افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 7 آوریل , 2013 لینک کوتاه خبر :

تاراج بي رويه معادن افغانستان

اكثر معادني كه قابل دسترسي بودند، بصورت خودسرانه استخراج و به خارج انتقال داده شد. علاوه بر آن، آثار و آبدات تاريخي، جنگلات و چوب هاي چهار تراش، سالها منبع اصلي اقتصاد مافيايي و قاچاق را در افغانستان تامين مي كردند.

معادن سرمايه هاي ملي هستند. حفظ و نگهداري و استفاده درست از معادن از وظايف اصلي دولت است. به اعتقاد بسياري از آگاهان و متخصصين، مردم افغانستان بر روي گنجي بزرگ به وسعت تمام افغانستان خوابيده اند. اما درصد بالايي از همين مردم با همين سرمايه، در زير خط فقر زندگي مي كنند. استفاده درست، حفظ و نگهداري از معادن يكي از راه هايي است كه دولت افغانستان مي تواند براي درآمد زايي هم براي دولت و هم براي مردم، از آن استفاده كند.
استخراج خودسرانه و غيرقانوني معادن توسط زورمندان و عناصر خودسر يكي از مشكلات جدي طي سه دهه اخير بوده است. پس از كودتاي رژيم كمونيستي و متزلزل شدن حاكميت دولت مركزي همزمان با گسترش هرج و مرج و رشد گروه هاي خود سر، روند قاچاق معادن و سنگ هاي قيمتي افغانستان به خارج نيز شروع شد.
در اين برهه اكثر معادني كه قابل دسترسي بودند، بصورت خودسرانه استخراج و به خارج انتقال داده شد. علاوه برآن، آثار و آبدات تاريخي، جنگلات و چوب هاي چهار تراش، سالها منبع اصلي اقتصاد مافيايي و قاچاق را در افغانستان تامين مي كردند. در اين مدت صدها اثر باستاني و تاريخي در نتيجه حفاري ها كشف شده و ياهم از موزيم ها ربوده و به خارج انتقال داده شده است. در طول ده سال گذشته، هرچند اقتدار حكومت مركزي تاحدي تامين شد، اما به اين روند خاتمه داده نشد.
هنوز هم معادن افغانستان به صورت خودسر از سوي افراد و گروه هاي خودسر استخراج مي گردند، قاچاق آبدات تاريخي و فرهنگي كشور به خارج همچنان يكي از تجارت هاي پرسود براي حلقات مافيايي بوده و جنگلات افغانستان خصوصا چوب چهار تراش كه از كالاهاي مرغوب اقتصادي مي باشد، هنوز هم به صورت غيرقانوني و از سوي افراد و گروه هاي خودسر به پاكستان و كشورهاي آسياي ميانه قاچاق مي شود.
اين امر صدمه بزرگي بر اقتصاد و فرهنگ افغانستان وارد كرده و بخشي عمده از داشته هاي فرهنگي و اقتصادي كشور بدليل نبود نظارت جدي حكومت از افغانستان خارج شده است.
با اينكه در چندسال گذشته تلاش هاي خوبي از سوي حكومت براي بهره برداري معادن بزرگ انجام شده، اما در قسمت حفاظت و جلوگيري از قاچاق و استخراج خودسرانه آن كار چنداني انجام نشده است.
هنوز هم معادن زياد در سراسر كشور در اختيار افراد و گروه هاي نظامي خودسر بوده كه از آن صرفا براي تجارت و ثروند اندوزي شخصي استفاده مي نمايند. بدون ترديد، معادن سرمايه ملي و متعلق به تمام شهروندان و نسل هاي كشور مي باشد. حكومت وظيفه دارد كه از سرمايه هاي ملي حفاظت نموده و از آن ها براي نفع مشترك تمام شهروندان بهره برداري نمايد.
حكومت نبايد به  افراد و گروه هاي خودسر اجازه دهد تا بيش از اين معادن و داشته هاي ملي را به صورت غيرقانوني قاچاق و بهره برداري كند. كوتاهي نيروهاي امنيتي در جلوگيري از قاچاق آن ويا بيرون كشيدن معادن از قيد افراد و گروه هاي خودسر، جز احتمال سازش هاي شخصي و روابط فساد آلود هيچ توجيهي ديگر ندارد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار