افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 14 اکتبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

بزرگ ترین اشتباه آمریکا در افغانستان چیست؟

اخیرا در یک گفتگوی غیر رسمی با یک خبرنگار ارشد رویترز که عازم افغانستان بود از بنده این پرسش را مطرح نمود: بزرگ ترین اشتباه آمریکا در افغانستان چیست؟

پاسخ: بزرگترین اشتباه آمریکا در افغانستان اعتماد کردن بر پشتونیزم است.

رویترز: چرا؟

پاسخ: پشتونست ها تحت نام تکنوکرات و دموکرات یگانه منبع اعتماد و متحد غرب هستند و هر چیزی که این ها به غرب در مورد روابط سیاسی، تباری، اقتصادی، نظامی و فرهنگی افغانستان می گویند، غرب به آن باور می کنند و مطابق به خواست های آنها سیاست خویش را عیار می سازند.

رویترز: این پشتونست هایی که شما می گویید چه کسانی اند؟

پاسخ: زلمی خلیلزاد، کرزی، غنی، احدی، جلالی، اتمر و غیره

رویترز: حتی خلیلزاد که یک آمریکایی است، هم پشتونست است؟

پاسخ: پدر پشتونست ها در 14 سال اخیر خلیلیزاد است که از نفوذ آمریکایی اش استفاده کرد، آمرین خویش را در کاخ سفید فریب داد. بسیاری اشتباه هات آمریکا و مصیبت های امروزی افغانستان ریشه در فریب های خلیلزاد دارد. او شریک عزیزی بانک و افغان بی سیم و چند تا پروژه بزرگ اقتصادی در افغانستان است. درست که او در جامعه مدنی و پیشرفته غرب تربیت شده و در زمان جورج بوش قدرت و اعتبار در کاخ سفید داشت ولی افکار او قبیلوی در سطح ملا عمر است.

 

رویترز: آنها چگونه غرب زیرک را فریب دادند؟

پاسخ: آنها به جای صحبت به نمایندگی از یک ملت صد پارچه، فقیر و جنگ زده، به نمایندگی این قبیله و آن قبیله با غرب وارد تعامل شدند و واقعیت های تباری، فرهنگی و مشکلات اساسی کشور را وارونه جلوه داده، دروغ گفتند و دروغ می گویند. در نتیجه غرب را راه گم کردند و در لجنزار افغانستان غرق کردند. کاخ سفید به جای اصلاح و پی بردن به اشتباهات شان: دو راه را در پیش گرفته است: یکی فرار از دام قبایل و دیگری هنوز اعتماد کردن به پشتونیزم فرصت طلب

رویترز: هدف پشتونست ها چه است که غرب را گمراه بسازند؟

پاسخ: در افغانستان در سه سده اخیر یک فرهنگ به دام انداختن خارجی ها شکل گرفته است که سه هدف دارد: 1) اکت ناسیونالیسم کاذب، 2) گرفتن امتیازات مادی و 3) انتقام از قبایل رقیب از طریق خدمتگزاری به قدرت های خارجی

 

پشتونست های افغانستان بر پایه همین فرهنگ و اهداف غرب را در لجنزار افغانستان گیر انداختند و از ماشین سیاسی، نظامی و مالی غرب حد اعظم برای خود، خانواده و اقارب خویش استفاده کردند. بگونه مثال کرزی و اقارب نزدیکان او یک مافیای بزرگ در افغانستان و حتی در سطح منطقه هستند و از تولید و قاچاق مواد مخدر گرفته تا کمک های جامعه جهانی، غضب زمین های دولتی و منابع طبعی افغانستان استفاده می کنند و بجای یک دولت مبتنی بر قانون، برابری و عدالت یک نظام مافیایی را به کمک غرب بر سر مردم افغانستان حاکم ساختند.

 

در تمام مذاکرات رسمی و مخفی با غرب پشتونست ها بجای اینکه به نمایندگی مردم و ملت افغانستان مذاکره کنند، بیشتر برای گرفتن امتیازات برای خود و یا قبیله خود صحبت کردند. افشاگری های رابرت گیتس را بخوانید بهتر می دانید که کرزی چگونه غرب را در مورد طالبان و مخالفان طالبان فریب می دادند. رشد بی سابقه طالبان در افغانستان معجزه الاهی نیست، بلکه محصول یک خیانت، جنایت و فریب نخبگان سیاسی ارگ کابل است.

 

رویترز: نخبگان شمال هم در 14 سال اخیر در حکومت تحت حمایت غرب شامل بودند و هستند، چرا آنها نتوانستند، حقایق اصلی افغانستان را به حامیان خارجی نظام شان بگویند؟

پاسخ: نخبگان شمال بیشتر یک فشر جهادی نیمچه سیاسی هستند که هنوز زیر تاثیر افکار سنتی قرار دارند، نه غرب بر آنها اعتماد دارد و نه آنها به غرب. اولیت این قشر اشتراک در حاشیه قدرت و ثروت اندوزی است و بس. آنها نه فرهنگ تعامل با جامعه جهانی بلد هستند و نه استعداد تغییر را دارند. افزون بر آن یک تعداد شخصیت های سرشناس آنها در 14 سال اخیر مورد ترور های هدفمند توسط دولت افغانستان، پاکستان و غرب قرار گرفتند.

 

رویترز: حالا به نظر شما آمریکایی ها و همه متحدان شان را پشتونست ها در سیاست افغانستان گمراه ساخته اند، انگلیس ها را در قرن نوزدهم چه کسانی زمین گیر کردند؟

پاسخ: انگلیس ها را پدران کم سواد و بیسواد پشتونستهای تکنوکرات های کنونی با عین نیرنگ در دام افغانستان گیر انداختند. پشتونست های نسل کنونی از میراث پدران شان حتا در سده بیست و یکم بهره می برند. بگونه مثال یک برادر انگلیسها را از طریق مظلوم نمایی سیاسی در تلک افغانستان می انداخت و برادر دیگرش از طریق جنگ امتیازات مالی بدست می آورد.

 

دقیقا کاری را که کرزی و غنی امروز می کنند. پشتونست ها از یک طرف از کارت جهالت طالبی و جنگ، ویرانی و خشونت قدرت نمایی می کنند و امتیاز می گیرند و از طرف دیگر از طریق دپلوماسی مظلوم نمایی می کنند. این سیاست در سه سده اخیر مهمترین ابزار امتیاز طلبی پشتونیسم در افغانستان به حساب می آید. فردا اگر نیروهای چین را هم در افغانستان دعوت کنند، باز هم از همین ابزار دام اندازی استفاده خواهند کرد.

 

یک ضرب المثل معروف در انگلستان است: پشتون ها را می توان به کرایه گرفت ولی نمی توان خرید. پشتونست های تکنوکرات امروز افغانستان را به غرب کرایه دادند، فراد به چین و یا یک کشور دیگر خواهند داد.

 

رویترز: اشتباه شوروی ها چه بود؟

پاسخ: شوروی ها را با عین تاکتیک در دام افغانستان انداختند. شوروی ها با وجود این که حتی برای یک نلدوان هم مشاور مقرر کرده بودند، که اشتباه نکنند، آنها را بیشتر از آمریکایی ها فریب دادند. غربی ها را به نام تکنوکرات و دموکرات فریب دادند، ولی روس ها را با بنام مارکسیسم و لنینیسم چنان در دام افغانستان انداختند، که سر انجام شوروی ها دست از لنینیسم کشیدند. چنانچه در روزنامه نیسویسمیه چاپ مسکو یک مشاور روسی نوشته بود: “قبایل پشتون ما را فریب دادند”.

 

رویترز: راه حل چیست؟

پاسخ: هر قشر سیاسی افغانستان که با معامله با خارجی ها برای مردم خویش چاه می کند، خود او را باید نخست در چاه ساخت خودش انداخت، نه ملت مظلوم افغانستان را.

رویترز: چگونه؟

پاسخ: برای اینکه غرب اگر می خواهد اشتباه نکند و در تلک کدام گروه خاص گیر نیافتد، باید دو کار کند:

1) واقعیت های جامعه افغانستان را از زبان همه افشار سیاسی افغانستان چپی و راستی، پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک بشنود، نه از زبان یک جریان خاص

2) نه به پشتونیسم ، نه به تاجیکیسم و نه پان ترکیسم اعتماد کند.

 

رویترز: چگونه می توان فهمید که این یک نماینده واقعی افغانستان است، نه نماینده پشتونیم، تاجیکیسم، و یا پان ترکیسم؟

پاسخ: غربی ها هم صادق نیستند در سیاست افغانستان و در جستجوی یک دسته افرادی مزدور وفادار به خود هستند که تحت نام نماینده ملت با آنها معامله کنند. اشتباه غرب از همینجا ناشی می شود. هنر سیاسی فشر امتیاز طلب و مزدور افغان در همین است که زود با غرب به نفع خود و یا طایفه ای خاص وارد معامله می شوند. اگر غرب در سیاستش صادق باشد و نیاز به نخبگان مزدور نداشته باشد، در آن صورت هیچ پشتونیست و یا گروه دیگر نمی توانند امکانات خارجی را در خدمت گروه خاص استفاده کنند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار