افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 7 نوامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

برنامه آينده اوباما در برابر افغانستان = جنگ و صلح!

چهار سال قبل كه باراك اوباما به حيث رييس جمهور امريكا انتخاب شد و به قدرت رسيد در واقع ميراث دوره رياست جمهوري جورج بوش را با خود داشت. به اين مفهوم كه ميراث يك دوره بد را كه در واقع نه تنها امريكا؛ بلكه در تمام جهان بحران اقتصادي را به وجود آورد.
وحيد مژده؛ آگاه مسايل سياسي در گفتگو با خبرگزاری آوا، در خصوص سياست چهار سال گذشته باراک اوباما؛ رییس جمهور امریکا در قبال افغانستان و چگونگی رویکرد وی در چهار سال آينده رياست جمهوري اش با بیان این مطلب افزود که باراك اوباما در چهار سال گذشته رياست جمهوري اش تمام تلاش خود را روي حل مشكلات به وجود آمده در دوره رياست جمهوري بوش متمركز ساخته بود.
این آگاه مسایل سیاسی همچنین افزود که در افغانستان نيز جنگي به راه افتاده بود كه نيمه تمام بود، به اين مفهوم كه بوش نصف نيروها را به عراق گسيل كرده بود؛ لذا جنگ در اين كشور، نیمه‌کاره باقي مانده بود.
وی افزود: رييس جمهور اوباما وعده داده بود كه نيروهاي بيشتری به عراق خواهد فرستاد و جنگ در آن كشور را مسئولانه به پايان خواهد رساند كه تا حدي در آن كار موفق نیز شد.
با این حال به باور آقای مژده، با وجود فرستادن نيروهاي تازه برگشته از عراق به افغانستان، بازهم جنگ در اين كشور به نتيجه نرسيد؛ بنابراين در مبارزات انتخاباتي خود وعده سپرد كه در صورت برنده شدن در انتخابات، جنگ در افغانستان را نيز مسئولانه به پايان مي رساند.
آقاي مژده، با طرح این پرسش ها که مسئولانه به پايان رساندن جنگ افغانستان از نظر اوباما به چه مفهوم است؟ آيا جنگ افغانستان برعليه امريكا مسئولانه به پايان می رسد و نيروهاي امريكايي از اين كشور خارج شده و به كشور خود برمی‌گردند و با خروج عساكر امريكايي، افغانستان به حال خود رها می‌شود و يا اينكه مسئولانه به اين مفهوم كه از راه تفاهم و مذاكره مشكل اين كشور را حل مي كند؟ گفت:  تا جايی‌كه ديده مي شود در طول يك سال گذشته، كارهايی صورت گرفته از جمله آوردن طالبان به قطر و ايجاد يك آدرس براي آنان، هرچند كه تاكنون اين آدرس به وجود نيامده؛ اما اميد آن مي رود كه آقاي اوباما با برنده شدن در انتخابات اين دفتر را براي طالبان باز كند.
اين دیپلمات سابق دستگاه دیپلماسی طالبان همچنين باور دارد که عمده ترين دليلي كه اوباما نتوانست در طول يك سال گذشته، دفتر نمايندگي طالبان را در قطر ایجاد کند، نگراني از انتخابات بود؛ زيرا نمي خواست حساسيت هایی ايجاد شود و با رها شدن زندانيان طالبان، جمهوري خواهان بهره برداري نمايند؛ اما در حال حاضر اوباما اين فرصت را دارد؛ زيرا ديگر انتخاباتي نيست كه از آن نگران باشد.
به گفته آقاي مژده، امريكا هم در دوره گذشته و در دوره جدید فشارهايی را بر آقاي كرزي به منظور قبول ایجاد پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان وارد كرد و اين فشارها ادامه خواهد داشت.
آٔقای مژده معتقد است که پذيرفتن پايگاه‌های امريكا و امضای قرارداد با آن كشور در موجوديت مخالفين دولت، در واقع ناديده گرفتن نظر آنانی است كه در اين كشور مي جنگند.
وي می افزاید:”كساني‌كه با دولت در حال جنگ اند، بدون شك خواهان حضور خارجي ها در كشور نيستند و با حضور آنها(خارجي ها) جنگ همچنان در افغانستان ادامه خواهد داشت، از اين سبب برنامه آينده اوباما در قبال افغانستان، صلح و جنگ است”.
مژده با بيان اينكه يكي از كارهايی كه در اين اواخر صورت گرفت قرار دادن شبكه حقاني در ليست سياه بود. امريكا به اين دليل دست به این اقدام زد كه پس از سال 2014 نيروهاي امريكايي در پايگاه هاي شان مستقر خواهند بود؛ زيرا همانطوري‌كه به جانب افغانستان گفته اند كه پس از 2014 كاري در جنگ با شورشگري ندارند و جنگ شان عليه تروريزم خواهد بود.
اين كارشناس سياسي همچنین باور دارد که قرار دادن شبكه حقاني در ليست سياه، به دليلي است كه اگر در آينده احساس خطر كردند اين توجيه براي شان باشد كه دست به عمليات و بمباران زده بتوانند؛ براي اين كار لازم است كه پيشاپيش يك گروه تروريستي موجود باشد؛ بنابراين نام گروهي را كه اصلا وجود ندارد در ليست سياه قرار دادند!
این کارشناس مسایل سیاسی همچنین در پایان گفت که با قرار دادن شبكه حقاني در ليست سياه(به تعبیر وی شبكه اي كه اصلا وجود ندارد) پس از سال 2014 اگر نيروهاي امريكایی احساس خطر كردند، دست به عمليات نظامي خواهند زد و خواهند گفت كه برضد يك گروه تروريستی اقدام کرده اند و به اين ترتيب، مبارزه عليه شورشگري را با مبارزه عليه ترويزم درآمیخته و اين جنگ ادامه پيدا خواهد كرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار