افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 12 ژانویه , 2014 لینک کوتاه خبر :

جنگ امريكا با طالبان بر سر منابع توليد ترياك در افغانستان

رشد 50% توليد و فروش ترياك در افغانستان نسبت به سال 2013، تنها عامل تاثيرگذار ادامه حيات نيروهاي امريكايي و طالبان در افغانستان است، تا انجا كه اين فرايند تبديل به جنگ قدرت در ايالت هاي مختلف كشور شده است.

به نقل از منابع محلي، هرچه به زمان خروج سربازان امريكايي از افغانستان نزديك مي شويم، ميزان توليد و فروش محصولات خشخاش و ترياك توسط عوامل امريكايي در افغانستان زياد مي شود.
اين رشد نا معمول نه فقط در راستاي اهداف امريكايي ها براي جذب سرمايه اين محصول صورت مي گيرد بلكه شاخه ديگر تاثيرگذار بر تقويت اين فرايند در دست گروه هاي طالبان است كه سعي دارند از طريق اين تجارت هرچه سريعتر قواي خود را تقويت كنند.
طبق ادعاي منابع آگاه، ارتش امريكا و طالبان هر دو به يك اندازه از طريق فروش ترياك رشد مي كنند، چرا كه ترياك مايه حيات اين دو فاكتور در افغانستان شده استف همين امر موجب شده تا جنگي قدرت در ايالت هاي مختلف افغانستان شكل بگيرد به نوعي كه اهداف و استراتژي ها بر مبني وجود زمين هاي مطلوب و مرغوب كشت خشخاش شكل بگيرد.
طبق ارزيابي سازمان هاي مبارزه با مواد مخدر، در سال 2013 تمامي ايالت هاي افغانستان، چه انها كه در اين زمينه فعاليت زيادي داشتند و چه انها كه سهم كمتري داشتند، هر دو فعاليت هاي خود را چند برابر كردند، كه طبق آمار دريافتي اين رشد نسبت به سال 2012، 50 درصد افزايش داشته است.
طالبان براي بقاي خود در افغانستان نياز به جذب سرمايه دارد، برخي كشورهاي حامي گروه هاي افراطي مانند عربستان سعودي در بازه هاي زماني مختلف، سياست هاي متغييري از خود نشان مي دهند لذا چرخه رهبري اين گروه ها نمي تواند دائماً موجوديت خود را به پول هاي سعودي ها وابسته نگه دارد لذا يكي از منابع اصلي تقويت و رشد گروه هاي طالبان در افغانستان از طريق فروش ترياك تهيه مي شود.
امريكايي ها نيز در مقابل سعي دارند اين منابع را به نفع خودشان استفاده كنند و هيچ لزومي براي جلوگيري از اين فرايند نمي بينند، بخش عمده مخارج نيروهاي امريكايي در افغانستان از طريق فروش ترياك در بازرهاي اروپا و امريكا تهيه مي شود.
به اعتقاد كارشناسان، عامل اصلي حضور امريكايي ها در افغانستان و رشد گروه هاي افراطي در اين كشور، وجود فاكتوري تعيين كننده به نام ترياك است كه اگر مقامات دولتي افغان خواهان ترك اين دو بازيگر منفي از افغانستان هستند بايد اين فاكتور تاثيرگذار مادي انها را ريشه كن كند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار