توسط بی۵۲ ،جهنمی سبز برای افغانان آفرید و شیرازه اصلی کشور را درهم کوبید و بدتر از همه این که هویت ملی افغانستان ( اسلام ) را نشانه رفت و برای اولین بار به تجاوز خارجی مشروعیت بخشیده شد و فراخوان لشکر کشی امریکائیان را به افغانستان خیر مقدم خواندند. آن‌سوتر از هر اعتبار دینی، انسانی و حس ملی و تعهد وجدانی، سرکوب مقاومت ها و کشتار بیگناه افغانان مظلوم و بی دفاع ، انجام توطئه ها ، اعدام ها ، ترور ، محو و فریب را در همسویی با تجاوز خارجی به یک رسم روزمره دستگاه قدرت سیاسی و امنیتی در کشور بدل کردند و انواع فجایع و بربریت و ظلم و استبداد را در صحنه عمل و در امتداد معامله دولت با ملت پیاده ساختند.
گذشته از هر بعد دیگر قضیه، با به‌میان‌آمدن مرحله جدید اشغال امریکائی در افغانستان، هویت ملی با تمام مؤلفه‌های اساسی آن مورد ستیز قرار گرفت که مهم‌ترین نماد این هویت، دین مبین اسلام بود که شیرازه اصلی فرهنگ و هویت ملی مردم افغانستان را تشکیل می‌دهد.آمریکائیان و متحدانش با شیوه‌های مختلف فکری و عملی جنگ علیه اسلام را دنبال کردند و میکانیزم‌های دیگر هویت ملی را نیز مورد تاخت و تاز قرار دادند. این موضوع در واقع انکشاف جدیدی در ماجرای اشغال افغانستان بود که با این طریقه و شیوه اش درتاریخ کشور سابقه ندارد.
هیچ ملتی به آن اندازه به شور و فریاد نمی‌آید که هویتش را در معرض خطر ببیند. گرفتن هویت از یک ملت، گرفتن همه هستی او است و این امری است که کمتر ملتی در جهان آن را تحمل نموده میتواند. هر ملتی هستی خود را با هویت خود تعریف می‌کند و هر هویتی با زیرساخت‌های اصلی آن دوام و قوام می‌یابد که مهم‌ترین این زیرساخت‌ها «دین» است. ستیزه با دین یک ملت در واقعی‌ترین معنای آن، ستیزه با هویت آن ملت است.
امریکائیان و متحدانش در تئوری و عمل با اسلام درافتادند که در واقع با هویت ملی مردم افغانستان و تمام مسلمانان جهان اعلان جنگ دادند و لاجرم با همه ملت طرف قرار گرفتند و بدین ترتیب موج خیزش در افغانستان با انگیزه‌های اسلامی و ملی برانگیخته شد که در این میان، جریان بیداری اسلامی در نوع خودش توانست ابتکار عمل را به دست گیرد و ملت را در نبرد هویت دینی و اسلامی با مزدوران داخلی و دشمنان خارجی آن رهبری کند.
اشغالگران کور خوانده بودند آن ها در این فکر بودند که میتوانند با نامگذاری اسمی جدید به اسلام و شریعت بنام اسلامگرائی افراطی ،مبارزهء مستقیم برضد مسلمانان و تضعیف اسلام و آن هم با همکاری حکومت ها و دولت هایی بنام اسلامی را موفقانه عملی نمایند ولی آن ها نمیدانستند که دین وعقیدهء اسلامی مانند یک دست لباس نیست که با تعویض آن مردم را عاری از دین و اسلام بسازد .در حقیقت هویت و عمق این دین و عقیدهء اسلامی روزبروز برایشان روشنتر و اشکارتر میشود حتی کسانی که برای ماه ها و سالها زیر دست مربیان نظامی تعلیم و تربیه میشوند و نان و آب آن ها را میخورند نیز بر علیه آن ها دست به سلاح میزنند. این حوادث به اندازه ای زیاد گردیده و رواج یافته است که آرامش روز و آسایش شب را از چشم نظامیان و عساکر اشغالگر درقرارگاها و بارکهای نظامی برده است و آن ها هر لحظه از ترس اینکه از طرف یکی از عساکر افغانی مورد حمله قرار گیرند نسبت به تمام آنها بدگمان بوده و به آنها به چشم دشمن مینگرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار