افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 11 ژوئن , 2013 لینک کوتاه خبر :

ثبات افغانستان در گرو روابط با همسايه ها يا خارجي ها

در حالي كه تنش هاي مرزي ميان افغانستان و پاكستان، مناسبات سياسي دو كشور را به شدت تحت تاثير قرار داده است، دور ديگري از گفتگوهاي مقامات افغان وآمريكايي در باره توافقنامه امنيتي و نيز بررسي روند تطبيق و اجراي توافقنامه همكاري هاي استراتژيك ميان دو كشور در كابل با حضور معاون وزير خارجه آمريكا و وزير خارجه افغانستان آغاز شده است.

اگر چه تا هنوز جزئيات بيشتري در مورد توافقنامه امنيتي و چگونگي پيشرفت كاري در اين زمينه برملا نشده است، اما از صحبت هاي هفته گذشته رييس جمهور چنين برداشت مي شود كه دو كشور افغانستان وآمريكا درباره بسياري از مواد گنجانيده شده در مسوده توافقنامه امنيتي به توافق رسيده و اكنون هر دو كشور سعي مي كنند زمان مناسبي را براي نهايي سازي ان جستجو نمايند.
اشاره رييس جمهور به تهديدات پاكستان واعتراف به اين كه نظام سياسي و امنيتي افغانستان هنوز از استحكام قابل اطمينان برخوردار نگرديده، تا بتواند در برابر تهدايدات امنيتي مقابله نمايد، به وضوح نشان مي دهد كه رييس جمهور اكنون مايل است تا اين توافقنامه به امضا برسد. ممكن است هنوز چانه زني ها در برخي موارد، از جمله تعهد امريكا در دفاع از مرز هاي جغرافيايي افغانستان  و يا در مورد زمان و چگونگي حضور سربازان آمريكايي در افغانستان،ادامه داشته باشد؛ اما مهم اين است كه هر دو كشور روي ضرورت همكاري هاي دوامدار امنيتي و نكات اساسي ديگر دراين زمينه به توافق رسيده اند و بدون شك مسايل فرعي و حاشيه¬¬¬اي در اثر گفتگوهاي دو جانبه ميان مقامات افغان و آمريكايي حل خواهد شد.
اين توافقنامه در شرايطي كه افغانستان از امنيت و ثبات سياسي برخوردار نيست و از لحاظ اقتصادي به شدت آسيب پذير و وابسته به كمك هاي خارجي مي باشد، بسيار قابل اهميت مي باشد. مردم افغانستان اميدوارست كه در سايه چنين توافقنامه هايي، همكاري هاي اقتصادي وامنيتي جامعه جهاني پس از سال 2014 نيز ادامه پيدا كند، تا از يك طرف صلح و امنيت در افغانستان و منطقه تامين گردد و از سوي ديگر حكومت افغانستان گام هاي بيشتري را به سوي خود كفايي و خود اتكايي بردارد و مسووليت هاي سياسي، امنيتي واقتصادي را خود، بدون وابستگي به كشورهاي خارجي بر عهده گيرد.
توافقنامه امنيتي با آمريكا علاوه برآن كه به تامين صلح و ثبات در كشور كمك مي كند، در ايجاد رفاه نسبي و بهبود زندگي مردم از طريق راه اندازي پروژه هاي بزرگ اقتصادي و فراهم آوري فرصت هاي شغلي نيز تاثير مستقيم بجا مي گذارد. گمان مي رود كه افغانستان از لحاظ سياسي و امنيتي در سالهايي آينده با تنگنا هاي گوناگوني از داخل و خارج مواجه گردد.

انتخابات پاكستان و ايران  و نوع حكومتي كه از درون اين انتخابات سر برخواهد آورد، بدون شك در روند سياسي كشور بي تاثير نخواهدبود. اگر چه ما نبايد انتظار داشته باشيم كه با تغيير حكومت ها در دو كشور همسايه شرقي و غربي افغانستان، نوع سياست ها و استراتژي هاي اين دو كشور در رايطه با افغانستان نيز با تغييرات بنيادين همراه گردد؛ اما رويكردهاي سياسي احزاب در اين كشورها حداقل از لحاظ روش و تاكتيك با يكديگر متفاوت مي باشد وهمين تفاوت ها در چگونگي روند سياسي و شكل گيري پديده هاي تاثير گذار در افغانستان، نقش هاي متفاوتي ايفا خواهند كرد.
بنابراين برگزاري انتخابات در پاكستان، ايران و افغانستان، سه فاكتور برجسته و مهم در ارزيابي تحولات آينده كشور به حساب مي آيد. افغانستان بايد با توجه به رويكردهاي احتمالي منطقه اي، در ارتباط با امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا تصميم بگيرد. اگر مبناي تصميم گيري در روابط بين المللي، منافع ملي هر كشور به حساب بيايد، منافع ملي افغانستان ايجاب مي كند كه اين كشور در چارچوب همگرايي هاي منطقه اي، سياست هاي بين المللي خود را دنبال نمايد و سعي نمايد يك موازنه منطقي در سياست هاي منطقه اي و بين المللي خود برقرار سازد. برهم خوردن موازنه در روابط منطقه اي و بين المللي، براي افغانستاني كه بيش از پيش به ثبات و آرامش نياز دارد، خطرناك خواهد بود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار