افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 5 نوامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

تقرری دوباره فراری های وزارت خارجه

دیپلومات های فراری که صاحب تابعیت و اقامت دایمی شدند، دوباره در وزارت امورخارجه مقرر می شوند.

یکی از بزرگترین مشکلات و آبرو ریزی در وزارت امور خارجه فرار اکثریت دیپلومات ها بعد از ختم وظیفه شان در حوزه امریکا، اروپا، استرالیا و کانادا است.

 

هر باری که یکصد و پنجاه تا دوصد تن از دیپلومات های افغانستان مقیم خارج از کشور ختم وظیفه می گردند و از انها درخواست می شود که جهت اشغال وظیفه جدید به مرکز وزارت امور خارجه به افغانستان برگردند، بیشتر از 50 درصد دیپلومات های کشور ما با فامیل و خانوده های شان فرار می کنند و در کشور محل وظیفه و یا در کشور دومی در حوزه کاری شان پناهنده می شوند.

 

30 درصد شان خودشان به کشور برمی گردند، اما فامیل های شان در محل وظیفه یا کشور دومی در حوزه کاری شان پناهنده می شوند، در میان 20 در صد شان بصورت کامل با فامیل تمامی دار و ندار، بخاطر اشغال وظیفه جدید با احترام به قانون و مقررات و با سر بلند و دست آورد ها و تجربه به افغانستان برمی گردند و بدون کدام درخواست و امیدخاص به کار شان در مقر وزارت خارجه ادامه می دهند.

 

اما در این اواخر عده ای که با آبرو و عزت مردم افغانستان بازی کردند و بعد از ختم وظیفه به کشورهای محل وظیفه دیپلوماتیک شان یا در کشور دومی حوزه کاری شان درخواست پناهندگی دادند، امروز تابعیت، اقامت و شهروندی آن کشور ها دارند، قرار است طی بررسی سر سری از سوی یک کمیسیون با صلاحیت دوباره بعنوان کارمند در مربوطات وزارت امورخارجه مقرر گردند.

 

افرادی که تابعیت و اقامت گرفته اند و دوباره مقرر می گردند قرار زیر است:

1- لیلما سدید قبلا سکرتر اول سفارت افغانستان در بلجیم فعلا خودش و فامیلش پناهنده و یا شهروند همان کشور.

 

2- خالد کوهستانی سکرتر اول سفارت در واشنگتن دی سی، فعلا پناهنده و یا شهروند امریکا،

 

3- عبدالحکیم عطارد قبلا مستشار و سرپرست سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی فعلا خودش و فامیلش پناهنده و یا شهروند امریکا.

 

4- حضرت وهریز قبلا رییس انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه فعلا خودش و فامیلش پناهنده و یا شهروند کانادا.

 

5- قدیر نور قبلا مستشار سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی فعلا خودش و فامیلش پناهنده و یا شهروند امریکا.

 

6- فضل الرحمان کتوازی قبلا سکرتر اول سفارت افغاننستان در کنبرا استرالیا فعلا خودش و فامیلش پناهنده و یا شهروند استرالیا.

 

7- یاسین رسولی مستشار سفارت افغانستان در لندن فعلا خودش و فامیلش پناهنده و یا شهروند انگلستان.

 

8- جعفر رسولی قبلا مستشار سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی فعلا خودش و فامیلش پناهنده و یا شهروند امریکا.

 

این افراد در زمان ماموریت شان ماهیانه حد اقل بیشتر از ده هزار دالر بعنوان و معاش و کرایه منزل و مصرف دعوت از بودجه دولت و بیت المال ملت مظلوم و بی پناه افغانستان اخذ می نمودند و تا آخرین روز ماموریت شان و اخذ معاش هیچ شکایتی از کشور و دولت شان نداشتند، اما همینکه معاش شان قطع شده و قرار شد با معاش کم مطابق به قانون کار و در مطابقت با مقرره ای کاری وزارت امورخارجه ، جهت اشغال وظیفه جدید در وزارت امورخارجه به کابل برگردند، عاجل با تهمت بستن به دولت و بهانه تراشی کردن که امنیت ندارند و مورد تهدید قرار دارند و یا از امنیت شان در خطر است پناهنده شدند و به کشور برنگشتند.

 

این عمل قبیح غیر مسوولانه شان باعث شد تا اکثریت کشورهای اروپایی، امریکایی، کانادا و استرالیا دیگر مانند گذشته به ماموران و دیپلومات های افغانستان ویزای ورودی ندهند و اگر ویزا هم صادر کنند با هزار یک سوال و تحقیر همراه شد، البته این فرار ها دیپلومات های جدید التقرر و دستگاه سیاست خارجی افغانستان را هم در داخل و هم در خارج از کشور به مشکل جدی و نگران کننده مواجه ساخت و چهره وزارت امورخارجه خدشه دار نمود و باعث بد نامی و آبرو ریزی کشور ما شد.

 

اینها به جرم خیانت، ابروریز و توهین به شان و جایگاه افغانستان در مقابل کشور های که در آنها بعنوان نماینده افغانستان و دیپلومات خدمت می کردند، بعد از ختم وظیفه فرار و پناهنده شدند، مطابق قانون و مقرره و بخاطر حفظ حیثیت، آبرو و وقار افغانستان در مجامع دیپلوماتیک، کشور های دوست و دشمن از وظیفه در چوکات وزارت امورخارجه منفک گردیده اند، تا دیگر کسی با دل جمعی فرار نکند و اگر فرار کرد دیگر امیدی برای نمایندگی از ملت و مردم افغانستان و امیدی برای دیپلومات شدن نداشته باشند.

 

متاسفانه در این آواخر به دستور صلاح الدین خان ربانی وزیر امورخارجه یک کمیسیون تشکیل شده است تا یک تعداد از افراد فراری که نام های شان را در بالا ذکر کردم و یا نام های یک تعداد شان از قید قلم مانده است که شهروندی کشورهای محل خدمت خود را به قیمت آبرو ریزی افغانستان گرفته اند، دوباره به عنوان کارمند وزارت امورخارجه مقرر نمایند.

 

البته این مقرر های غیر قانونی زمینه فرار صد در صد و آبرویزی بیشتر در جهان خواهد شد، چون اکثریت مطلق کارمندان وزارت امورخارجه وقتی ببینند و متوجه شوند فداکاری و تعهد و ایستادگی شان با کسی فرار می کنند یکی است و مجازات و مکافاتی در کار نیست به یقین که صد در صد دیپلومات ها بعد از ختم وظیفه شان فرار خواهند نمود تا تابعیت و اقامت داشته باشند و با آنهایکه تابعیت و اقامت دارند یک سان حرمت و احترام شوند، و این موضوع باعث بی اعتباری و کسر شان دولت و ملت افغانستان در دنیا خواهد شد.

 

باید در مورد کسانیکه فامیل هایشان را نیاورده اند نیز تحقیق شود و نباید اجازه خیانت داده شوند کسانی که فکر می کنند در افغانستان تهدید میشوند پس بروند تا افرادی که توان بودن در کنار مردم را دارند به صحنه بیایند!

 

من این لست و نوشته را بخاطر دشمنی با کسی نفرستاده ام، فقط بخاطر حفظ حیثیت، ابرو و وقار کشور نوشتم، تا از آبرو ریزی بیشتر و کسر شان زیاد تر جلوگیر نموده باشم.

 

کارمند بی واسطه وزارت امورخارجه

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار